კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. ლომინაძე, Tsereteli I.. Biostratigraphy of the Middle Jurassic sediments of the Creater Caucasus by Ammonites. 4th Symp. On Eastern. Meditcr. Geology, Isparta,. წ. р.137.

თ. ლომინაძე. Biostratigraphy of the Upper Jurassic sediments of the Creater Caucasus by Ammonites. 6th Int. Symp. on the Jurassic Syst., Mondello, Palermo, Italy,. წ. p.108..

ზ. გასიტაშვილი, I. Rodonaia M. Kiknadze. BUILDING OF RESEARCH MODEL FOR REGION STABLE DEVELOPMENT. ВСПУ-214, МОСКВА, : ТРУДЫ. 2014წ. XII Всероссийское совещание по проблемам управления. .

ვ. თევზაძე, Natishvili O.. Calculation of pressure, non- pressure and wave motions caused by the influence of Debris Flow on debris escapes **). Proceedings of the International Conference Debris Flows: Disasters, . წ. Pyatigorsk,Rusia, 22-29 September p.p. 249-252 .

გ. გავარდაშვილი. Calculation of the Spring-Board Type Debris Flow Protection Construction of Arched-Cylindrical Form . China State University of Architecture and Construction, Yerevan State University of Architecture and Construction.. წ. 3-rd International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction. Beijing , China, pp. 290-293. .

მ. შარიქაძე, Suramelashvili Z., Tavdumadze I., Wall G.. Case study of the middle Eoseme fractured volcanoclastic oil reservoiz in the Republic of Georgia. Fractured Reservoirs. . International conference. The Geological sosiety of London. London. წ. .

რ. დიაკონიძე, Labaratkava N., Pirtskalaishvili I.. Debris flows and protection of quality of water resources (case study of Georgia) . Debris flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection. . წ. Pyatigorsk, Rassia. pp 343-346..

M. Tsulukidze. Deepening Cooperation across the black sea Basin. . 2012წ. moldova.

რ. ცხვედაძე, Kipiani G, Bukhsianidze A. Definition of mode of deformation of spherical buildup dome with filtering parameters by using Taylor’s generalized formula International . Conference on Moderns Mathematics. . წ. Book of Abstracts. 7-9 October, 2008. Tbilisi, p. 67..

G. Iashvili, I. Manvelidze. Development of electronic Governance as an Element of Reforming State Governance according to the Adjarian Example. world academy of science, engineering and technology conference. 2016წ. Amsterdam The Netherland May 12-13, 18 (5) Part V pp.822-823.

ვ. თავხელიძე. Dosimetric Properties of Magnesium Oxide in the Wide Range of Fast Neutron Fluences 109 – 1018n.cm-2. 7th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation LUMDETR 2009. წ. .

ვ. თავხელიძე. Effect of Strong Pulsed Magnetic Field on Spin-Echo Signals of Nuclei Arranged in Domain Walls of Magnetics. 8th European Magnetic Materials and Applications Conference EMMA. წ. .

I. Chxeidze, Kharatishvili N.G, Abzianidze N.E. Effective pyramid coding of images. . 1997წ. PCS\'97, Picture Coding Symposium. Berlin. 1997 pp. 625-629.

Z. Gogua. Energy states of shallow and deep impurities and processes of optical transitions, scattering and current carriers capture in Ge end Si.. Londons King'S College. 1990წ. Prosedings of fhe fourth international conferense on shallow impurities in semiconductors. p.(299-305).

ა. სურმავა, N.Naskidashvili, L.Bachiashvili, L.Shavliashvili. Estimation of Pollution Risk Factor of Underground Waters at the Time of Accidental Oil Spillage by the Use of Mathematical Model. International Symposium on Drylands Ecology and Human Security. ISDEHS-2006. . წ. .

M. Jikia. Evaluation of Conflicts in Georgia Since early 90's.. კონფერენცია: ომი და მშვიდობა XXI საუკუნეში. ორგანიზატორი: Inter-University Center Dubrovnik. ქ. დუბროვნიკი, ხორვატია. 2014წ. .

T. Barabadze, S. Inger , L. Voronova, M. D. Simmons. Evolution of the Eastern Black Sea and Caucasus.. British Sedimentological Research Group. 2002წ. 41st Annual Meeting, p102. Norwich, UK..

T. Gvelesiani. Extreme wave transients in reservoirs, their characteristics and interaction with dams. Hydraulics of Dams and River Structures. 2004წ. Taylor and Francis Group. London (ISBN 9058096327).

დ. ბლუაშვილი, N. Gagnidze, A. Okrostsvaridze, K. Akimidze, A. Akimidze,. Felsitic Magmatizm of the Greater Caucasus Kakheti Sector and Rare Elements Ore mineralization; . International Earth Science Colloquium on the Aegean Region; IESCA, 1-5 octomber, Izmir-TURKEY . 2012წ. .

გ. გავარდაშვილი. Forecasting of Erosion and Debris flow Processes for the Energy Supply and Transport Corridors of Georgia Using the Theory of Reliability and Risk. ASCE- American Society of Civil Engineering, University of Maryland(USA) . წ. First International Conference on Vulnerability and Risk Analysis and Management.(ICVRAM), University of Maryland, USA, pp. 813-820.