კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3272 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გრიგოლია. “Monadic Fuzzy Logic”. International Workshop “Issues in non-classical logics”. წ. 14-16 March, 2001, University of Milan, Italy. (Invited Speaker).

რ. გრიგოლია. “Monadic residuated algebras “. Workshop "Algebra and its applications". წ. May 4-6, 2007, Ratnieki (Latvia) (Invited Speaker) .

რ. გრიგოლია. “MV-algebras with finite spectrum”. International workshop on “Many-valued Logics for Computer Sciences”. წ. June 19 – 21, 1997, Patras, Greece. (Invited Speaker).

დ. ბლუაშვილი, A. Okrostsvaridze, N. Gagnidze;. “Mythical” gold sands of Svaneti (Caucasus, Georgia) and argonouts expedition purpose;. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region; IESCA, 1-5 octomber, Izmir-TURKEY . 2012წ. .

T. Bzhalava, G. Jandieri, I.N.Jabnidze, N.Kh.Gomidze, V.G. Jandieri. “On the Features of the Angular Spectrum of Scattered Radiation Passing throgh the Turbulent Magnetoplasma”. XXV111th General Assembly of International Union of Radio Science(URSI),New Delhi, India. 2005წ. B02P.5(0292).

რ. გრიგოლია. “On projective MV-algebras”. International Conference on “Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics. წ. August 04 – 13, 2007, Oxford, England.

V. Tarasashvili, A. Purtseladze, I. Chaganava. “Photoinduced anisotropy in seleno-cadmium glass”. SPIE Europe Optical Systems Design 2008 . 2008წ. Conference 7100A.

რ. გრიგოლია. “Projective MV-algebras and their automorphism groups”. International Seminar on “Order in Algebra and Logic with application”. წ. April 21-25, 1997, Marseille – Lumini, France. (Invited Speaker).

ნ. დურმიშიძე. “Regional Conflicts in Caucasus: There Historical Aspects and Suppositional Ways of Dicision”. The II International Conference on Central Asia and the Caucasus.The Institute for Political and international studies.. 2003წ. Tehran, December 8-9, .

მ. სოსელია. “Some macroeconomical aspects of the corruption . corruption, shadow economy, maxi and transition economics”. 2007.. 2007წ. .

T. Bzhalava, G. Jandieri, M. Shengelia, V.G.Jandieri , Zh.M.Diasamidze, I.B.Shirokov. “Statistical Characteristics of the Angular Spectrum of Scattered Electromagnetic Waves in Nonisotropic Turbulent Collision Magnetized Plasma”. Itnernational Symposium Demeter .CNES.Toulouse. France. . 2006წ. poster: p4.

თ. ქაჯაია. “SUCCESSFUL WORK TEAMS”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: Human Resources Management: Current Trends, Challenges, Inspirations. სლოვაკეთი. 2015.. 2015წ. სლოვაკეთი. 2015.

გ. სალუქვაძე. “sustainable development of contemporary city”. Azerbaijan University of architecture and construction the ministry of education of Azerbaijan Republic International conference materials. Baku . 2015წ. .

N. Namoradze. “Switchable Magnetic Properties of Hydrogenated Metal Alloys”. . International Conference on Clean Energy (ICCE-2014). 2015წ. Progress in Clean Energy, v.1, ch. 55. pp 751-761 (2015).

T. Kajaia. “THE ESSENCE OF COMMUNICATION AND ITS IMPORTANCE IN ORGANIZATION”. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon 2017.. 2017წ. Lisbon 2017..

შ. მეტრეველი. “THE ESSENCE OF COMMUNICATION AND ITS IMPORTANCE IN ORGANIZATION” . INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon . 2017წ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon .

B. Kotia, V.F Los.. “TO THE THEORY OF TRANCPORT PHENOMENA IM OPEN SYSTEMS”.. The Norvegian Academy of technological Sciences. The Lars Onsager Synpozium.Coumped Trancport Processes and phase Transitions. 1993წ. Trondheim. Norway. ABSTRAQTS.p.89(poster Presentaciom)..

მ. პაპასკირი, Н. Мухигулашвили ,О. Гелашвили,. “Комплекс средств техни-ческого обслуживания «по состоянию . XI междуна-родная научно-практичес-каяконференция «Фунда-ментальные и приклад-ные науки сегодня», «Fundamental and applied sciences today», 05.00.00, spc Academic, 10-11 апреля 2017 г. , North Charleston, USA29406, том 3, ст. 95. 2017წ. .

В. Мосиашвили. “КОРРУПЦИЯ, КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ НАРУШЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА” -. Новосибирского государственного технического университет. Россия. 2016წ. II –Я Международная научно-практическая конференция «Добросовестность в действии: российский и зарубежный опыт» 21-23 апреля 2016 г. Новосибирского государственного технического университет..

М. Цирекидзе, А. Гурчумелия, Т. Цирекидзе, О. Хуцишвили. “Релятивистский расчёт спек-траль¬ных характеристик автоионизационных состояний высокозарядных ионов. Тезисы докладов Всесоюзной конференции по теории атомов и атомных спектров . 1983წ. Минск, (1983).