კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

K. Kotetishvili, Kevanishvili G.Sh. Chikhladze G.G. Approximate Solution of Hallen’s Integral Equation. IEEE, LAPC – 2009. Loughborough Antennas and Propagation Conference. 2009წ. № 1569203461.

T. Barabadze, N. Hovius, ◦Vincent, S. J., M. B. Allen, S. Inger, M. D. Simmons, D. J. Hinds, L. Voronova, A. D. Ismail-Zadeh , M. R. Ghassemi . Arabian-Eurasian collision and the development of the Albortzlysh-Caucasus ranges; petroleum system implications for the South Caspian and Eastern Black Sea basins . AAPG Annual Convention: "An Energy Odyssey. 2001წ. pA209 .

T. Mebuke. Archetype Development in Narrative (Diachronic Study). . St.Francis College, New York, USA. . 2015წ. Sixth International Conference on Consciousness, Theatre, Literature and the Arts. June 10 -- 12, 2015. St.Francis College, New York, USA. Pp.41-42.

ნ. ბაგრატიონი, V. Gvakharia,, A. Chirakadze,, N.Chakvetadze,, M. Chokheli,, W. Toscano,, L. Gvertsiteli. Arsenic pollution of soils and morbidity prevalence in Racha-Lower Svaneti district of Georgia. International Conference on Clean Energu 2014 (ICCE). 2014წ. 1415-1424 გვ. (10).

ლ. გვერდწითელი, ვ.გვახარია, ა. ჭირაქაძე, ნ. ჩაკვეტაძე, მ. ჩოხელი, ვ. ტოსკანო, ნ. ბაგრატიონი, მ. სტამატელი. Arsenic pollution of soils and morbidity prevalence in Racha-Lower Svaneti district of Georgia. 13-rd International Conference on Clean Energi, Istanbul, Turkey. 2014წ. ICCE-2014, June 8-12 , 1415-1424.

ვ. გვახარია, ა. ჭირაქაძე, ნ. ჩაქვეტაძე, მ. ჩოხელი, ვ. ტოსკანო, ნ. ბაგრატიონი, მ. სტამატელი. Arsenic pollution of soils and morbidity prevalence in Racha-Lower Svaneti district of Georgia. 13-rd International Conference on Clean Energi, Istanbul, Turkey. 2014წ. ICCE-2014, June 8-12 , 1415-1424.

დ. ბლუაშვილი, D. Tormey, , A.Okrostsvaridze. Ascent Distance of Anatectic Granitoid Melts in Collisional Orogens: The Greater Caucasus; . Solid Earth-Basic Science for the Human Habitat.-ILP/s Second Potsdam Conference 6-8 October, . 2010წ. .

L. Maxaradze. Aspects of Ensuring Effectiveness, Reliability and Operating Life of Pressure Pipeline Hydrotransport Systems. conferensity-seminari. 2016წ. V7uktluTcs, p. 231.

T. Mebuke. Aspects of Intentionality. . University of Lincoln, UK. . 2013წ. Consciousness, Theatre, Literature and the Arts. University of Lincoln, UK. June 15-17, 2013 pp.37-38.

L. Chkhartishvili, G. N. Nabakhtiani, A. V. Gigineishvili, O. A. Tsagareishvili, D. L. Gabunia, Z. I. Rostomashvili. Assessment of attenuation of accompanying gamma-radiation in boron–metallic neutron shields. 7th Int. Conf. MEE (September 24–28, 2012, Crimea, Ukraine). 2012წ. Proc. 7th Int. Conf. MEE, Kiev: IPMS, 79.

ნ. შავიშვილი, L.Megrelidze. Assessment of natural – climatic resources potential of Georgia . Technical Conference On Climate As A Resource Beijing, China . წ. .

ლ. ქართველიშვილი. Assessment of natural-climatic resources potential of Georgia. World Meteorological organization, Climate as a Ressource. წ. Tecnical conference on climate as a resourse.

დ. კერესელიძე, K.Bilashvili, V.Trapaidze. ASSESSMENT OF RIVERBANK’S VULNERABILITY BY MATHEMATICAL MODELS. Proccedings 15-th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM 2015, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems, HYDROLOGY&WATER RESOURCES,. 2015წ. Vol I, pp-81-87, Bulgaria, http://www.sgem.org.

D. Natroshvili, O. Chkadua. Asymptotic analysis of interface crack problems for metallic-piezoelectric composite structures, . SECOND LMS-WIMCS WORKSHOP ON WIENER-HOPF METHOD AND ITS APPLICATIONS, 25-26 JUNE, 2012, ABERYSTWITH, UK. 2012წ. Book of Abstracts, Aberystwith, 2012..

Z. Kiguradze, T. Jangveladze, G. Asanishvili, G. Jangveladze. Asymptotic Property and Semi-discrete Scheme for One Nonlinear Integro-differential System Associated with the Penetration of a Magnetic Field into a Substance. SIAM SEAS Conference, Florida Institute of Technology Melbourne, USA, Florida, March 29-30. 2014წ. SIAM Abstracts Book, p.48.

L. Chkhartishvili. Asymptotical (quasi-classical) approach to the substance space and electronic structures. Int. Sci. Conf. FMNS – 2005 (June 12–15, 2005, Blagoevgrad, Bulgaria). 2005წ. Proc. Int. Sci. Conf. FMNS – 2005, 1, Blagoevgrad: SWU, 45-55.

თ. დავითაშვილი. athematical Modelling of Problems of Control Theory, Elasticity Theory, Hydro-thermodynamics, With the Terrorist Attacks and Defense Against Terrorism. NATO Symposium on “ Modell-ing and Simulation to Address NATO’s New aand Existig Military Requerewments” MSG- 028,. წ. Koblenz, Germany.

Z. Ruxadze, Beno Kaufhold, Rolf Shubert, Adrian Traskov. Ausfallsicerung in Nacrichtensystemn mit Vielfachzugriff und dezentraler Vermitlung. TH ilmenau (Deutschland). 1984წ. 29 .intern. Wiss. Koll. TH ilmenau s.211-216 .

T. Dzigrashvili, E. Kutelia G. Beradze N. Khidasheli. Austenitisch-Bainitisches Gubeisen mit Deformirendem Kugelgraphit. Werkstoffwoche-98 I Internationale Fachmesse Fur Inovative Workstoffe . 1998წ. Munchen, 12-15 Oct. .

T. Mebuke. Author`s Intention Versus Reader`s Perception in Text Interpretation. . Azerbaijan University of Languages. . 2014წ. III International Conference “Innovation, Quality of Education and Development”. Baku, Azerbaijan. June 11-13, 2014. Pp. 161-163.