კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3269 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სუპატაშვილი, ლ. ინწკირველი. საქართველოს ატმოსფერული და ზედაპირული წყლების ქიმიური შედგენილობის ცვლილების ტენდენციები წინა საუკუნის განმავლობაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გარემოს მონიტორინგი“. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული „გარემოს მონიტორინგი“, გვ.61 .

ლ. ჩიქავა. საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის სოციალური ორიენტირებულობის საკითხისთვის.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”საზოგადოება და ეკონომიკა”. წ. გარდამავალი პერიოდის საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები (დსთ-ს ქვეყნების პრაქტიკიდან). ქ.მოსკოვი.

G. Mikiashvili. საქართველოს ისტორიული ქალაქების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია. რომუალდო დელ ბიანკოს ხელოვნების საერთაშორისო ფონდის რეგიონალური ფესტივალი. საერთაშორისო კონფერენცია “ცხოვრება ტურიზმის მიღმა”. ბაქო, აერბაიჯანი. 2012წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე /Цинцадзе Т.Н./ T. Tsintsadze, ნ. ცინცაძე /Цинцадзе Н.Т/ N.Tsintsadze. საქართველოს მდინარეების ჩამონადენზე კლიმატის ცვლილების გავლენა /Влиание изменения климата на сток рек в Грузии/ Impact of climate change on river runoff in Gerogia.. ბაქოს მე-10 საერთაშორისო კონგრესი . წ. 23-25 სექტემბერი / Sep., 2009 გამოცემულია ინგლისურად (in English).

Г. Купрашвили. საქართველოს პროფკავშირების ამოცანები თანამედროვე ეტაპზე. ადამიანის უფლებების დაცვის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია “ვილნიუსი–ლენინგრადი 1990”. ლენინგრადი, 1990 წლის 1-4 სექტემბერი.. 1990წ. 2nd International Human Rights Conference "Vilnius-Leningrad 1990". ლენინგრადი - პავლოვსკი. .

მ. მჭედლიშვილი, ზ. ბარდაჩიძე, ნ. ბარათელი, მ. ჯეირანაშვილი. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავების საკითხისათვის. || საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში. ერევანი. წ. 72 გვ..

Г. Купрашвили. საქართველოში არსებული კონფლიქტების თავისებურებანი . თანამედროვე კონფლიქტების მართვა. ჯორჯ მარშალის უშიშროებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი ევროპული ცენტრი. . 2000წ. გფრ. გარმიშ-პართენკირხენი. .

ბარათაშვილი ევგენი, კოღუაშვილი პაატა. საქართველოში მეწარმეობის განვითარების ეტაპები ტურიზმის კონსტექსტში . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2013წ. 2013 წლის 8-9 ივნისი, ბათუმი-ტრაპიზონი.

M. Shavlakadze. საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა. ტექნოლოგიისა და მეცნიერების საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია . 2015წ. ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი.

M. Shavlakadze. საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალის - Mn(NO3)2 გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა ჭარბტენიანი ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების მიზნით. . ხელოვნებისა და მეცნიერების საერთაშორისო ჟურნალის (IJAS) ტექნოლოგიისა და ინჟინერიის საერთაშორისო კონფერენცია ფიზიკურ, ჯანმრთელობის და სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში.. 2016წ. ბარსელონა, ესპანეთი.

ლ. ცერცვაძე. საწარმოო ქალაქების ტერიტორიის მიწისქვეშა წყლების და გრუნტების ტოქსიკური ლითონებით დასვრის რისკის შემცირება. საეთაშორისო სიმპოზიუმი "ურბანიზებული ტერიტორიების საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები"ეკატერინბურგი,რუსეთი. წ. .

Kh. Bardavelidze, A.Bardavelidze. საწარმოს საგადასახადო დაბეგვრის ოპტიმალური განაკვეთის იმიტაციური მოდელი. IV International Conference on ″Problems of Cybernrtics and Informatics″ - PCI’2012, Conference Proceedings, Volume IV, Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), Baku. 2012წ. pp.192-194.

ნ. ცანავა. სახელმწიფოს როლი სამრეწველო ფირმის რესტრუქტურიზაციის პროცესში(საქართველოს მრეწველობის მაგალითზე). უკრაინის ეკონომიკისა და ინოვაციების შავი ზღვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის და საქართველოს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეეკონომიკური სივრცის ფორმირება: უპირატესობები, რისკი, რეალიზაციის მექანიზმები", . 2016წ. კონფერენციის მასალები, თბილისი-ოდესა, გვ.101-106.

ი. ბიჟამოვი. სტამბულში ჩატარებული შავი ზღვის ქვეყნების წარმომადგენელთა კონფერენციის თემაზე ‘Research Potentiai of the BSEC Countries –Res-Pot) მუშა ჯგუფის წევრი საქართველოდან. ევროკავშირის პროგრამით (თურქეთი, სტამბული) “ENERGY” in FP7. 2006წ. .

T. Xoxobashvili. სტუდენტები თავისუფლებისათვის. ჩეხეთი (პრაღა). საერთაშორისო სტუდენტები თავისუფლებისათვის. 2016წ. .

Г. Kурашвили, მ. ფირანიშვილი, ა. არჩუაძე. სწავლებისა და სასწავლო პროცესის პერსპექტიული განვითარების ძირითადი პრინციპები. ბელორუსის ნაციონალური უნივერსიტეტი, ინოვაციური ტექნოლოგიების რესპუბლიკური ინსტიტუტი. 2013წ. საერტასორისო სამეცნიერომეთოდური კონფ. "უწყვეტ პროფესიულ განათლებაშიგანათლების ხარისხის ამაღლების ინსტრუმენტები".

თ. ტროყაშვილი. ტელესკოპის სარკის მართვა. მე-5 საკავშირო კონფერენცია. 1984წ. ქ. მოსკოვი.

დ. კარიაული. ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის გამოძიება. ქ. ბუდაპეშტი, უნგრეთი. 2002წ. სერთიფიკატი.

М. . ტურიზმისა და ალტერნატიული ენერგიის მდგრადი განვითარება - «Участие Грузии в международной интеграции. საერთაშორისო ტურისტული აკადემია, სანკტ-პეტერბურგის საინჟინრო-ეკონომიური უნივერსიტეტი,. 2012წ. 27-30 სექტემბერი, 2012, გვ. 116-118 (1).