კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Зирачашвили. . . 2012წ. сборни.

N. Arabidze. . Third International Conference on Nuclear Knowledge Management – Challenges and Approaches / International Atomic Energy Agency. 2016წ. .

ი. ბეჟუაშვილი, null. . . 0წ. .

ა. კირთაძე. . International conference: 38-th Winter School in Abstract Analysis 2008, Klensi, Czech Republic, January 19-26, . 2010წ. .

A. Kirtadze. . Ukrainian Mathematical Congress-2009 (Dedicated to the Centennial of Nikolai N.Bogoliubov), Kyiv, Institute of Mathematics of NASU, August 27-29, . 2009წ. .

A. Kirtadze. . International Conference ,,Stochastic Analysis and Random Dynamics”. June 14-20, Lviv, Ukraine. 2009წ. .

თ. მაჭარაშვილი. . . 0წ. .

ო. დუდაური. . სამეცნიერო სესია, ბაქო . 2006წ. .

ო. დუდაური. . საერთაშორისო სიმპოზიუმი – “ადრეული კამბრიულამდელი წარმონაქმნების გეოქრონოლოგია და სტრატიგრაფია", კიევი, ”. 2004წ. .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили. Взаимодействие первичных радиационных дефектов с примесными атомами в кремнии р-типа. Изд-во «ИМЕТ», Москва, «Тезисы докл. VI Всесоюзной конф. по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов», Москва, . 1988წ. Москва, 1988 г., 1.

Т. Фагава, Чхартишвили Л.С.,, Беридзе М.Г, Н.И., Бжалава , И.Г., Харшиладзе , Н.Ш., Деканосидзе Ш.В., Т.Л., Каландадзе И.Г, Майсурадзе . Влияние фотовозбуждения на подвижность электронов в кристаллах n-Si, облученных высокоэнергическими протонами. Материалы за VIII междунардона практична конференция. «Бъдещето въпросы от света на науката – 2012». 2012წ. », 17-25 декабря, 2012, София, т. 38, Физика, Физическая культура и спорт, с. 3-7, 5.

თ. ბონდარენკო. Мотив «отцеубийства» в русской литературе . Материалы международной конференции "Межкультурный диалог: языковые, педагогические и литературные аспекты", Азербайджанский Университет Языков, Баку, Азербайджан,. წ. Материалы международной конференции "Межкультурный диалог: языковые, педагогические и литературные аспекты", Азербайджанский Университет Языков, Баку, Азербайджан,.

. სამხედრო ოპერაციების ჩატარებაზე მოქმედი სტიქიური მოვლენები საქართველოში. ბრიუსელი, ბელგია. წ. NATO-ს კონფერენცია სამხედრო მეტეოროლოგიის საკითხებზე .

რ. თაბუკაშვილი. Ausdrucksmittel von geschlechtsspezifischen Stereotypen in der Jugendkommunikation . Karl Franzens Universität Graz, Institut für Germanistik. Jugendsprachen. 2016წ. .

ა. კირთაძე. ,,On volume type functional in Eucledean geometry”.. 12th International Conference on Geometry and Applications, 1-6 september, Varna, Bulgaria, 2015. 0წ. .

ა. კირთაძე. „Elementary volume from the measure-theoretical view-point“. 1. 11th International Conference on Geometry and Applications, Varna, Bulgaria, September 01-06, 2013.. 2013წ. .

რ. თაბუკაშვილი. Доклад: « Лингвокультура и культурный код социума”.. III. Международная научная конференция Азербайджанского университета языков и Азербайджанского министерства просвещения - « Межкультурный диалог: лингвистические, педагогические и литературные измерения». г.Баку. წ. .

Н. Фокина, К.О. Хуцишвили, С.Г. Чхаидзе. О сверхизлучении в радиочастотм диапазоне при неоднородном уширении ЯМР. Пермь . 1991წ. Тезисы докладов XII Всесоюзной Школы-Симпозиума, с. 8.

С. . Астрофизические явления и радиоуглерод. Тбилиси, 1978. . 1978წ. .

В. Звиадаури, М. Челидзе . Generating of sub harmonicas resonance oscillations and problems of their stability . International Symposium RA’08: “Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics”. 2008წ. Rīga – Jūrmala, Latvia. p.18-21 .