კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჭელიძე, D. Chelidze. Nonlinear Model Reduction based on Smooth Orthogonal Decomposition . Modern Nonlinear Theory (published as part of Control and Application 2007) Montreal, Quebec, Canada.. 2007წ. .

T. Aliashvili. On the fibers of real polynomial endomorphisms. Yerevan . ISAAC CONFERENCE ON COMPLEX ANALISIS, DIFFERENTIAL EQUATIONS AND RELATED TOPICS. Yerevan State University, Armenia. 2002წ. Abstracts. p.4 .

I. Samkharadze, T. Davitashvili, G.Gubelidze.. Prediction of Possible Points of Hydrates Origin in the Main Pipelines Under the Condition of Non-stationary Flow. . 2011წ. International Conference on Oil, Gas and Petrochemical Engineering.Amsterdam, Netherlands.. . 2011წ. International Conference on Oil, Gas and Petrochemical Engineering.Amsterdam, Netherlands..

V. Zviadauri, G. Tumanishvili, M. Chelidze. Process of Compaction of Plastic Materials under Influence of Vibrations. . World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, USA . 2010წ. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science Vol II WC ECS 2010,.

V. Zviadauri, M. Chelidze, G. Tumanishvili. Process of Compaction of Plastic Materials under Influence of Vibrations. , October 20-22, 2010, . World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, USA. 2010წ. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2010 Vol II WC ECS 2010, pp1195-1198.

С. . VII- Европейский симпозиум по космическим лучам . Лунинград, 15-19 сентября, 1980. . 1980წ. .

გ. ხარშილაძე, Кохреидзе Д. К.. Уравнения бесконтактного двигателя посьоянного тока с асинхронным вращением ротора. . XI Международная научно-практическая конференция. 2015წ. 6(11), с-37-40..

G. Dvali, Shamatava Tamar, Zviadadze Leila, Lomtadze Naili. “Distribution of Microbes-antagonists in Tomato Rhizosphere in Georgia “. . “7th World Congress on Microbiology” Valencia, Spain. 2016წ. Posters & Accepted Abstracts: Journal of Bacteriology & Parasitology DOI: 10.4172/2155-9597.C1.026 2016 .

T. Barabadze, Vincent, S.J., Voronova, L.G., Carter, A., Pinchuk, T., Morton, A.C. and Hovius, N.. "Tertiary evolution of the Western Greater Caucasus" . Annual meeting of the British Sedimentological Research Group. Manchester, UK. 2004წ. .

Е. Кристесиашвили, Маисурадзе Н. С., Квабзиридзе Г. Р., Кипиани Л. Г... "Воина и её философско-политическое и экономико-правовое осознание" . Санкт-Петербург, ООО »ИПИТ»,. 2012წ. VI международная научно-практическая конференция « Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики и международных отнашений. Раширение НАТО и Евросоюза – проблемы безопасности стран СНГ, Европы, Азии и Африки».

ი. კეცხოველი. ,,Репродуктивное поведение женщины в современной городской семье как проблема гендерных исследований”. Сб. Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа, Материалы международной конференции, Баку. 2005წ. . стр. 228-229.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე. A General Dynamical model of the tifter and a problem of the cable sliding on a pulley. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET). Paris, France.. 2011წ. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET). Paris, France;p. 872-875.

. A. Bezhanishvili. მსოფლიო XVIII კონგრესი შრომის უსაფრთხოებაში, საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების განხორციელების გზები საშიშ საწარმოო ობიექტებზე. ქ.სეული, სამხრეთ კორეა. . . 2008წ. .

Bostoganashvili M., Malania M., Sikharulidze I.. Chemical composition and antioxidant activity of Salvia officinalis L. cultivated in Georgia. . 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, . 2007წ. Graz, Austria, Planta Med 73, p.567..

L. Mdzinarishvili. Continuous singular cohomology and fibrations ,Mexico(submitted) . 23 rd SUMMER CONFERENCE ON TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS Mexico City,Mexico . 2008წ. Proceding,.

T. Paghava, L. Chkhartishvili. Effective hall mobility of charge carriers in semiconductors with nano-sized “Metallic” inclusions: Irradiated silicon. . Proceedings of I canm 2013; International Conference & Exhibition on Advanced and Nanomaterials, . 0წ. August 12-14, 2013, Quebec, Canada, A publication of the Internationals Academy of energy, Minerals & materials 2190 Esprit Drive, Ottawa, Canada, KUA 4Z1, pp. 280-287 .

T. Paghava, L. Chkhartishvili. Effective hall mobility of charge carriers in semiconductors with nano-sized “Metallic” inclusions: Irradiated silicon. Proceedings of I canm 2013; . International Conference & Exhibition on Advanced and Nanomaterials. 2013წ. , August 12-14, 2013, Quebec, Canada, A publication of the Internationals Academy of energy, Minerals & materials 2190 Esprit Drive, Ottawa, Canada, KUA 4Z1, pp. 280-287, .

M. Meladze. Evaluation of the agro-climatic potential of the high mountainous areas in South Georgia to develop ecological agriculture. 16th international multidisciplinary scientific geoconference, SGEM. 2016წ. Albena, Bulgaria.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ნატრიაშვილი თამაზი. Influence of spatial resonant oscillations of the vibratory machine working organ on the technological load behaviour .. International Symposium RA’08: “Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics”. 2008წ. Rīga – Jūrmala, Latvia. p.126-130.

T. Bzhalava. INVASTIGATION OF OSCILLATION PROPERTIES OF VIRUSES AND OTHER PATHOGENIC BIONANOOBJECTS AS THEIR “FINGERPRINTS” BY METHODS OF OPTICAL SPECTROSCOPY. Conference FTAPS 2017,Frontiers in Theoretical and Applied Physics. 2017წ. American University of Sharjah, United Arab Emirates,Material Science_Abstracts_Part3, p. 9.