კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. ზამბახიძე, Бахтадзе Дж. А., Кристесиашвили Э. Н., Кирцхалия И. С.. "Волоконно-оптические датчики для безопасной эксплоатации линии электропередач в горных условиях". V международной конференции Устойчивое развитие горных территории, проблемы, регионального сотрудничества и региональной политики горных районов. Владикавказ. წ. Тезиси докладов участников IV меж-дународной конференции.

ე. ქრისტესიაშვილი, Кирцхалия И. С.. "Волоконно-оптические датчики для безопасной эксплоатации линии электропередач в горных условиях". IV Международню конференция, Владикавказ. 0წ. Тезисы докладов участников IV Международной конференции, 23-26 сентября, Владикавказ.

ლ. ზამბახიძე, Лагундаридзе Г. О., Кирцхалия И. С.. "Протяженный волоконно-оптический датчик для прогнозирования оползней". IV меж-дународной конференции Устойчивое развитие горных территории, проблемы, регионального сотрудничества и региональной политики горных районов. Владикавказ, 23-26 сентября 2001. წ. Тезиси докладов участников IV международной конференции.

ი. კეცხოველი. ,,История благотворительности Грузинского дворянства в XIX веке”. საერთაშორისო კონფერენცია იუნესკოს ეგიდით, ქ. ერევანი, . 2006წ. .

გ. ჩხიკვიშვილი. ,,Фактор религии в современной международной политике’’. международной конференция, " Науковий часопис" . Киев. 2014წ. .

რ. მიშველაძე. ,,თანამედროვე ქართული ლიტერატურული პროცესი მსოფლიო კულტურულოგიის განასერში’’, 2009.. მწერალთა და მთარგმნელთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი. ერევანი . 2009წ. .

ნ. ლომიძე. ,,მსოფლიო და მშვიდობა''. ყაზახეთის მთავრობის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო რელიგიური ლიდერების შეხვედრა''. 2016წ. .

ო. დუდაური. .. რუსეთის I გეოქრონოლოგიური კონფერენცია,მოსკოვი. 2000წ. .

გ. ყიფიანი, Kipiani D., Buksianidze A. , Kachkachishvili N. . . Definition of critical loading on compressed plate with cuts by transition from static problem to stability problem. Tendencie rozwoju Budowsictwa miejskiego I Przemystowego. Wydawiictwo Politechniki Czestochowskiej. Czestochowa. . წ. Tendencie rozwoju Budowsictwa miejskiego I Przemystowego. Wydawiictwo Politechniki Czestochowskiej. Czestochowa..-p.p. 146-151. ISSN 978-83-7193-411-7 .

მ. მარდაშოვა. ??. Moscow State University of Civil Engineering. წ. International Conference - "Underground spaces: Economy and Environment" & of the ISRM Regional Symposium - "Rock mechanics for Underground Environment".

M. Moistsrapishvili. ABOUT DEVELOPMENT OF SPECIAL TECHNICAL SCHEDULE PROVIDING IN POST-SOVIET COUNTRIES RAILWAY TRANSPORT AND ITS INFRASTRUCTURE’S SAFETY. ASME 2010 International Mechanical Engineering, Vancouver. 0წ. IMECE2010-40349.

N. Shavlakadze. About dynamical contact problems for bodies with elastic cover plate. VI Inter. conference " The problems of dynamics of deformable media,Institute of Mechanics National Academy of sciences of Armenia. 2008წ. Proceedings of Inter. Conference.

. Analysis of the Economic Efficiency of Land Irrigation. . 2006წ. p.201-202.

თ. გველესიანი, Macharadze G.. Analysis of wave processes in reservoirs due to earthquakes. XXXI IAHR Congress, Seoul, Korea, Sept. . 2005წ. XXXI IAHR Congress, Seoul, Korea, Sept. .

ვ. თავხელიძე. Anomalies of Elastic Properties Within the Ordered b-NbHx Phase.. International Symposium on the Metal-Hydrogen Systems. Fundamental and Applications. წ. .

ლ. ზამბახიძე, null, ი. მელაშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, მ. წიქარიშვილი. Application of Optical-Fiber Sensors for Structures Efficiency Monitoring. First international conference on seismic safety problems of Caucasus region population, cities and settlements. 2008წ. .

M. , Sh. Gagoshidze. Applied Analytical Methods for Solving Some Problems of Wave Propagation in the Coastal Areas. European Geosciences Union General Assembly Austria, Viena, 17-22 April . 2016წ. .

T. Barabadze, N. Hovius, ◦Vincent, S. J., M. B. Allen, S. Inger, M. D. Simmons, D. J. Hinds, L. Voronova, A. D. Ismail-Zadeh , M. R. Ghassemi . Arabian-Eurasian collision and the development of the Albortzlysh-Caucasus ranges; petroleum system implications for the South Caspian and Eastern Black Sea basins . AAPG Annual Convention: "An Energy Odyssey. 2001წ. pA209 .

დ. ბლუაშვილი, D. Tormey, , A.Okrostsvaridze. Ascent Distance of Anatectic Granitoid Melts in Collisional Orogens: The Greater Caucasus; . Solid Earth-Basic Science for the Human Habitat.-ILP/s Second Potsdam Conference 6-8 October, . 2010წ. .

ი. წერეთელი, Lominadze T.. Biostratigraphy of the Middle Jurassic sediments of the Creater Caucasus by Ammonites. 4th Symp. On Eastern. Meditcr. Geology, Isparta, . წ. р.137.