კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი. Investigation of Compacting and Adhesion of Plastic Materials on a Vertical Plane by means of vibration. - The 2010 International Conference of Mechanical Engineering/London, U.K., 30 June - 2 July, 2010.. 2010წ. WCE2010 Proceedings, p.1079-1082.

G. Tumanishvili, V.Zviadauri, M.Chelidze. Loading and damageability of wheels and rails . Proceedings of I International Scientific Conference Transport Problems’, Katowice-Kroczyce 17-19 July . 2009წ. .

G.N.Beltadze. Noncooperative Game Models for the case of Two Parties in Election Campaign. Stony Brook Center for Game Theory. The 28 TH International Conference on Game Theory. Stony Brook University (July 17 - July 21, 2017), 7 p. . 0წ. .

M. Berishvili, ს. ამერ, ფ.შორენი. NORC Innovation Days , Georgia Agribusiness Development Activity Impact Evaluation. NORC Washington . 2011წ. NORC Innovation Days 2011, NORC at the University of Chicago.

მ. ხუციშვილი, L. Kikvadze . Plasma Spaying of Powdered Materials by Laminar Flow . Plasma 2007. IV German-Polish Conference on Plasma Diagnostics for Fusion and Applications. Max-Planck-Institut für Plasmaphysik Greifswald, Germany. . წ. Wep 15..

S. . Proceeding of the Second International Conference –Low Radioaqtivities, 80 , High Tatras, 1980, Physics and Applications, Vol. 8.. . 1979წ. .

Sh. Zazashvili. Solution of mixed boundary problems of statics of an anisotropic elastic solid for half-plane,. 9 Ifgung uber probleme und methoden der mathematischen physik, 27 jun - l juli 1988 in Karl-Marx Stadt, Autoreferate der kurzvortzage, . 1988წ. 36-37 .

T. Bzhalava, A. Tadjeddine, C. Humbert. Study of Biomedical Sensory Systems by Nonlinear Optical Spectroscopy. International Scientific Conference eRA-9,Synenergy Forum, TEIPIR, Athens, Greece . 2014წ. International Scientific Conference eRA-9,abstracts,p.10-11.

Sh. Gagoshidze, Gogeliani L, Khatiashvili E.. Surfase waves impact on the spreading polluted plume in coastal regions of non-flow seas Surfase waves impact on the spreading polluted plume in coastal regions of non-flow seas . V Int. Conf. on Marine Waste Water Discharges and Coastal Environment, Dubrovnik, Croatia, . 2008წ. .

N. Xidasheli. The contact fatigue and the wear of DADI class aluminium iron. 10th International fatigue congress “FATIGUE 2010” Czech republic Prague. 2010წ. .

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი. Use of vibrations for rise of quality of the wall plastering. . Vibroengineering 2009, 8th International conference/Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania. 2009წ. Proceedings of the 8th international conference; გ. 111–114.

T. Barabadze, E. Aliyeva, . B. Allen, L. Voronova . Using fieldwork to help constrain the evolution, sedimentary fill and hydrocarbon potential of the South Caspian and Eastern Black Sea basins." . 4th International Azerbaijan Geophysical Conference, Baku, Azerbaijan.. 2002წ. p125..

С. . Астрофизические явления и радиоуглерод. Тбилиси, 1978. . 1978წ. .

Кавтарадзе Н.Ш., Шалашвили К.Г., Сутиашвили М.Г.. Биорлогически активные вторичные метаболиты растений флоры Грузии. Химия и медицина. VIII Всероссийской конференцуии с международным участием . 2010წ. Уфа, Россия, 93-94..

В. Звиадаури, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე,, თ. ნადირაძე. Влияние колебании каната на процесс его проскальзывания по шкиву.. X Международная научно-техническая конференция: Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов. г. Эйлат, (Израиль) . 2012წ. Сборник трудов X Международной научно-технической конференции, с. 19-23.

Г. Туманишвили, В.Звиадаури, М.Челидзе. Влияние различных факторов на поперечное перемещение колеса по рельсу . Вестник Восточноукраинского Национального Университета им. В. Даля. Луганск. 2009წ. стр. 15-19..

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ნატრიაშვილი თამაზი. Возникновение пространственных паразитных колебаний и их влияние на рабочие процессы вибромашин. . Сборник трудов международной научно-технической конференции “Повышение качества, надежности, и долговечности технических систем и технологических процессов”. 2007წ. Г. Хургада, Египет. С. 57-61.

Т. Чубинишвили, ნ.მახვილაძე. Вопросы формирования информационной среды поддержки инновационных процессов. . Международная научно-практическая конференция «Роль научной инновации в развитии экономики страны». Центр научных инновации при НАН Азербаиджана. Баку,. 2011წ. Proceedings of The International Scientific-Practical Conference The Scientific Innovation Role in the Development of the Country’s Economy. November, 2011.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბ. Исследование долговечности гребня колеса и боковой поверхности рельса. . Сборник трудов международной научно-технической конференции “Повышение качества, надежности, и долговечности технических систем и технологических процессов”. 2007წ. Г. Хургада, Египет. С. 125-121.

О. Гелашвили. Исследование эффективности работы автомобилей на газовом топливе . Тезисы докладов международной научно-технической конференций "Турбонаддув автомобильных и тракторных двигателей" ,Москва. Протвино-. . 2009წ. с. 39-40.