კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3142 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კეცხოველი. ,,К проблеме рационального соотношения профессиональных и семейно-бытовых функциий”. Всесоюзная научная конференция, материалы доклада - Махачкала. 1985წ. გვ. 135-136.

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, Н. Сесадзе. ,,Методы синергетики в образовании". Международная научно-образовательная конференцяя «Наука в вузах: Математика., Физика, информатика» . 2009წ. Москва ст. 911-914 .

Г. Чикадзе. ,,Оперативное распределение обсадных труб при бурении скважин" . XXX Симпо-зиум Горный Пржибрам, Прага Пржибрам. 1991წ. стр. 515-522 .

В. Сесадзе, Гугушвили А.Ш., Руруа А.А.. ,,Применеие теории катастроф в адап¬тивных системах управления с идентификаторам". Международная конференция “Иден¬тификация систем и задачи управления”. 2000წ. Москва. Институт проблем управ¬ления им. В.А.Трапезникова. 26-28 сентября.

В. Сесадзе, Гугушвили А.Ш. ,,Применение теории бифуркации Хопфа для уравнений в частных производных параболического типа". В кн.: Тезисы докладов III Всесоюзной конференции «Динамика процессов и аппаратов химической технологии». 1990წ. Воронеж.

В. Сесадзе, Н. Нариманашвили, Гугушвили А.Ш, null. ,,Синтез оптимального входного управления для идентификации объектов с распределенными параметрами". Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях.. 1983წ. Смоленск. ст. 82-85.

ი. კეცხოველი. ,,Традиционное общество и городская женщина”. Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа, Материалы международной конференции Ереван. 2003წ. стр. 313-316.

გ. ჩხიკვიშვილი. ,,Фактор религии в современной международной политике’’. международной конференция, " Науковий часопис" . Киев. 2014წ. .

В. Сесадзе, Гугушвили А.Ш, Нариманашвили Н.И. ,,Фильтр Кальмана для случайных полей". В кн.: Тезисы докладов 2 Всесоюзной конференции по перспективам и опыту внедрения статистических методов в АСУ ТП.. 1984წ. Изд-во МЭИ. Смоленск.

V. Sesadze, I. Kutsia, Руруа А.А., Гугушвили А.Ш. ,,Фрактальный метод прогногзирования циклов землетрясений". Международная конференция “Идентификация систем и задачи управления”. 2004წ. SICRO‘04 Москва. Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова. 28-30 января, .

რ. მიშველაძე. ,,თანამედროვე ქართული ლიტერატურული პროცესი მსოფლიო კულტურულოგიის განასერში’’, 2009.. მწერალთა და მთარგმნელთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი. ერევანი . 2009წ. .

ნ. ლომიძე. ,,მსოფლიო და მშვიდობა''. ყაზახეთის მთავრობის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო რელიგიური ლიდერების შეხვედრა''. 2016წ. .

N. Kavtaradze. ,,უკრაინა, ბულგარეთი, ევროკავშირი: განვითარების ეკონომიკური და სოციალური ტენდენციები“. პროფესორ ასენ ზლატაროვის უნივერსიტეტი. 2017წ. ,,უკრაინა, ბულგარეთი, ევროკავშირი: განვითარების ეკონომიკური და სოციალური ტენდენციები“. გვ. 143-144.

N. Kavtaradze. ,,უკრაინა–ევროკავშირი, თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი“. ჩერნიშევის ტექნოლოგიების ეროვნული უნივერსიტეტი.. 2017წ. ,,უკრაინა–ევროკავშირი, თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი“. გვ. 28-29.

თ. კაჭარავა. - Genetic Resources of Medicinal & Aromatic Plants and Their Stable Use in Georgia -Genetic Resource of Origanum Vulgare L and Its Cultivation . ECPGR and Institute of Botany of the Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan.. 2011წ. Materials of International Scientific Conference ,, Actual Problems in the Use of Useful Plants” p. 455-458. Members of the Organizing Committee. .

С. Пагава. - Всесоюзная конференция по трансформации и дальнему переносу газовых и аэрозольных примесей в атмосфере и созданию моделей загрязненности. Вильнюс, 12-14 ноября, 1986. . 1986წ. .

M. Tsirekidze, .T.Bzhalava, P.Kervalishvili, G.Kakabadze-. -“Model of studying electromagnetic field and waves theory via computer simulation”, . , International Conference On Education In Mathematics, Science Technology, May 19-22, 2016,pp.115, Bodrum, TURKEY.. 2016წ. , May 19-22, 2016,pp.115, Bodrum, TURKEY..

ო. დუდაური. .. რუსეთის I გეოქრონოლოგიური კონფერენცია,მოსკოვი. 2000წ. .

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili, D. Sukhanovi. . Development of the new one dimensional nanomaterials for ultrasensitive gas sensors. . 2011წ. The European Future Tachnologies Conference and Exhibition-FET11. 4-6 May.Budapest, Hungary. 2011.

გ. ყიფიანი, Kipiani D., Buksianidze A. , Kachkachishvili N. . . Definition of critical loading on compressed plate with cuts by transition from static problem to stability problem. Tendencie rozwoju Budowsictwa miejskiego I Przemystowego. Wydawiictwo Politechniki Czestochowskiej. Czestochowa. . წ. Tendencie rozwoju Budowsictwa miejskiego I Przemystowego. Wydawiictwo Politechniki Czestochowskiej. Czestochowa..-p.p. 146-151. ISSN 978-83-7193-411-7 .