კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3153 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Vincent, S.J., Voronova, L., Barabadze, T.G., Simmons, M.D. and Inger, S.. "Evolution and Hydrocarbon Potential of the Eastern Black Sea Basin" . AAPG Annual Convention. Salt Lake City, USA. 2003წ. .

К. Гафриндашвили. "INNOVATION, QUALITY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT" III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE.. has attended the III International Scientific Conference "Innovation, Quality of Education and Development" held in Baku, Azerbaijan, June 11-13,2014.. 2014წ. .

რ. გრიგოლია. "On one-generated Projective BL-algebras". Logic, Algebra and Truth Degrees, First Coference of the working group on Mathematical Fuzzy Logic. წ. 8-11 September 2008, Siena, Italy .

A. Purtseladze, V. Tarasashvili, I. Chaganava. "Polarization-holographic amplifier-corrector of optical signals". Coherent Optical Technologies and Applications 2008. 2008წ. OSA Technical Digest Series, paper JMB2.

N. Arabidze. "Research on renewable energies considering the EU directive". Seventh International Forum on Energy for Sustainable Development/ United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2016წ. .

მ. მაისურაძე. "Skulptura in modern city of Tbilisi" . ქ.ბაქოს რეგიონალური საერთაშორისო ფესტივალი, სამეცნიერო კონფერენცია;. 2012წ. .

რ. გრიგოლია. "Unification for Lukasiewicz logic". Topology, Algebra and Categories in Logic, Amsterdam. წ. July 7-11, 2009 .

რ. გრიგოლია. "Unification in many valued logic". Workshop on Structural Proof Theory . წ. Paris, November 19-21, 2008.

ბ. სურგულაძე, ი.მელაშვილი. "Ways of increase static,dynamic and aerodynamic stability of wind power plant supports". Sumposium on Struqtural dezing,Marseille,France. 2009წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი, Маисурадзе Н. С., Квабзиридзе Г. Р., Кипиани Л. Г.. "Воина и её философско-политическое и экономико-правовое осознание". Санкт-Петербург, ООО »ИПИТ». 2012წ. VI международная научно-практическая конференция « Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики и международных отнашений. Раширение НАТО и Евросоюза – проблемы безопасности стран СНГ, Европы, Азии и Африки».

ლ. ზამბახიძე, Бахтадзе Дж. А., Кристесиашвили Э. Н., Кирцхалия И. С.. "Волоконно-оптические датчики для безопасной эксплоатации линии электропередач в горных условиях". V международной конференции Устойчивое развитие горных территории, проблемы, регионального сотрудничества и региональной политики горных районов. Владикавказ. წ. Тезиси докладов участников IV меж-дународной конференции.

ე. ქრისტესიაშვილი, Кирцхалия И. С.. "Волоконно-оптические датчики для безопасной эксплоатации линии электропередач в горных условиях". IV Международню конференция, Владикавказ. 0წ. Тезисы докладов участников IV Международной конференции, 23-26 сентября, Владикавказ.

Т. Мегрелишвили, null, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით). "Восток и Запад в «кавказском» тексте русского романтизма" . «Восток-Запад в русской литературе XI-XXI веков». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტამბული (თურკეთი), ფატიხ უნივერსიტეტი,. 2009წ. .

რ. კლდიაშვილი, Sh.Tavadze, I.Djiqidze. "Особенности реставрации грузинских рукописей". International Scientific and Practical Conference . 2017წ. "World Science" N8, vol 1 Ajman, UAE.

რ. კლდიაშვილი, И.Джикидзе, Ш Тавадзе. "Проблемы реставрации и консервации армянской рукописи - arm.217". VII международный научно-практический семинар "Лики памяти". 2017წ. лики памяти новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия.

ლ. ზამბახიძე, Лагундаридзе Г. О., Кирцхалия И. С.. "Протяженный волоконно-оптический датчик для прогнозирования оползней". IV меж-дународной конференции Устойчивое развитие горных территории, проблемы, регионального сотрудничества и региональной политики горных районов. Владикавказ, 23-26 сентября 2001. წ. Тезиси докладов участников IV международной конференции.

М. Метревели. "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ". "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ", Институт оптики атмосферы сибирского отделения Росииской академии наук, Росииского государственного гидрометеорологического университета, института прикладных исследований, технологий и экономики, Санкт-Петербург, Россия. 2013წ. Матерялы конференции, стю 42-45.

მ. გაბუნია, შ.ძამუკაშვილი. "ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოების ყოველწლიური მე–16 საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია (დანაშაულობა და დანაშაულობის კონტროლი– სტრუქტურა, განვითარება და სუბიქტები)". გერმანია , ქალაქი მიუნსტერი . 2016წ. მოხსენება თემაზე: დანაშაულობა და დანაშაულობის კონტროლი საქართველოში,1008 CRIMINALITY AND CRIMINALITY CONTROL IN GEORGIA. https://www.esc-eurocrim.org/images/esc/files/Muenster/Abstracts_ESC2016.pdf , p.934 .

ბ. იმნაძე. "ტექნიკურ უმაღლეს სასწავლებელში რუსული ენის მაკორექტირებელი სწავლების პრობლემები ე.ი. მოტინას მოძღვრების შუქზე" . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მოტინსკიე ჩტენია". მოსკოვი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მოტინსკიე ჩტენია" გვ. 81-93.

თ. მელქაძე. "უსაფრთხო საგანმანათლებლო დაწესებულების კონცეფცია საქართველოში“(მიმდინარე და სამომავლო აქტივობები).. ევროკომისიის ჰუმანიტარული მიისიის მხარდაჭერით, ქ. მინსკში „გაეროს“ . 2015წ. .