კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Коколашвили, Шатилова И.. Итоги палинологического изучения сарматских отложений Восточной Грузии. წ. . Центр наукових публикаций "ВЕЛЕС", Наука в епоху дисбалансов.. 2016წ. ISSN: 6827-2341. Стр. 6-7..

Х. Микадзе, Гавтадзе Тамари, Чхаидзе З.. Комплекс нанопланктона и планк- тонных фораминифер как показатель истории палеобассейнов позднего мела Местиа- Тианетской структурно-фациальной зоны. LXI сессия палеонтологического общества. Российская Академия Наук. Санкт-Петербург. 2015წ. Российская Академия Наук, Санкт-Петербург, №61, 25-28.

С. Чупринина. Коннотативно окрашенная лексика . Азербайджан, г. Баку... 2007წ. «Актуальные проблемы лингвистики и преподавание языков» (стр. 142 – 147).

Н. Фокина. Нелинейное поведение ЯМР при сильном насыщении. Казань . 1984წ. Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах Часть 2-я, с. 65.

И. Давиташвили, Т. Обгадзе. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЕТА; . Международный конгресс "Нелинейный динамический анализ-2007", посвященный 150-летию со дня рождения академика А.М. Ляпунова, 4-8 июня 2007 г.. 2007წ. Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, .

Г. Туманишвили, В.Звиадаури, М.Челидзе. Особенности нагруженности и повреждаемости колеса и рельса . Тр. VII Международной научно-технической конференции «повышение качества, надёжности и долговечности технических систем и технологических процессов» Г. Шарм эль Шейх, Египет, стр. 132-134. . 2008წ. ..

Л. Шанкишвили, А. Лабазанова, А.Якувов. Оценки Зигмунда-Магнарадзе для операторов типа потенциала в модулях гладкости положительного порядка . материалы VI м.н научной конференции, посвященой 80-летию проф. Р.Г Алиева и А.Р.Эфендиева. 2013წ. Махачкала, 23-26 сентября с.149-154.

Л. Шанкишвили, Ф.Юнусова. Оценки типа Зигмунда-Магнарадзе дробных интегралов и производных в модулях гладкости комплексного порядка. (Материалы международной научной конф.”Мухтаровские чтения”)Актуальные проблемы математики и смежные вопросы. 2016წ. Махачкала, 15-16 апреля -2016. стр. 106-107.

Л. Шанкишвили, Р.Арсанукаев. Оценки типа Зигмунда-Магнарадзе для дробного интегродифференцирования чисто мнимого порядка α=iθ . Материалы международной научной конф.”Мухтаровские чтения”. 2016წ. Махачкала, 15-16 апреля -2016, стр. 107-108.

ო. ლაბაძე. Принципы построения ипп типа 3d для одновременного контроля механических параметров. Международная конференция представителей науки и образования: «Менеджмент качества и ИТ-сервис менеджмент» (MQ-ITSM-2011). ТУРЦИА, г. Белек. . 2011წ. Материалы конференции. с.120-123 .

Багратиони Г., . Разведка – обязательное условие безопасности бизнеса, . Азербейджан. Бакинский Технический универститет. 2011წ. 25-26 октября 2011 года. Международная конференция .

Д. Бибилеишвили, М. Микая, Н. Бокучава, Н.Спиранти, Г.Галдава. Состав и свойства сапропелевой лечебной грязи западной Грузии . Научно-практический профессиональный журнал "Новости дерматологии Южного Кавказа". 2007წ. №4, с. 50-52.

В. Звиадаури, Г. Гогиа. Управление траекторией вибрации электромагнитного вибропитателя и увеличение эффективности технологического процесса сыпучих материалов. . Международная научно-техническая интернет-конференция «Инновационное развитие горнодобывающей отрасли», Криворожский нац. университет. 2016წ. Тезисы конференции, გ. 242-243 .

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, ი. ღუდუშაური. ანიზოტროპიული დამრეცი გარსების წყვეტილი ამონახსნების შესახებ, ძვრის დეფორმაციების და სასრული ჩაღუნვების გათვალისწინებით.. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები. ყაზანი.. წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები.

ვ. დავითაია. თემაზე: “თანამედროვე არქიტექტურა ეროვნული კულტურისა ფსიქოლოგიის კონტექსტში”. . არქიტექტურის საერთაშორისო კავშირის კონგრესი ქ. ბერლინში. მოხსენება. წ. .

რ. თაბუკაშვილი, ჩხეიძე მ.. მოხსენება: “ ჰერმენევტიკა და ტექსტის საზრისი” . სიდნეის უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია “ Free Linguistics Conference”. წ. .

Dvali Guliko, Lomtadze Naili, Zviadadze Leila. “Distribution of Microbes-antagonists in Tomato Rhizosphere in Georgia “.. “7th World Congress on Microbiology” Valencia, Spain. 2016წ. Posters & Accepted Abstracts: Journal of Bacteriology & Parasitology DOI: 10.4172/2155-9597.C1.026 2016 CPD Certificate of Attendance & Learning Tool.

ვ. დავითაია. “კონტექსტი არქიტექტურაში”. . საავტორო გამოსვლა არქიტექტურის მსოფლიო “ტრიენალე 2000”-ზე. წ. .

M. Chechelasvili. “ტურიზმი, როგორც სტრუქტურაშემანარჩუნებელი ფაქტორი ქვემო ქართლის ეკონომიკაში”. შოთა რუსთაველის სახელმწ. უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბიზნეს-სკოლის მიერ ტრაბზონში (თურქეთი) ჩატარებული . 2010წ. შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული საკონფერენციო მასალები.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი, ე.მალანია. „რძის პროდუქტების ბაზრის განვითარების პერსექტივები საქართველოში“. . OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS ECONOMIC SCIENCES SERIES. კონსტანცა(რუმინეთი). . 2015წ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო ეკონომიკის არსებული პრობლემები“. გვ.536-540..