კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

B. Kotia, V.F Los.. “TO THE THEORY OF TRANCPORT PHENOMENA IM OPEN SYSTEMS”.. The Norvegian Academy of technological Sciences. The Lars Onsager Synpozium.Coumped Trancport Processes and phase Transitions. 1993წ. Trondheim. Norway. ABSTRAQTS.p.89(poster Presentaciom)..

მ. პაპასკირი, Н. Мухигулашвили ,О. Гелашвили,. “Комплекс средств техни-ческого обслуживания «по состоянию . XI междуна-родная научно-практичес-каяконференция «Фунда-ментальные и приклад-ные науки сегодня», «Fundamental and applied sciences today», 05.00.00, spc Academic, 10-11 апреля 2017 г. , North Charleston, USA29406, том 3, ст. 95. 2017წ. .

В. Мосиашвили. “КОРРУПЦИЯ, КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ НАРУШЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА” -. Новосибирского государственного технического университет. Россия. 2016წ. II –Я Международная научно-практическая конференция «Добросовестность в действии: российский и зарубежный опыт» 21-23 апреля 2016 г. Новосибирского государственного технического университет..

М. Цирекидзе, А. Гурчумелия, Т. Цирекидзе, О. Хуцишвили. “Релятивистский расчёт спек-траль¬ных характеристик автоионизационных состояний высокозарядных ионов. Тезисы докладов Всесоюзной конференции по теории атомов и атомных спектров . 1983წ. Минск, (1983).

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т.. “Триплетные эксиплексы в фотохимических реакциях образования радикалов”, . Сборник тезисов международной научнопрактической конференции „ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ,“ . 2010წ. Грозный, 7-9 октября, (2010).

Т. ქაჯაია. “Уровень жизни, как социально-экономическая категория”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ .Украина. 2016.. 2016წ. Украина. 2016..

E. Alaverdov. “მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი - რუსეთის შემდეგი პანდორას ყუთი“. საერთაშორისო კონფერენცია, ბერნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბერნი, შვეიცარია. 2016წ. 10-11 თებერვალი.

E. Alaverdov. “პოლონურ-ქართული ფორუმი“. ვარშავის სახელმწიფო თავდაცვის უნივერსიტეტი, პოლონეთი, ვარშავა,. 2014წ. 23 ივნისი - 10 აგვისტო.

I. Amanatashvili, Varazanashvili O.. ” Preparation and Passing Seimic Information for insurance against Earthquake in Georgia. TELESOL Workshop Telework in government, research, and vocational training., Baku, Azerbaijan,. 2004წ. 128 p.

ბ. იმნაძე. ” კომუნიკაციური ტესტების ადგილი რუსული ენის გაკვეთილებზე” . აზერბაიჯანის უცხო ენათა ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათშორისო დიალოგი: ლინგვისტური,პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი, . წ. აზერბაიჯანის უცხო ენათა ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათშორისო დიალოგი: ლინგვისტური,პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი, (გვ.27-29).

ბ. იმნაძე. ” რუსული ენის მასწავლებლის პროფესიული კომპეტენციის შესახებ” . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მასწავლებელთა მომზადების თანამედროვე პრობლემები” აზერბაიჯანის მასწავლებელთა ინსტიტუტი. ბაქო. . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მასწავლებელთა მომზადების თანამედროვე პრობლემები” აზერბაიჯანის მასწავლებელთა ინსტიტუტი. ბაქო. (გვ.15-17).

M. Tsirekidze, Kapanadze D.S., Zhvania T.G., Bzhalava T. N.. ”ELECTRONIC TESTING SYSTEM IN GRADING OF KNOWLEDGE OF GENERAL PHYSICS”.. 3rd International Conference’s works on New Trends in Education and Their Implications 2012, 26-28 April, . 2012წ. Antalya-Turkey. (2012).

ბ. გითოლენდია. ”Regional Development - Transportation System of Georgia” . the international conference "Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional Development" - KAUNO KOLEGIJA/University of Applied Sciences, Faculty of Management and Economics. 2017წ. .

რ. თაბუკაშვილი, ქუთათელაძე რ.. ”Транслация как интеркультурная коммуникация и компетенции транслатора в культуре” . II Международная научно-практическая конференция и научно-методический семинар . წ. .

I. Megrelishvili, M. Kukhaleishvili,T. Chipashvili, E. Bulauri. „Hormonal Treatment Effect in Combination with Sucrose on in vitro Potato Varieties“. 12thEuro Bitechnology Congress, 7-9 November, Alicante, Spain. 2016წ. Journal of Biotechnology&Biomaterials .

თ. ნატროშვილი. „Intertextuality in Political Debates“. “International Conference on Intercultural Dialogue: Linguistic, Pedagogic and Literary Dimensions” . 2011წ. Azerbaijan, Baku.

I. Megrelishvili, Maia Kukhakeishvili, Ekaterine Bulauri, Tamar Chipashvili. „Investigation of Potato Viral Diseases in Gerogian Region Akalkalaki.. 12th Euro Biotechnology Congress, Alicante, Spain. 2016წ. Journal of Biotechnology&Biomaterials , 6;7(Suppl),.

V. Shaverdova, A. Purtseladze, V. Tarasashvili, N. Obolashvili. „Polarization-sensitive recording media based on the bio-pigments“. 4th International Symposium «MOLECULAR PHOTONICS» dedicated to academician A. N. Terenin. 2016წ. BOOK OF ABSTRACTS. P. 94.

I. Megrelishvili, Maia Kukhaleishvili, Ekaterine Bulauri, Tamar Chipashvili. „Potato elite seeds production technology from virus free tube plant adapted in Georgia“. Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress | Prague, Czech Republic | June 26–30,. 2015წ. .

V. Shaverdova, G. Kakauridze, J. Shvaitzer. „Recording media for polarization holography“. International Conference on Holography, Optical Recording and Processing of Information "Holography-89", Varna, Bulgaria. 1990წ. SPIE Proceedings Volume 1183, Holography '89.