კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2998 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გედენიძე, T. Kvitsiani,, S. Avaliani. The intense and deformed condition with the structure of the water head spillway hollow dam. International conferece tonical problems of continuum mechanics,Tsakhkadror, Armenia. 2007წ. Page 474-479.

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი, Avaliani S. The Intense and deformed condition with the structure of the water need spillwaynelow dam. . министерства науки образования Армении; Национальный комитет по теоретической и прикладной механики Армении; Росииский национальный комитет по теоретической и прикпадной механики; Институт проблем механики РАН; Ереванский государственный университет; Армянский государственный университет архитектури и строительство; Ереванский государственный инжинерный университет; Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна; Государственный аграрный университет. . წ. Yerevan, 2007. p.474-478..

D. Natroshvili. THE INTERNATIONAL ISAAC'97 CONGRESS. Newark, Delaware, USA. 1997წ. Organizer of the mini-symposium, Invited plenary lecture.

N. Shavlakadze, N. Odishelidze. The investigation of singular integro-differential equations related to the contact problems of the theory of viscoelasticity.. Inter. Conf. on differential and difference equations and applications. Amadora,Portugal.. 2017წ. Book of Abstracts,.

G. Sulashvili, სულაშვილი მალხაზ, ხოტენაშვილი ბელა, მახარაშვილი ირმა. The Investment Decision-making Principles in Regional Tourism. ICEMBIT 2016 : 18th International Conference on Economics, Management of Business, Innovation and Technology.. 2016წ. International Journal of Economics and Management Engineering Vol:3, No:5, 2016 London, United Kingdom, .

G. Sulashvili, ნ. ფაილოძე, ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, მ. სულაშვილი, ი. მურვანიძე, ჟ. გაბარაევი, ს. ყიფიანი. The Issues Regarding the Refinement of Effective Management of the Company. Akademika Nusa Internasional. 2017წ. International Journal of Business and Economic Affairs (IJBEA) 2(3), 206-210 (2017) DOI: 10.24088/IJBEA-2017-23005 ISSN: 2519-9986.

F. Verulashvili. The Joined Cylindrical Shells with the concentrated Masses atLoading According to the Law Exponential Reduction. Kaunas University of Technology,Advansed construction. 2008წ. .

R. Grigolia, A. Di Nola, G. Lenzi. The logic of quasi true. Ischia (Italy) 21 - 26 June 2015. 2015წ. .

Sh. Gagoshidze, M. . The Main Results of Compilation of Basic Data of Seawater Pollution and Sediment Migration in the Poti Port Region of Georgia and Development of Appropriate Mathematical Models for their Calculation . 3- nd Steering Committee meeting, Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution (ICME). 2015წ. .

შ. ვეშაპიძე. The modern concept of business engineering. Pradec Interdisciplinary Conference . Proceedings. Volume 1 (Issue 1), . 2012წ. .

V. Kartvelishvili, M. Barbakadze, M. Shilakadze. The modernized running wheel of the gantry crane. I International Conference "Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings. 2013წ. 1st International scientific conference "Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings".

E. Tskitishvili, at all. The Nematode Fauna Dynamics Peculiarity of Highland Ecosistems (Eastern Georgia)”. 8. International Conference on Environmental, Biological and Ecological Science and Engeenering. Paris, France . 2012წ. .

მ. მრევლიშვილი. The Neumann Boundary Value Problems of Statics of Thermo-Electro-Magneto Elasticity Theory (Contributed Talks). Summer School 2014 in Applied Analysis for Materials Organized by the Berlin Mathematical School and the Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (Participant). 2014წ. .

N. Shavlakadze, A. Sahakyan. The numerical analysis of contact problem for elastic patch with variable rigidity, leaving on the interface of two material.. XVIII Inter. Conf. Topical problems of continuum mechanics, Rostov, Russian.. 2016წ. Book of Abstracts,.

O. Shonia, G. Chogovadze, G. Surguladze. The object-orienting Approach Applied the Distributed systems Design Technology. The THERD INTERNATIONAL CONFERENCE CADD COMPUTER GRAPHICS (CAD/GRAPHIC’93) TSINGIUA UNIVERSITY BEIJING, CHINA. 1993წ. .

Kh. Mikadze, Keleptrishvili Shalva, Ketevan Bitsadze, Menabde Anna. The paleogeographic model of the Cenomnian - early Turonian of Western Georgia based on planktonic foraminifera and cephalopods . Karl-Franzens University, Graz,Austria, STRATI-2015. 2015წ. Instute of Earth Sciences, Department of Geology and Palaeontology,University of Graz, Heinrichstrasse 26, 8010 Graz, Austria #21, p. 251.

A. Menabde, K. Bitsadze. The paleogeographic model of the Cenomnian - early Turonian of Western Georgia based on planktonic foraminifera and cephalopods. Universitat Graz. 2015წ. STRATI 2015, Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz, Band 21, Graz, p. 251.

M. Gabrichidze, T. Agladze. The Peculiariries of Electrodeposition and Corrosion of transition Metals. XVIII World Interfinish Congress and Exhibition. 2012წ. .

M. Chelidze, G. Gelitashvili. The Peculiarities of Implementation of the Financial control in Georgia . 4th International Conference «ECONOMY MODERNIZATION: NEW CHALLENGES AND INNOVATIVE PRACTICE». . 2016წ. Conference Proceedings. Scope Academic House. Sheffield, United Kingdom. pp. 131-135.

T. Eterashvili. The Peculiarities of Plastic Deformation of Structural Steels before Microcracks. . VIII Symposium Verformung und Bruch.. 1988წ. Works VIII Symposium Verformung und Bruch. Magdeburg,. p. 17. .