კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3269 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Shaverdova, V. Tarasashvili, A. Purtseladze. „Weigert-effeсt in the recording media on the base of the polarization-sensitive compositions”. The 36th PIERS, Prague. 2015წ. Proceedings of PIERS 2015 in Prague, pp. 2031-2034.

В. Шавердова. „К сенситометрическому исследованию фотоанизотропии в трифенилметанах (ТФМ)“. V-ая Всесоюзная конференция по голографии, Рига. 1985წ. .

М. . „НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В АУДИТЕ“. "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ", Институт оптики атмосферы сибирского отделения Росииской академии наук, Росииского государственного гидрометеорологического университета, института прикладных исследований, технологий и экономики, Санкт-Петербург, Россия. 2013წ. Матерялы конференции, ст. 42-45.

ნ. იმნაძე. „Особенностиархитектурытуристическихцентровврегионахгрузии“;. „Архитектура и Градостроительное Развитие Курортов, Зон Отдыха и Туристических Мест“Международная Научно – практическая Конференция Баку – . 2016წ. .

Н. . „Проблема относительности политики и международного права в современном мире“. міністерство освіти і науки україни національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 2014წ. науковий часопис„національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова“, #22; cт:501-505.

М. . „СПА туризм и курортные ресурсы Грузии“. Международная научноая конференция Министерство образования и науки Украины, Киевского национального торгово-экономического университета, Ассоциации кулинаров Украины «SPA и WELLNESS – стратегия развития». 2009წ. «SPA и WELLNESS – стратегия развития», გვ. 20-23.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Среды для поляризационной голографии на базе протравных желтых азокрасителей“. II-ой Всесоюзный семинар “Фотохимические процессы регистрации голограмм” . 1982წ. .

Т. Мегрелишвили, null, (თ.ჯაგოდნიშვილის თანაავტორობით. „Тбилисский текст» русской литературы: история формирования и методические аспекты коммуникативного анализа . «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გრანადა, ესპანეთი, გრანადას უნივერსიტეტი.. 2010წ. .

М. Цирекидзе. „Эффекты поляризации атомного остова в состояниях с вакансиями в остове”. . 1985წ. Тезисы докладов Всесоюзной конференции по атомной спектроскопий,Ужгород 1985г..

ნ. ლაცაბიძე. „ადგილობრივი თვითმმართველობა - უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომებით“. ICLD და შვედეთის საელჩო. 2017წ. .

გ. სალუქვაძე. „არქიტექტურა და გარემოს დაცვა“ . არქიტექტორთა საერთაშორისო კონგრესი,თურქეთი,ტრაპზონი.. 2003წ. .

E. Alaverdovi. „ახალგაზრდების როლი ახალგაზრდების საქმიანობის განვითარებაში“ ევროკომისიის . (Erasmus +) კულტურათაშორისო დიალოგის ცენტრი, მაკედონია, სკოპიე-მავროვო. 2014წ. 3-13 ივნისი.

E. Alaverdovi, null, მანანა დარჩაშვილი. „განათლების საკითხი ქართულ პოლიტიკაში (2012-2016 პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო დოკუმენტების მიხედვით)“. თანამედროვე განათლების გამოწვევები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. .

N. Lomidze. „ევროპელი სტუდენტები თავისუფლებისათვის“ („Students for Liberty“).. ჩეხეთის ჩარლზის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია . 2017წ. საკონფერენციო შრომების კრებული(„Students for Liberty“)..

მ. დავითაია. „მაღალმთიანი რეგიონი სვანეთი. გუშინ და დღეს“. Архитектура и Градостроительное развитие курортов зон отдыха и туристических мест. Материалы международной научно-практической конференции в Баку, . 2016წ. 4 გვერდი.

გ. სალუქვაძე. „მშენებლობა და ცხოვრება“. არქიტექტორთა საერთაშორისო კონგრესი,თურქეთი, ბურსა.. 1995წ. .

E. Alaverdovi. „პატარა ქვეყნების პოლიტიკა“. „ორგანიზაცია „სტდენტები თავისუფლებისთვის“ (Students for Liberty), საერთაშორისო კონფერენცია, კრეტა, საბერძნეთი,. 2016წ. 27-29 მაისი.

E. Alaverdovi. „რელიგიური კონფლიქტი თანამედროვე რუსეთში“. საერთაშორისო კონფერენცია „ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება და თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევები, „ომო და შეიარაღებული კონფლიქტი დილემები და გამოწვევები“, სახელმწიფო თავდაცვის უნივერსიტეტი, ვარშავა, პოლონეთი. 2015წ. (მონაწილეობა სკაიპით).

ე. ბუხრაშვილი, ემილია ალავერდოვი. „რელიგიური კონფლიქტი თანამედროვე რუსეთში“. საერთაშორისო კონფერენცია „ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება და თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევები, „ომო და შეიარაღებული კონფლიქტი დილემები და გამოწვევები“. 2015წ. სახელმწიფო თავდაცვის უნივერსიტეტი, ვარშავა, პოლონეთი.

თ. მელქაძე. „სამოქალაქო უსაფრთხოება“ . ევროკომისიის პროგრამის „PPRD-East-2“ (საგანგებო სიტუაციების პრევენცია, მზადყოფნა, რეაგირება და აღდგენა - აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნებისთვის) ფარგლებში, დანიაში ქ. ტინგლევში გამართულ სემინარ. 2015წ. .