კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2998 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Mikelashvili. The effect of magnetic disorder on spin-polarized transfer properties in magnetic semiconductors. IC4N, Halkidiki, Greece. 2008წ. .

I. Megrelishvili, Kukhaleishvili M, Bulauri E, Chipashvili T. The effect of sucrose on in vitro tuberization of potato cultivars. 17th Euro Biotechnology Congress, September 25-27, 2017, Berlin, Germany.. 2017წ. .

T. Eterashvili. The effects pf Plastic Self-deformation of Structural Steel Martensite Crystals. 8th international Conference of the Strength of Metals and Alloys (ICSMA). Tampere, Finland, . 1988წ. Wor8th international Conference of the Strength of Metals and Alloys (ICSMA). Tampere, Finland, .

J. Peradze. The error of an iteration method for a p-dimensional Kirchhoff nonlinear wave equation. Intern. Scientific Seminar “Topical Problems of Shell Nonllinear Mechanics”, Kazan. 2008წ. .

თ. ხუროძე, A .Nodia, Gogua R.A., Matiashvili T.G., , Kirkitadze D.D.,. The Estimation of the Risk of Some Astro-Meteo-Geophysical Factors for the Health of the Population of the City of Tbilisi,. Near-Earth Astronomy 2007 Terskol, Russia . წ. .

G. Gavardashvili, Iremashvili I.R.. The Evaluation of Risk-Factors of Population Safety in Transport Corridor of Georgian Military Road. Proceedings of the Second International Conference on Vulnerability and Risk Analysis and Management (ICVRAM). 2014წ. Liverpool, United Kingdom. Vulnerability, Uncer-tainty, and Risk ©ASCE, pp. 427- 435.

R. Kutateladze, null, აბრალავა ანზორი, მახარაშვილი ირმა, ფაილოძე ნინო. The Features of the Synergistisc Approach in Marketing Management to Regional Level. 18 thinternational conference on Economics, Management of Business, Innovation and Technology. 2016წ. international Science index Vol: London, United Kingdom.

გ. გავარდაშვილი, Bilal Ayub. The Field Investigation of Erosion and Debris Flow Processes in Catchment Basin of the Duruji River.. Word Debris Flow Associations, Padua University(Italy). წ. 5th International Conference on Debris-Flow Hazards Mitigation, Mechanics, Prediction and Assessment. Padua, ITALY . pp. 63-71. .

К. . The form of the Bayesian decision rule in the problem of recognition of trajectories.. The Moscow city conference on Management information system problems, Russia,. 1977წ. 25-26..

G. Chachanidze. The formalized model of decision-making on the distribution of the education credits. . XХV International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES. Skhidnytsia, Ukraine . 2015წ. .

T. Barabadze, Vincent, S.J., Morton, A.C., Hyden, F., Lavrishchev, V.A., Carter, A., Braham, W., Fanning, M.. The formation and inversion of the western Greater Caucasus Basin and the uplift of the western Greater Caucasus. DARIUS Symposium. Université Pierre and Marie Curie, Paris, France. 2014წ. .

К. , Karabegov M.A. . The general principles of choice of the structure of the automated monitoring systems of the pollution of objects of the environment.. Seventh scientific and technical conference “Automation ¬of control and regulation of the quality of the air environment”, Sevastopol, Ukraine, . 1989წ. 51-54..

K. Kotetishvili, Kevanishvili G.Sh.Vashadze G.K.Bolkvadze D.R.. The Generalized Functions Method in the Theory of Symmetric Dipole. (DIPED-2002) IEEE Lviv, . 2002წ. Proceedings of VIIth International Seminar/Workshop pp18-20.

Sh. Gagoshidze, M. . The geomorphological processes in the coastal zone of Poti and the Ways of their solution. 2- nd Steering Committee meeting, Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution (ICME). 2014წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. The Heat Regime of Some soil of Georgia. . International scientific conference “Land . წ. . International scientific conference “Land .

ი. ქადარია, G. Chighladze. The Hydraulic Calculation of the Raising Jet from the Sea Depth Outfall. MWWD 2004-3rd International Conferance on Marine Waste Water Discharges and Marine Environtment; IEMES 2004-1st International Exhibition on materials Equipmen and Services for Caostal WWTP Outfalls and Sealines Catania (I). 2004წ. International Conferance on Marine Waste Water Discharges and Marine Environtment Page 1 of 4 - 4 of 4 .

N. . The ideology for the creation of large size reflector autonomous complex. 37th ESA Antenna Workshop on large deployable antennas Proceedings, ESA/ESTEK. 2016წ. .

V. Shaverdova, I. Chaganava, N. Obolashvili. The influence of chemical activities polymer matrices on photo anisotropy of azo dyes". Optical Design and Engineering III. 2008წ. SPIE Proceedings 7100, 1P,doi:10.1117/12.798380.

B. Kotia, A.N.Pogorily. The influence of eleqtronic structure on magnetoreisanse of metalic magnetic multilayer in the ballistic regime for spacrs.. The 20 th IUPAP INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTIKAL PHYSICS. Paris. 1998წ. BOOK OF ABSTRACTS, Heterogeneous and granular Materials, Poster Session Poo9- Granular Media, p.9(T 0252:p.009 30,Poster Presentacion) .

M. Chikava. The influence of higher education on the individual and public incomes in Georgia. International Scientific Conference:’’Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe’’. Cracow, . 2015წ. 23-24 April, 2015. pp. 64-86..