კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Vanishvili, ხაჭაპურიძე დავით. შრომითი მიგრაციის აქტუალური პრობლემები საქართველოში. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „პარადიგმული ძვრები XXI საუკუნის ეკონომიკურ თეორიაში"/ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 238-241.

M. Vanishvili, ხაჭაპურიძე დავით. შრომითი მიგრაციისა და ფულადი გზავნილების თავისებურებანი საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფინანსების განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები თანამედროვე მსოფლიოში"/პოლტავის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 80-82.

. ჩამონადენის რისკ-ფაქტორების შეფასება და მართვა მათი შედეგების შესამცირერბლად. ბუნებრივი კატასტროფები და წყლის დაცვა. წ. ერევანი.

გ. ლობჟანიძე, დ. ლობჟანიძე. ცივი ომის სამართლებრივი შედეგი. უკრაინის ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი, ქ. კიევი. 2015წ. უკრაინის ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი,კიევი, გვ 11.

ნ. ცანავა. წარმოების( კორპორაციის) მარტვის სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ეკონომიკისა და ინოვაციების შავიზღვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დ საქართველოს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის საეთაშორისო კონფერენცია- " ბიზნესს სტრუქტურების ინტეგრცია:სტრატეგიები და ტექნოლოგიები". 2017წ. მოხსენებების კრებული,თბილისი-ოდესა, გვ.199-203.

ნ. ქაჯაია, შ. გეგია, ნ. ჯაფარიძე. წიაღისეულის რესურსების მართვის საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯებესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. დაინტერესებულ მხარეებს შორის დიალოგისა და საქართველოს მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა/CENN- შესაბამისობის სამეურვეო საბჭო, თბილისი. წ. კონფერენციის პროგრამა.

დ.კერესელიძე. წყალდიდობები და მასთან დაკავშირებული რისკები და შეუსაბამობები. საერთაშორისო კონფერენცია შეუსაბამობებისათვის გადაწყვეტილების მიღების პრობელემები. წ. ალუშტა.

ც. წეროძე. წყალი როგორც სამყაროს ენობრივი სურათის ხატი. II Международная научная конференция. 2009წ. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. Минск., 2009, ნაწილი I, გვ. 39-41..

Ж. Вардзелашвили, ც. წეროძე. წყალი როგორც სამყაროს ენობრივი სურათის ხატი.. //Минский государственный лингвистический университет.II Международная научная конференция. 2009წ. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. Минск., 2009, ნაწილი I, გვ. 39-41..

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. წყვეტილმახასეთებლიანი დამრაცი გაომეტრიულად არაწრფივი გარსის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე საყრდენების ჯდენის გავლენის შესახებ.. ყაზანი.1998. წ. გარსების მექანიკის აქტუალურ პრობლემებისადმი საერთაშორისო კონფერენციის შრომები..

ე. შენგელია, ე.შენგელია, ლ.გვასალია. წყლის გაწმენდა ფოსფატებისაგან ქვანახშირის ფიქალებზე ადსორბციის მეთოდით, . საერთაშორისო -სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. წ. „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები.

დ. კარიაული. ხელმძღვანელ პირთა პროგრამა. აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი. 2006წ. სერთიფიკატი.

დ. ტაბატაძე, ვ. თარხნიშვილი. ხვრელებით შესუსტებული თხელი დრეკადი გარსების შესახებ.. ყაზანი. 1998. წ. გარსების მეხანიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო ონფერენციის მასალები. ყაზანი..

ს. დადუნაშვილი. ‎Informational Phenomenos in Embedded Systems ‎. ‎21st international CODATA Conference‎. 2008წ. Conference Proceedings, Kyiv, 2008. p. 218-225‎.

ო. დუდაური, Н.И.Схиртладзе, М.Г.Тогонидзе, Г.Т.Вашакидзе, В.А.Лебедев, Р.А.Ахвледиани, М.М.Аракелянц. – K-Ar возраст тешенитов Грузии и их геолого-петрологические особенности . Москва. 2006წ. Материалы III Росс. конф. по изотопной геохронологии ,Т. 2. С.319-324..

A. Meskhi. ’Integral Operators of Harmonic Analysis in Grand Variable Exponent Lebesgue Spaces. Banach Spaces and Operator Theory with Applications, Adam Mickiewicz University. 2017წ. Book of Abstractcts, P. 7.

A. Meskhi. ’One-sided operators in grand variable exponent Lebesgue spaces. Joint International Meeting of the American, European and Portuguese Mathematical Societies (AMS, EMS and SPM, respectively), . 2015წ. see http://aep-math2015.spm.pt/sites/default/files/webform/presentations/Talk_Meskhi_Porto2015-3.pdf.

E. Alaverdovi. “ The Challenges of the 21st Century in Islam: a Weak Creature or Suicide Bomber”?. VIII ახალგაზრდა მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, იურიდილული და პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტი, მოლდოვის მეცნიერებათა აკადემია, კიშინიოვი. 2014წ. .

И. Аманаташвили, Я.Т. Аманаташвили , ДЖ. Гачечиладзе. “ Применение теории связности в задаче оценки параметров землетрясений . Научная конференции посвященной 60-ой годовщине основания Национальной Академии Наук РА б Ереван. 2003წ. Труды научной конференции посвященной 60-ой годовщине основания Национальной Академии Наук РА и 15-летию спитакского землетрясения..

G. Dvali, Nadiradze K., Megrelishvili I., Shamatava T.. “Antibiotics and the microbe- antagonists as a means for treatment plant diseases” . 9 th International cong ress of Plant Pathology Torino (Italy). 2008წ. .