კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. შარაშენიძე, G. Sharashenidze, L. Kuparashvili,. Phenomenon of acquired variable desazial in mechani-cal systems with coupler-piston groups and increasrd clearances.. Trans. of ASME 2010 International Mechanical Engi-neering Congress and Exposition, November 12-18, 2010, Vancouver, British Columbia, Canada. . 2010წ. PN: IMECE 2010-37196..

თ. გველესიანი, Jinjikhashvili G. Meir R. Weiss H.. Photosyntetical bioconversion of the power stations CO2 emissions, through marine micro algae cultivation.. . 2007წ. 8th Internat. Marine Biotechnology Conferen. Eilat, Israel, .

ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. Precision of output parameters of carriges brake leverage transmission with taking into account deteriorations in ninged connections. Trans. of the ASE 2011 International Mechanical Engineering Congress and exposition. Pueblo, Colorado, USA. 2011წ. IMECE 2011-62645.

გ. გავარდაშვილი. Prediction of Bed Deformations on Water Courses of Debris Flow Character. . ISRS, Lomonosov Moscow State University . წ. Proceedings of the tenth Inter-national Symposium on River Sedimentation. Central Theme – Effects of River Sediments and Channel Processes on Social, Economic and Environmental; Safety. Volume I, Moscow, Russia, pp. 194 - 202 .

N. Makhviladze, T. Chubinishvili. Problems of Creation Innovation System in Georgia. The III Baku Scientific-Practical Conference. Baku,Center Resaerch Innovation. 2009წ. Proceedings of The III Baku International Scientific-Practical Conference .

გ. ტყეშელაშვილი. Problems of planing and menejement on Georgian Railway. ASME. 2010წ. ASME Joint Rail Conference. Urbana.Illinois. 19-22p..

M. Jikia. Protection of Human Rights of Labour Migrants. კონფერენცია: Inequalities. ორგანიზატორი: University Roma Tre (Italy). 2014წ. .

ლ. წულუკიძე. Protection of Water Resources from Mechanical Pollution in the Transboundary Region of the Caucasus during the Formation of Natural Disasters.. AASA REgional Workshop on "The Roles of Academies of Sciences in Water and Energy Problems in Central Asia and Wayas for Their Solution". 2011წ. The National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic. 112-120..

R. Samkharadze, V. Aivazov. QOS requirements in application-based routing. В мире научных открытий.. 2012წ. Материалы II Международной научно-технической конференции (9 января 2012 г.), г. Москва, изд. Спутник. C. 223-225.

გ. გავარდაშვილი, Goga Chakhaia, Levan Tsulukidze, Natia Gavardashvili. Quantitative Study of the Root System and Sprouts of the Antierosional Plant Vetiver (Vetiveria zizanioides, L. Nash). BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna. . წ. 7th ISRR Symposium Root Research and Applications. BOKU, Wien,, AUSTRIA, pp 46. .

ლ. წულუკიძე. QUANTITATIVE STUDY OF THE ROOT SYSTEM AND SPROUTS OF THE ANTIEROSIONAL PLANT VETIVER(Vetiveria zizanioides, L. Nash). 7th ISRR Symposium Root Research and Applications.. 2009წ. Institute of hydraulic and Rural water Management Department of Water, Atmospehere and Enviroment University Of natural resources and Applited Life Sciences, Vienna Muthgasse 18, 1190 WIEN, AUSTRIA.

გ. ჩახაია, G. Gavardashvili,, G. Chakhaia,, L.Tsulukidze,, N. Gavardashvili. Quantitative study of the root system and sprouts of the antierosional plant vetiver (Vetiveria zizanioides L. Nash). Viena, Austria. 2009წ. International Symposium „RootREP“.

ნ. რურუა, M. Moistrapishvili, N.Rurua, G.Enuqidze, L.Balavadze. Rational Application of Natural Resources and Environment Protection at Railway Transport Development. 2010 Railroad Environmental Conference 26-27 October 2010, University of Illinois at Urbana-Champaign. Urbana, Illinois. . 2010წ. pp.33-34. .

მ. მოისწრაფიშვილი, N. Rurua, L. Balavadze, G. Enukidze. Rational Application of Natural Resources and Environment Protection at Railway Transport Development. 2010 Railroad Environmental Conference. წ. .

G. Iashvili, Manvelidze irakli. Regional Problems of Electronic Governance in Autonomous Republic of Adjara. 18 internacional science academy conference. 2016წ. Paris France Jan 21-22, 2016, 18 (1) Part XII pp. 1898-1899.

გ. ყიფიანი, Kashakashvili I. G., Kereselidze L.B., Ioseliani O.G.. Scientific hypothesis for explain new bifurcations in bainitic iron alloys and its meaning for material science. Tehran Internetional Congress on “Manufecturing engineering =(TICME 2005) Techra-Iran, . წ. , Abstract Book, p.103.(#3166)” ISBN: 964-8983-02-X.

T. Chubinishvili, ნ.მახვილაძე, ფ.წოწკოლაური. Scientific potential and problems of its management in Georgia. of The IV International Scientific-Practical Seminar. Azerbaijan National ScientifiAcademy. Centre of Scientific Innovations, Baku. 2009წ. . Proceedings of The IV International Scientific-Practical Seminar. ISBN 5-8066-1775-6.

ნ. მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური. Scientific Potential and Problems of its Management in Georgia. საერთაშორისო მე-4 სამეცნიერო სემინარი, აზერბაიჯანის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია და სამეცნიერო ინოვაციების ცენტრი. 2009წ. შრომათა კრებული, ISBN 5-8066-1775-6.

გ. ყიფიანი, Buksianidze A.. Several issues about enhansing the level of seismic resistance. First international conference on seismic safety problems of Caucasus region population, cities and settlements” September 8-11,2008. Tbilisi, Georgia. . წ. Book of extended abstracts, pp 142-144. ISBN:978-9941-0-0696-8.

უ. ზვიადაძე, M. Mardashova. Some ecological problems with Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline (Georgian Section). Portuguese Chapter of IAH, Lisbon. წ. nternational Association of Hydrogeologists. Groundwater and Ecosystems, Lisbon, p.268-269.