კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2998 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

D. Natroshvili. MAFELAP-2009, THE MATHEMATICS OF FINITE ELEMENTS AND APPLICATIONS 2009 . Brunel University, West London, UK. 2009წ. Book of Abstracts, Brunel Institute of Computational Mathematics, Department of Mathematical Sciences, p.66.

V. Mikelashvili. Magnetic and optical properties of PEG and dextran coated magnetic nanoparticles. 11th International Conference and Expo on Nanoscience and Molecular Nanotechnology. 2016წ. October 20-22, Rome, Italy.

V. Mikelashvili. Magnetic disorders influence on spin transport in diluted semiconductors. CODATA, Kiev, Ukraine. 2008წ. .

Z. Kovziridze, G. Маmniashvili Yu. Sharimanov T. Gеgechkori D Gventsadze А. Аkhalkatsi T. Gavasheli. Magnetoacoustic responses in magnetic powders and bioceramics studied by NMR and magnetic video-pulse techniques. 12th Conference of the European Ceramic Society, Stockholm, Sweden.. 2011წ. 12th Conference of the European Ceramic Society p..

Z. Gociridze. Major tendences in translation of the Literary and scientific-technical Text Titles . . International conference “Literature and cross-cultural routes” Komotini 30-31 May 2014: Democratic University of . 2014წ. Thrace press, Komotini ,2014..

M. Metreveli, ირინა გოგორიშვილი. Major Trends of the Tourism Development State Policy of Georgia. The University of Tartu, Tallinn University of Technology and the consultation and publishing company Mattimar OÜ. 2016წ. Twenty fourth International Scientific Conference on Economic Policy on the subject Economic Policy in the EU Member States – 2016.

ს. მიდელაშვილი. MANAGEMENT FEATURES OF SPECIAL REGIONS (BY HONG KONG EXAMPLE). . АКАДЕМІЯ МУНІЦИ¬¬ПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНЩИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ. МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ,КИЇВ . 2015წ. СТР. 12.

K. Bziava, T. Odilavadze, Katsarava T., Hoogenboom G., Yeghiazaryan G., Verdiyev R., Imanov F.. Management of Water Use Efficiency in Irrigated Agriculture. Moroccan Committee of the International Association of Hydrogeologists (MC-IAH), the 2nd International Conference “Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development, Agadir, Morocco, 24-25 March, 2010. 2010წ. Abstract Volume, p. 50.

И. Бердзенишвили. Manufacturing and properties of fluorine-free pipe enamel coatings. Международная научно-практическая конференция. 2014წ. Сборник статей, 7 марта, Уфа, РФ, с. 133-135..

N. Xidasheli. Martensitic and bainitic Phase Transformations in Low-Silicon Ductile Iron. The 11th international metallurgy and materials congress and trade fair, Istanbul, Turke. 2002წ. .

L. Nadareishvili, R. Bakuradze, N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili. Mathematical Model for Gradually-Oriented State Formation in Linear Polymers. IUPAC World Polymer Congress MACRO-2014, Chiang Mai, Thailand. 2014წ. July 6-11, ,CHAR-04, p. 314.

ნ. მღებრიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, ს. შარაშენიძე, null, გოგიშვილი ნათია. Mathematical Justification of the New Method of Determination of Wheel Pair’s and Rail’s Damage. Proceedings of RTDF 2009 ASME Rail Transportation Division Fall Technical Conference, Worthington, TX, USA,. 2009წ. RTDF 2009-18007.

G. Sharashenidze, M. Dolidze, P. Kurtanidze.. Mathematical justitication of the new method of determination of wheel pair’s and rail’s damage.. Trans. of ASME RTDF 2009 Technical Conference. 23-25, October 2009. Fort Worth, TX, USA.. 2009წ. vol. 1, PN: RTDF 2009-18007..

К. , Agamirov V.A. and Melikdjanov I.M.. Mathematical methods of increase of reliability of the measuring information in the auto-analyzer of water quality. . All-Union scientific technical conference “Problems of development ¬of the automated ¬¬ systems ¬ of observation, control and estimation of the condition of the environment", Kazan, Russian Federation, . 1983წ. 34-35..

ლ. შარაშიძე, L. Nadareishvili, R. Bakuradze, N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili. Mathematical Model for Gradually-Oriented State Formation in Linear Molecules. , IUPAC World Polymer Congress Macro-2014, Chiang Mai, Thailand,. 2014წ. CHAR-04, p.314, 6-13 July.

I. Pavlenishvili, L. Nadareishvili, R. Bakuradze, N. Topuridze, L. Sharashidze. Mathematical Model for Gradually-Oriented State Formation in Linear Molecules, . IUPAC World Polymer Congress Macro-2014, Chiang Mai, Thailand, . 2014წ. CHAR-04, p.314, 6-13 July, .

R. Bakuradze, L. Nadareishvili, N. Topuridze, . Mathematical Model for Gradually-Oriented State Formation in Linear Polymers. IUPAC World Polymer Congress MACRO-2014, Chiang Mai, Thailand, July 6-11, 2014.. 2014წ. CHAR-04, p. 314.

მ. ახობაძე, Z. Tevdoradze. Mathematical modeling and management of budget formation with the application of fuzzy set theory. "System identification and control problems" SICPRO'03. 2003წ. .

ნ. ცინცაძე. Mathematical Modeling of oil Pollution Dessimination in River and Sea Water of the Western Georgia . 3rd-Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine. 2011წ. Black Sea outlook.

N. Jibladze, M.Salukvadze, T.Obgadze, N.Tushishvili. Mathematical Modelling of Economic Cycles and Optimal Investment Strategy Working-Out . The 24-rd International Conference "Mathematical Methods in Economics 2006". 2006წ. Proceedings, Pilsen, Czech Republic, 13-15 September 2006, .