კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. სურგულაძე, ი.მელაშვილი. "Ways of increase static,dynamic and aerodynamic stability of wind power plant supports". Sumposium on Struqtural dezing,Marseille,France. 2009წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი, Маисурадзе Н. С., Квабзиридзе Г. Р., Кипиани Л. Г.. "Воина и её философско-политическое и экономико-правовое осознание". Санкт-Петербург, ООО »ИПИТ». 2012წ. VI международная научно-практическая конференция « Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики и международных отнашений. Раширение НАТО и Евросоюза – проблемы безопасности стран СНГ, Европы, Азии и Африки».

ლ. ზამბახიძე, Бахтадзе Дж. А., Кристесиашвили Э. Н., Кирцхалия И. С.. "Волоконно-оптические датчики для безопасной эксплоатации линии электропередач в горных условиях". V международной конференции Устойчивое развитие горных территории, проблемы, регионального сотрудничества и региональной политики горных районов. Владикавказ. წ. Тезиси докладов участников IV меж-дународной конференции.

ე. ქრისტესიაშვილი, Кирцхалия И. С.. "Волоконно-оптические датчики для безопасной эксплоатации линии электропередач в горных условиях". IV Международню конференция, Владикавказ. 2005წ. Тезисы докладов участников IV Международной конференции, 23-26 сентября, Владикавказ.

Т. Мегрелишвили, null, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით). "Восток и Запад в «кавказском» тексте русского романтизма" . «Восток-Запад в русской литературе XI-XXI веков». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტამბული (თურკეთი), ფატიხ უნივერსიტეტი,. 2009წ. .

რ. კლდიაშვილი, Sh.Tavadze, I.Djiqidze. "Особенности реставрации грузинских рукописей". International Scientific and Practical Conference . 2017წ. "World Science" N8, vol 1 Ajman, UAE.

რ. კლდიაშვილი, И.Джикидзе, Ш Тавадзе. "Проблемы реставрации и консервации армянской рукописи - arm.217". VII международный научно-практический семинар "Лики памяти". 2017წ. лики памяти новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия.

ლ. ზამბახიძე, Лагундаридзе Г. О., Кирцхалия И. С.. "Протяженный волоконно-оптический датчик для прогнозирования оползней". IV меж-дународной конференции Устойчивое развитие горных территории, проблемы, регионального сотрудничества и региональной политики горных районов. Владикавказ, 23-26 сентября 2001. წ. Тезиси докладов участников IV международной конференции.

М. Метревели. "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ". "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ", Институт оптики атмосферы сибирского отделения Росииской академии наук, Росииского государственного гидрометеорологического университета, института прикладных исследований, технологий и экономики, Санкт-Петербург, Россия. 2013წ. Матерялы конференции, стю 42-45.

მ. გაბუნია, შ.ძამუკაშვილი. "ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოების ყოველწლიური მე–16 საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია (დანაშაულობა და დანაშაულობის კონტროლი– სტრუქტურა, განვითარება და სუბიქტები)". გერმანია , ქალაქი მიუნსტერი . 2016წ. მოხსენება თემაზე: დანაშაულობა და დანაშაულობის კონტროლი საქართველოში,1008 CRIMINALITY AND CRIMINALITY CONTROL IN GEORGIA. https://www.esc-eurocrim.org/images/esc/files/Muenster/Abstracts_ESC2016.pdf , p.934 .

ბ. იმნაძე. "ტექნიკურ უმაღლეს სასწავლებელში რუსული ენის მაკორექტირებელი სწავლების პრობლემები ე.ი. მოტინას მოძღვრების შუქზე" . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მოტინსკიე ჩტენია". მოსკოვი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მოტინსკიე ჩტენია" გვ. 81-93.

თ. მელქაძე. "უსაფრთხო საგანმანათლებლო დაწესებულების კონცეფცია საქართველოში“(მიმდინარე და სამომავლო აქტივობები).. ევროკომისიის ჰუმანიტარული მიისიის მხარდაჭერით, ქ. მინსკში „გაეროს“ . 2015წ. .

V. Shaverdova, N. Obolashvili. 'The Photoanisotropy and Photogirotropy in Compositions of Organic Dyes". Coherent Optical Technologies and Applications . 2008წ. OSA Publishing, p. JMB1.

ზ.კაკულია , შ.პეტრიაშვილი. 'ლიტიფიკაციის სხვადასხვა ხარისხის თიხური ქანების ჰიპერგენეზის თავისებურებანი ტენიან სუბტროპიკულ პირობებში'. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. 2007წ. XVI, გვ.154-160 .

დ. ჩუტკერაშვილი, გ.ბუაჩიძე., ლ.ცერცვაძე., უ.ზვიადაძე., შ.პეტრიაშვილი. 'სამთამადნო, სამრეწველო ინდუსტრიული ქალაქების ირგვლივ ტოქსიკური მეტალებით დაბინძურებულ მიწისქვეშა წყლებში და ნიადაგებში რისკის შემცირება". IAEG. 2001წ. 'ურბანული რაიონების საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები'. ეკატერინებურგი, ტომი 2.

დ. ჩუტკერაშვილი, შ. პეტრიაშვილი. 'ქალაქების მიწისქვეშა წყლების მდგრადი განვითარება და მენეჯმენტი". "ნატო"-ს ეგიდით. 2005წ. ნიდერლანდები, გვ 375-379.

L. Mdzinarishvili, L,Chechelashvili. , Continuous and partially continuous singular cohomology. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALGEBRAIC TOPOLOGY Arolla(Switzerland) . 2008წ. ,Contemporary Mathematics(submitted) .

L. Mdzinarishvili. , Generalization of Milnors sequence ,. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOPOLOGY AND ITS APPLICAIONS, Tsukuba,Japan,September . 1990წ. Proceeding,Tsukuba,.

დ. ბლუაშვილი, A. Okrostsvaridze. S. Chung. , Petrology of the Vakijvari Syenite Intrusive Complex and their Orefield Characteristic (Lesser Caucasus, Guria region, Geogria). 30th International Conference on “Ore potential of alkaline, kimberlite and carbonatite magmatism”. 2014წ. Antalya, Turkey, 29 September – 02 October .

V. Sesadze, Rurua A.A., Kekenadze V.M. ,,Application of a Two-Step Identification Algorithm and the Catastrophe Theory to Forecast Restricted Zones of the Technological Process Control". International Conference “Intelligent Systems and Information Techno¬lo¬gies in Control”. 2000წ. St. Petersburg / Pskov, Proceeding. June 19-23.