კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3153 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Шанкишвили, Р.Арсанукаев. Оценки типа Зигмунда-Магнарадзе для дробного интегродифференцирования чисто мнимого порядка α=iθ . Материалы международной научной конф.”Мухтаровские чтения”. 2016წ. Махачкала, 15-16 апреля -2016, стр. 107-108.

О. Лабадзе, М. Церцвадзе. Принципы построения ипп типа 3d для одновременного контроля механических параметров. Международная конференция представителей науки и образования: «Менеджмент качества и ИТ-сервис менеджмент» (MQ-ITSM-2011). ТУРЦИА, г. Белек. . 2011წ. Материалы конференции. с.120-123 .

Багратиони Г., . Разведка – обязательное условие безопасности бизнеса, . Азербейджан. Бакинский Технический универститет. 2011წ. 25-26 октября 2011 года. Международная конференция .

Д. Бибилеишвили, М. Микая, Н. Бокучава, Н.Спиранти, Г.Галдава. Состав и свойства сапропелевой лечебной грязи западной Грузии . Научно-практический профессиональный журнал "Новости дерматологии Южного Кавказа". 2007წ. №4, с. 50-52.

В. Звиадаури, Г. Гогиа. Управление траекторией вибрации электромагнитного вибропитателя и увеличение эффективности технологического процесса сыпучих материалов. . Международная научно-техническая интернет-конференция «Инновационное развитие горнодобывающей отрасли», Криворожский нац. университет. 2016წ. Тезисы конференции, გ. 242-243 .

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, ი. ღუდუშაური. ანიზოტროპიული დამრეცი გარსების წყვეტილი ამონახსნების შესახებ, ძვრის დეფორმაციების და სასრული ჩაღუნვების გათვალისწინებით.. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები. ყაზანი.. წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები.

ვ. დავითაია. თემაზე: “თანამედროვე არქიტექტურა ეროვნული კულტურისა ფსიქოლოგიის კონტექსტში”. . არქიტექტურის საერთაშორისო კავშირის კონგრესი ქ. ბერლინში. მოხსენება. წ. .

რ. თაბუკაშვილი, ჩხეიძე მ.. მოხსენება: “ ჰერმენევტიკა და ტექსტის საზრისი” . სიდნეის უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია “ Free Linguistics Conference”. წ. .

Dvali Guliko, Lomtadze Naili, Zviadadze Leila. “Distribution of Microbes-antagonists in Tomato Rhizosphere in Georgia “.. “7th World Congress on Microbiology” Valencia, Spain. 2016წ. Posters & Accepted Abstracts: Journal of Bacteriology & Parasitology DOI: 10.4172/2155-9597.C1.026 2016 CPD Certificate of Attendance & Learning Tool.

ვ. დავითაია. “კონტექსტი არქიტექტურაში”. . საავტორო გამოსვლა არქიტექტურის მსოფლიო “ტრიენალე 2000”-ზე. წ. .

M. Chechelasvili. “ტურიზმი, როგორც სტრუქტურაშემანარჩუნებელი ფაქტორი ქვემო ქართლის ეკონომიკაში”. შოთა რუსთაველის სახელმწ. უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბიზნეს-სკოლის მიერ ტრაბზონში (თურქეთი) ჩატარებული . 2010წ. შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული საკონფერენციო მასალები.

V. Shaverdova, A. Purtseladze, V. Tarasashvili, N. Obolashvili. „Light induced anisotropy and gyrotropy in the media on the basis of azo indicators“. Practical Holography XXV: Materials and applications. 2011წ. Proceedings of SPIE, Volume 7957,79570U, doi: 10.1117/12.873172.

გ. სალუქვაძე. „მშენებლობა და ცხოვრება“. არქიტექტორთა საერთაშორისო კონგრესი,თურქეთი, ბურსა.. 1993წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი, ე.მალანია. „რძის პროდუქტების ბაზრის განვითარების პერსექტივები საქართველოში“. . OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS ECONOMIC SCIENCES SERIES. კონსტანცა(რუმინეთი). . 2015წ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო ეკონომიკის არსებული პრობლემები“. გვ.536-540..

Z. Gociridze. " Information Technologies in the Teaching Processes". . FIPLV World Congress, Canada Niagara Falls , 2015. 26წ. .

З. Гоциридзе. " Человек как объект лингвокультурологического описания". XIII Конгресс МАПРЯЛ. 13წ. Granada University Press , Granada. Spain 2015.

I. Javakhishvili, A.Kvitashvili,R.Tkhinvaleli. "3D Pattern Recognition Neuron Network with a Preliminary holograhic Transform operation".Proc.Conf.Sustems Cubernetics and Informatics,Orlando,USA,. . 2003წ. .

რ. გრიგოლია. "Bimodal Logic LinTGrz and Symmetric Godel Logic G2 have Finitary Unification Type". Sevent Panhellenic Logic Symposium. წ. July 15-19, 2009, Patras, Greece .

M. Metreveli, ირინა გოგორიშვილი. "Defining company mission and social responsibility in business engineering". Business Systems Laboratory International Symposium. 2016წ. The 4th Business Systems Laboratory International Symposium: “Governing Business Systems: Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice”.

T. Barabadze, Vincent, S.J., Voronova, L.., Simmons, M.D. and Inger, S.. "Evolution and Hydrocarbon Potential of the Eastern Black Sea Basin" . AAPG Annual Convention. Salt Lake City, USA. 2003წ. .