კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3033 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Tsertsvadze, თ. ლაბაძე. Principles of construction of the adaptive control system of the contactless on-off indicator. The Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Azerbaijan, Baku. 2010წ. Section №5. Control and Optimization. Volume IIIp.143-146.

S. Pagava. Proceeding of the Second International Conference –Low Radioaqtivities, 80 , High Tatras, 1980, Physics and Applications, Vol. 8.. . 1979წ. .

S. Shavgulidze, Freudenberger J., Ghaboussi F.. Set Partitioning and multilevel coding for codes over Gaussian integer rings. In proceedings of 9th International ITG Conference on Systems, Communication and Coding (SCC). 2013წ. 5 გვერდი.

Sh. Zazashvili. Solution of mixed boundary problems of statics of an anisotropic elastic solid for half-plane,. 9 Ifgung uber probleme und methoden der mathematischen physik, 27 jun - l juli 1988 in Karl-Marx Stadt, Autoreferate der kurzvortzage, . 1988წ. 36-37 .

T. Bzhalava, T. Berberashvili, A. Tadjeddine, C. Humbert. Study of Biomedical Sensory Systems by Nonlinear Optical Spectroscopy. International Scientific Conference eRA-9,Synenergy Forum, TEIPIR, Athens, Greece . 2014წ. International Scientific Conference eRA-9,abstracts,p.10-11.

I. Megrelishvili, 1. Kukhaleishvili, M. Bulauri E, Chipashvili T, Shamatava T. Surcrose effect on in vitro potato regeneration under modify conditions. 20th TRIENNIAL CONFERENCE of European Association for Potato Research (EAPR). 2017წ. 9-14 july Versailes, France, .

Sh. Gagoshidze, Gogeliani L, Khatiashvili E.. Surfase waves impact on the spreading polluted plume in coastal regions of non-flow seas Surfase waves impact on the spreading polluted plume in coastal regions of non-flow seas . V Int. Conf. on Marine Waste Water Discharges and Coastal Environment, Dubrovnik, Croatia, . 2008წ. .

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili, ბუაძე ბექა. Temperature-dependent morphological changes in InP based nanowires. . ICANM2015 Ottawa, Canada. 2015წ. Proceedings (August 10-12, 2015, Ottawa, Canada). A publication of the International Academy of Energy, Minerals & Materials. 937 Portobello Blvd. PO Box 17029, Ottawa, Ontario. 2015, pp.1-7..

N. Xidasheli. The contact fatigue and the wear of DADI class aluminium iron. 10th International fatigue congress “FATIGUE 2010” Czech republic Prague. 2010წ. .

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი. Use of vibrations for rise of quality of the wall plastering. . Vibroengineering 2009, 8th International conference/Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania. 2009წ. Proceedings of the 8th international conference; გ. 111–114.

T. Barabadze, E. Aliyeva, . B. Allen, L. Voronova . Using fieldwork to help constrain the evolution, sedimentary fill and hydrocarbon potential of the South Caspian and Eastern Black Sea basins." . 4th International Azerbaijan Geophysical Conference, Baku, Azerbaijan.. 2002წ. p125..

Г. Лежава, И. Камкамидзе, Е. Волошина. Автоматизированная система выборочного сбора чайного листа. Тезисы докладов нучно-технической конференции «Средства и системы автоматизации управления процессами сельскохозяйственного производства». Москва-Паланга, 1991.. . 1991წ. Тезисы докладов нучно-технической конференции «Средства и системы автоматизации управления процессами сельскохозяйственного производства». Москва-Паланга, ..

С. Пагава. Астрофизические явления и радиоуглерод. Тбилиси, 1978. . 1978წ. .

М. Аланиа, Кавтарадзе Н.Ш., Шалашвили К.Г., Сутиашвили М.Г.. Биорлогически активные вторичные метаболиты растений флоры Грузии. Химия и медицина. VIII Всероссийской конференцуии с международным участием . 2010წ. Уфа, Россия, 93-94..

В. Звиадаури, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე,, თ. ნადირაძე. Влияние колебании каната на процесс его проскальзывания по шкиву.. X Международная научно-техническая конференция: Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов. г. Эйлат, (Израиль) . 2012წ. Сборник трудов X Международной научно-технической конференции, с. 19-23.

ს. თავზარაშვილი, გ. ჭილაია, Элашвили З.М., Пикин С.А., Винокур К.Д.. Влияние предпереходных явлений на характеристики индуцированных сегнетоэлектрических систем. XII Межд.конф. по ЖК, Фрайбург, ФРГ, 1988. 1988წ. FE 38, c.312..

Г. Туманишвили, В.Звиадаури, М.Челидзе. Влияние различных факторов на поперечное перемещение колеса по рельсу . Вестник Восточноукраинского Национального Университета им. В. Даля. Луганск. 2009წ. стр. 15-19..

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ნატრიაშვილი თამაზი. Возникновение пространственных паразитных колебаний и их влияние на рабочие процессы вибромашин. . Сборник трудов международной научно-технической конференции “Повышение качества, надежности, и долговечности технических систем и технологических процессов”. 2007წ. Г. Хургада, Египет. С. 57-61.

Т. Чубинишвили, ნ.მახვილაძე. Вопросы формирования информационной среды поддержки инновационных процессов. . Международная научно-практическая конференция «Роль научной инновации в развитии экономики страны». Центр научных инновации при НАН Азербаиджана. Баку,. 2011წ. Proceedings of The International Scientific-Practical Conference The Scientific Innovation Role in the Development of the Country’s Economy. November, 2011.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბ. Исследование долговечности гребня колеса и боковой поверхности рельса. . Сборник трудов международной научно-технической конференции “Повышение качества, надежности, и долговечности технических систем и технологических процессов”. 2007წ. Г. Хургада, Египет. С. 125-121.