კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

E. Sanaia, G. Bokuchava, R.Chedia, K.barbakadze. „Some Issues of Magnesium Diboride Bulk Samples‘ Obtaining Process“. . Euro PM2014 Proceedings. 2014წ. p. 6.

M. Tsirekidze, T. Bzhalava, L. Goderdzishvili. „Study of electromagnetic spectrum of nano-sized viral particles via simulation“ . Applied Physics & Laser, Optics and Photonics. 2019წ. International Conference, April 15-16, 2019 , Frankfurt, Germany, p.33.

თ. ნატროშვილი. „The Concept of Intertextuality in Media“. International Conference “Current Issues in Applied Linguistics”,. 2012წ. Azerbaijan, Baku..

V. Shaverdova, S. Petrova. „The high-stability polarization-sensitive media for polarization“. SPIE Optics + Photonics 2009. 2009წ. .

V. Shaverdova, A. Purtseladze, V. Tarasashvili. „The photoanisotropy in the holographic media on the basis of silver halide emulsion“. Optical Manufacturing and Testing IX. 2011წ. Proc. SPIE Volume 8126, 81261H,doi: 10.1117/12.894625.

V. Shaverdova, A. Purtseladze, V. Tarasashvili, N. Obolashvili. „The recording media for holography based on a new type of fluorescent dyes: butyl – substituted aminoantropiridone“. Science KNOW, Global Conference on Applied Physics and Mathematics. 2016წ. Proceedings, pp.1-4.

M. Metreveli, მ. აფხაზავა. „The role of protected areas towards the sustainable tourism development in Georgia“. International Association of Scientific Expert in Tourism. Annual Conference 2017 – Business models for sustainable growth in tourism. 2017წ. მოხსენებათა კრებული.

V. Shaverdova, V. Tarasashvili, A. Purtseladze. „Weigert-effeсt in the recording media on the base of the polarization-sensitive compositions”. The 36th PIERS, Prague. 2015წ. Proceedings of PIERS 2015 in Prague, pp. 2031-2034.

В. Шавердова. „К сенситометрическому исследованию фотоанизотропии в трифенилметанах (ТФМ)“. V-ая Всесоюзная конференция по голографии, Рига. 1985წ. .

М. . „НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В АУДИТЕ“. "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ", Институт оптики атмосферы сибирского отделения Росииской академии наук, Росииского государственного гидрометеорологического университета, института прикладных исследований, технологий и экономики, Санкт-Петербург, Россия. 2013წ. Матерялы конференции, ст. 42-45.

ნ. იმნაძე. „Особенностиархитектурытуристическихцентровврегионахгрузии“;. „Архитектура и Градостроительное Развитие Курортов, Зон Отдыха и Туристических Мест“Международная Научно – практическая Конференция Баку – . 2016წ. .

Н. Харадзе. „Проблема относительности политики и международного права в современном мире“. міністерство освіти і науки україни національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 2014წ. науковий часопис„національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова“, #22; cт:501-505.

М. . „СПА туризм и курортные ресурсы Грузии“. Международная научноая конференция Министерство образования и науки Украины, Киевского национального торгово-экономического университета, Ассоциации кулинаров Украины «SPA и WELLNESS – стратегия развития». 2009წ. «SPA и WELLNESS – стратегия развития», გვ. 20-23.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Среды для поляризационной голографии на базе протравных желтых азокрасителей“. II-ой Всесоюзный семинар “Фотохимические процессы регистрации голограмм” . 1982წ. .

Т. Мегрелишвили, null, (თ.ჯაგოდნიშვილის თანაავტორობით. „Тбилисский текст» русской литературы: история формирования и методические аспекты коммуникативного анализа . «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გრანადა, ესპანეთი, გრანადას უნივერსიტეტი.. 2010წ. .

М. Цирекидзе. „Эффекты поляризации атомного остова в состояниях с вакансиями в остове”. . 1985წ. Тезисы докладов Всесоюзной конференции по атомной спектроскопий,Ужгород 1985г..

ნ. ლაცაბიძე. „ადგილობრივი თვითმმართველობა - უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომებით“. ICLD და შვედეთის საელჩო. 2017წ. .

გ. სალუქვაძე. „არქიტექტურა და გარემოს დაცვა“ . არქიტექტორთა საერთაშორისო კონგრესი,თურქეთი,ტრაპზონი.. 2003წ. .

E. Alaverdov. „ახალგაზრდების როლი ახალგაზრდების საქმიანობის განვითარებაში“ ევროკომისიის . (Erasmus +) კულტურათაშორისო დიალოგის ცენტრი, მაკედონია, სკოპიე-მავროვო. 2014წ. 3-13 ივნისი.

E. Alaverdov, null, მანანა დარჩაშვილი. „განათლების საკითხი ქართულ პოლიტიკაში (2012-2016 პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო დოკუმენტების მიხედვით)“. თანამედროვე განათლების გამოწვევები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. .