კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Gociridze. " Information Technologies in the Teaching Processes". . FIPLV World Congress, Canada Niagara Falls , 2015. 26წ. .

З. Гоциридзе. " Человек как объект лингвокультурологического описания". XIII Конгресс МАПРЯЛ. 13წ. Granada University Press , Granada. Spain 2015.

რ. გრიგოლია. "Bimodal Logic LinTGrz and Symmetric Godel Logic G2 have Finitary Unification Type". Sevent Panhellenic Logic Symposium. წ. July 15-19, 2009, Patras, Greece .

M. Metreveli, ირინა გოგორიშვილი. "Defining company mission and social responsibility in business engineering". Business Systems Laboratory International Symposium. 2016წ. The 4th Business Systems Laboratory International Symposium: “Governing Business Systems: Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice”.

T. Barabadze, Vincent, S.J., Voronova, L.., Simmons, M.D. and Inger, S.. "Evolution and Hydrocarbon Potential of the Eastern Black Sea Basin" . AAPG Annual Convention. Salt Lake City, USA. 2003წ. .

Vincent, S.J., Voronova, L., Barabadze, T.G., Simmons, M.D. and Inger, S.. "Evolution and Hydrocarbon Potential of the Eastern Black Sea Basin" . AAPG Annual Convention. Salt Lake City, USA. 2003წ. .

К. Гафриндашвили. "INNOVATION, QUALITY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT" III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE.. has attended the III International Scientific Conference "Innovation, Quality of Education and Development" held in Baku, Azerbaijan, June 11-13,2014.. 2014წ. .

რ. გრიგოლია. "On one-generated Projective BL-algebras". Logic, Algebra and Truth Degrees, First Coference of the working group on Mathematical Fuzzy Logic. წ. 8-11 September 2008, Siena, Italy .

N. Arabidze. "Research on renewable energies considering the EU directive". Seventh International Forum on Energy for Sustainable Development/ United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2016წ. .

რ. გრიგოლია. "Unification for Lukasiewicz logic". Topology, Algebra and Categories in Logic, Amsterdam. წ. July 7-11, 2009 .

რ. გრიგოლია. "Unification in many valued logic". Workshop on Structural Proof Theory . წ. Paris, November 19-21, 2008.

ბ. სურგულაძე, ი.მელაშვილი. "Ways of increase static,dynamic and aerodynamic stability of wind power plant supports". Sumposium on Struqtural dezing,Marseille,France. 2009წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი, Маисурадзе Н. С., Квабзиридзе Г. Р., Кипиани Л. Г.. "Воина и её философско-политическое и экономико-правовое осознание". Санкт-Петербург, ООО »ИПИТ». 2012წ. VI международная научно-практическая конференция « Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики и международных отнашений. Раширение НАТО и Евросоюза – проблемы безопасности стран СНГ, Европы, Азии и Африки».

ლ. ზამბახიძე, Бахтадзе Дж. А., Кристесиашвили Э. Н., Кирцхалия И. С.. "Волоконно-оптические датчики для безопасной эксплоатации линии электропередач в горных условиях". V международной конференции Устойчивое развитие горных территории, проблемы, регионального сотрудничества и региональной политики горных районов. Владикавказ. წ. Тезиси докладов участников IV меж-дународной конференции.

ე. ქრისტესიაშვილი, Кирцхалия И. С.. "Волоконно-оптические датчики для безопасной эксплоатации линии электропередач в горных условиях". IV Международню конференция, Владикавказ. 0წ. Тезисы докладов участников IV Международной конференции, 23-26 сентября, Владикавказ.

Т. Мегрелишвили, null, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით). "Восток и Запад в «кавказском» тексте русского романтизма" . «Восток-Запад в русской литературе XI-XXI веков». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტამბული (თურკეთი), ფატიხ უნივერსიტეტი,. 2009წ. .

რ. კლდიაშვილი, Sh.Tavadze, I.Djiqidze. "Особенности реставрации грузинских рукописей". International Scientific and Practical Conference . 2017წ. "World Science" N8, vol 1 Ajman, UAE.

რ. კლდიაშვილი, И.Джикидзе, Ш Тавадзе. "Проблемы реставрации и консервации армянской рукописи - arm.217". VII международный научно-практический семинар "Лики памяти". 2017წ. лики памяти новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия.

ლ. ზამბახიძე, Лагундаридзе Г. О., Кирцхалия И. С.. "Протяженный волоконно-оптический датчик для прогнозирования оползней". IV меж-дународной конференции Устойчивое развитие горных территории, проблемы, регионального сотрудничества и региональной политики горных районов. Владикавказ, 23-26 сентября 2001. წ. Тезиси докладов участников IV международной конференции.

М. Метревели. "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ". "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ", Институт оптики атмосферы сибирского отделения Росииской академии наук, Росииского государственного гидрометеорологического университета, института прикладных исследований, технологий и экономики, Санкт-Петербург, Россия. 2013წ. Матерялы конференции, стю 42-45.