კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3259 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სალუქვაძე. “sustainable development of contemporary city”. Azerbaijan University of architecture and construction the ministry of education of Azerbaijan Republic International conference materials. Baku . 2015წ. .

N. Namoradze. “Switchable Magnetic Properties of Hydrogenated Metal Alloys”. . International Conference on Clean Energy (ICCE-2014). 2015წ. Progress in Clean Energy, v.1, ch. 55. pp 751-761 (2015).

T. Kajaia. “THE ESSENCE OF COMMUNICATION AND ITS IMPORTANCE IN ORGANIZATION”. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon 2017.. 2017წ. Lisbon 2017..

შ. მეტრეველი. “THE ESSENCE OF COMMUNICATION AND ITS IMPORTANCE IN ORGANIZATION” . INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon . 2017წ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon .

B. Kotia, V.F Los.. “TO THE THEORY OF TRANCPORT PHENOMENA IM OPEN SYSTEMS”.. The Norvegian Academy of technological Sciences. The Lars Onsager Synpozium.Coumped Trancport Processes and phase Transitions. 1993წ. Trondheim. Norway. ABSTRAQTS.p.89(poster Presentaciom)..

მ. პაპასკირი, Н. Мухигулашвили ,О. Гелашвили,. “Комплекс средств техни-ческого обслуживания «по состоянию . XI междуна-родная научно-практичес-каяконференция «Фунда-ментальные и приклад-ные науки сегодня», «Fundamental and applied sciences today», 05.00.00, spc Academic, 10-11 апреля 2017 г. , North Charleston, USA29406, том 3, ст. 95. 2017წ. .

В. Мосиашвили. “КОРРУПЦИЯ, КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ НАРУШЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА” -. Новосибирского государственного технического университет. Россия. 2016წ. II –Я Международная научно-практическая конференция «Добросовестность в действии: российский и зарубежный опыт» 21-23 апреля 2016 г. Новосибирского государственного технического университет..

М. Цирекидзе, А. Гурчумелия, Т. Цирекидзе, О. Хуцишвили. “Релятивистский расчёт спек-траль¬ных характеристик автоионизационных состояний высокозарядных ионов. Тезисы докладов Всесоюзной конференции по теории атомов и атомных спектров . 1983წ. Минск, (1983).

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т.. “Триплетные эксиплексы в фотохимических реакциях образования радикалов”, . Сборник тезисов международной научнопрактической конференции „ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ,“ . 2010წ. Грозный, 7-9 октября, (2010).

Т. ქაჯაია. “Уровень жизни, как социально-экономическая категория”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ .Украина. 2016.. 2016წ. Украина. 2016..

E. Alaverdovi. “მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი - რუსეთის შემდეგი პანდორას ყუთი“. საერთაშორისო კონფერენცია, ბერნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბერნი, შვეიცარია. 2016წ. 10-11 თებერვალი.

E. Alaverdovi. “პოლონურ-ქართული ფორუმი“. ვარშავის სახელმწიფო თავდაცვის უნივერსიტეტი, პოლონეთი, ვარშავა,. 2014წ. 23 ივნისი - 10 აგვისტო.

I. Amanatashvili, Varazanashvili O.. ” Preparation and Passing Seimic Information for insurance against Earthquake in Georgia. TELESOL Workshop Telework in government, research, and vocational training., Baku, Azerbaijan,. 2004წ. 128 p.

ბ. იმნაძე. ” კომუნიკაციური ტესტების ადგილი რუსული ენის გაკვეთილებზე” . აზერბაიჯანის უცხო ენათა ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათშორისო დიალოგი: ლინგვისტური,პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი, . წ. აზერბაიჯანის უცხო ენათა ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათშორისო დიალოგი: ლინგვისტური,პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი, (გვ.27-29).

ბ. იმნაძე. ” რუსული ენის მასწავლებლის პროფესიული კომპეტენციის შესახებ” . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მასწავლებელთა მომზადების თანამედროვე პრობლემები” აზერბაიჯანის მასწავლებელთა ინსტიტუტი. ბაქო. . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მასწავლებელთა მომზადების თანამედროვე პრობლემები” აზერბაიჯანის მასწავლებელთა ინსტიტუტი. ბაქო. (გვ.15-17).

M. Tsirekidze, Kapanadze D.S., Zhvania T.G., Bzhalava T. N.. ”ELECTRONIC TESTING SYSTEM IN GRADING OF KNOWLEDGE OF GENERAL PHYSICS”.. 3rd International Conference’s works on New Trends in Education and Their Implications 2012, 26-28 April, . 2012წ. Antalya-Turkey. (2012).

ბ. გითოლენდია. ”Regional Development - Transportation System of Georgia” . the international conference "Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional Development" - KAUNO KOLEGIJA/University of Applied Sciences, Faculty of Management and Economics. 2017წ. .

რ. თაბუკაშვილი, ქუთათელაძე რ.. ”Транслация как интеркультурная коммуникация и компетенции транслатора в культуре” . II Международная научно-практическая конференция и научно-методический семинар . წ. .

I. Megrelishvili, M. Kukhaleishvili,T. Chipashvili, E. Bulauri. „Hormonal Treatment Effect in Combination with Sucrose on in vitro Potato Varieties“. 12thEuro Bitechnology Congress, 7-9 November, Alicante, Spain. 2016წ. Journal of Biotechnology&Biomaterials .

თ. ნატროშვილი. „Intertextuality in Political Debates“. “International Conference on Intercultural Dialogue: Linguistic, Pedagogic and Literary Dimensions” . 2011წ. Azerbaijan, Baku.