კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3036 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Mdzinarishvili. , Generalization of Milnors sequence ,. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOPOLOGY AND ITS APPLICAIONS, Tsukuba,Japan,September . 1990წ. Proceeding,Tsukuba,.

დ. ბლუაშვილი, A. Okrostsvaridze. S. Chung. , Petrology of the Vakijvari Syenite Intrusive Complex and their Orefield Characteristic (Lesser Caucasus, Guria region, Geogria). 30th International Conference on “Ore potential of alkaline, kimberlite and carbonatite magmatism”. 2014წ. Antalya, Turkey, 29 September – 02 October .

V. Sesadze, Rurua A.A., Kekenadze V.M. ,,Application of a Two-Step Identification Algorithm and the Catastrophe Theory to Forecast Restricted Zones of the Technological Process Control". International Conference “Intelligent Systems and Information Techno¬lo¬gies in Control”. 2000წ. St. Petersburg / Pskov, Proceeding. June 19-23.

V. Sesadze, I. Kutsia, P. Joxadze, Gugushvili Almaskhan. ,,Computer Seismic System and Fractal method of Predication of Earthquake Cycles". IEEE International Conference Physics and Control. 2003წ. St. Petersburg. Russia. 20-22.

V. Sesadze, I. Kutsia, P. Joxadze, Gugushvili A.Sh. ,,Computer Seismic System and Fractal method of Predication of Earthquake Cycles". International Conference Time Series. 8 th Automation with in New Global Scenarios.. 2002წ. Milan Trade Fair..

V. Sesadze, Ediberidze A.G., Gugushvili A.Sh., Kucia I.S., Jochadze P.D. ,,Earthquake Cycles and Fractal Time Series". 8 th Annual Conference of the International Association For Mathematical Geology.. 2002წ. Berlin, Germany.15-20 September. 3 pp 69-374.

B. Kotia, V.F Los. ,,Exast equations for subsystem correlacion functions and density matrix.Application in polaron mobility’’. INTERNACIOMAL WORKSHOP ‘’POLARONS AND APPLICATIONS’’.. 1992წ. . May 23-31. 1992: PUSHKINO, RUSSIA/ABSTRACTS, p.18( Planary Sesion, Oral Prezentacion)..

ა. კირთაძე. ,,On non-separable extensions of dynamical systems“.. Swedish-Georgian Conference in Analysis and Dynamical Systems, 15-22 July, Tbilisi, Georgia, 2015 . 0წ. .

ა. კირთაძე. ,,On some measurability properties of additive functions”.. 43th Winter school in abstract analysis, 10-17 january, Prague, 2015, Czech Pepublic. 0წ. .

ა. კირთაძე. ,,On some properties of additive functions” . Conference on Mathematics and its Applications, Kuwait, 14-17 november, 2014. 2014წ. .

B. Kotia, V.S.LOS. ,,On The kinetics of quantum dissipative systems''. The 20 th IUPAP INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTIKAL PHYSICS. Paris. 1998წ. BOOK OF ABSTRACTS, Nonequilitrium systems, Pster 02 p 18( To 251:Poo 2/68. Poster Presentacion)..

Г. Чикадзе. ,,On the pricing of Eoropean option". Труды Международной конференции, «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЮ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ». 2010წ. Москва.

V. Sesadze, Gugushvili Almaskhan. ,,Optimal Synthesis of Optoelectronic Seismograph Structure". Proceedings of International Geological Congress. . 2004წ. Florence..

V. Sesadze, I. Kutsia, P. Joxadze, Gugushvili A.Sh. ,,Prognosis of Seismic Danger According to the Geologocal and Geophysical Date". 8 th Annual Conference of the International Association For Mathematical Geology. 2002წ. Berlin, Germany.15-20 September. pp 375-380.

V. Sesadze, Gugushvili A., Khutsishvili O., Gugutishvili E. ,,Symmetry and Conservation Laws in Variational Principles of Optimal Control". 5 th IFAC Symposium Nonlinear Control Systems. NOLCOS’01. 2001წ. Vol. 2 of 5 St. Petersburg, Russia, July 4-6.

ი. კეცხოველი. ,,История благотворительности Грузинского дворянства в XIX веке”. საერთაშორისო კონფერენცია იუნესკოს ეგიდით, ქ. ერევანი, . 2006წ. .

ი. კეცხოველი. ,,К проблеме рационального соотношения профессиональных и семейно-бытовых функциий”. Всесоюзная научная конференция, материалы доклада - Махачкала. 1985წ. გვ. 135-136.

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, Н. Сесадзе. ,,Методы синергетики в образовании". Международная научно-образовательная конференцяя «Наука в вузах: Математика., Физика, информатика» . 2009წ. Москва ст. 911-914 .

Г. Чикадзе. ,,Оперативное распределение обсадных труб при бурении скважин" . XXX Симпо-зиум Горный Пржибрам, Прага Пржибрам. 1991წ. стр. 515-522 .

В. Сесадзе, Гугушвили А.Ш., Руруа А.А.. ,,Применеие теории катастроф в адап¬тивных системах управления с идентификаторам". Международная конференция “Иден¬тификация систем и задачи управления”. 2000წ. Москва. Институт проблем управ¬ления им. В.А.Трапезникова. 26-28 сентября.