კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. 10.ევროკომისიის პროექტის Europe Aid /115123 საერთაშორისო კონფერენცია სუფთა განვითარების მექანიზმის (CDM) დანერგვის საკითხებზე საქართველოში CDM ასამოქმედებლად დაგეგმილი საქმიანობა“ . ლაიფციგი, გერმანია. წ. .

L. Chkhartishvili, D. Gabunia, O. Tsagareishvili. 10B Powder-based neutron shield coating materials. 17th Int. Symp. Boron, Borides & Rel. Mater. (September 11-17, 2011, Istanbul, Turkey). 2011წ. Abs. 17th Int. Symp. Boron, Borides & Rel. Mater. Istanbul: ITU, 294.

S. . 11 th International Radiocarbon Conference , Seattle, USA, 1982. . 1982წ. .

Sh. Tserodze, O. Tusishvili, N. Tsignadze. 12 Meter deployable reflector antenna. 33rd ESA Antenna Workshop on Challenges for Space Antenna Systems.18-21 October, at the European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk, The Netherlands. 2011წ. Conference Proceedings/Electronic Resource.

S. . 13 th International Radiocarbon Conference , Dubrovnic, Yugoslavia, June 20-25, 1988 . . 1988წ. .

S. . 14 th Europhysics Conference on Nuclear Physics, Bratislava, 22-26/X, 1990.. . 1990წ. .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, , В.С. Гарнык. 16. Особенности дефектообразования в высокоомном кремнии р-типа, облученном электронами с энергией 8 Мэв. . Всесоюзная конфер. «Физические методы исследования поверхности и диагностика материалов и элементов вычислительной техники». Тезисы докл., Кишинев,. 1986წ. Тезисы докл., Кишинев, 1986 г., 1 .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, , В.С. Гарнык. 16. Особенности дефектообразования в высокоомном кремнии р-типа, облученном электронами с энергией 8 Мэв. . Всесоюзная конфер. «Физические методы исследования поверхности и диагностика материалов и элементов вычислительной техники». Тезисы докл., Кишинев,. 1986წ. Тезисы докл., Кишинев, 1986 г., 1 .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, , В.С. Гарнык. 16. Особенности дефектообразования в высокоомном кремнии р-типа, облученном электронами с энергией 8 Мэв. . Всесоюзная конфер. «Физические методы исследования поверхности и диагностика материалов и элементов вычислительной техники». Тезисы докл., Кишинев,. 1986წ. Тезисы докл., Кишинев, 1986 г., 1 .

ე. კალატოზიშვილი, N. Sichinava, L. Mujiri, A. Godabrelidze. 20. The Quantitative of Crude Oil and Qualitative Analysis of the Mulberry Silkworm. “Bombyx mori” and Applied its Perspective. 2009წ. Australia, C. Sydney.

რ. რუხაძე. 2015-2016 International Students Training Workshops. . 2015წ. .

М. Аланиа, Шалашвили К. Г., Кавтарадзе Н. Ш., Сагареишвили Т. Г., Сутиашвили М. Г., Малания М.А.. 226. Изучение антиоксидантной активносьти фенольных соединений некоторых видах растений флоры Грузии. . Материалы Международной научно-порактической конференции «Cвободные радикалы и антиоксиданты в хъимии, биологии и медицине» Новосибирск, 1-4 октября, 2013, часть 1, с. 9-10. . 2013წ. с. 9-10..

Т. Мегрелишвили. 24. Русская классика в современной русскоязычной литературе Грузии - МАПРЯЛ-ის XIII მსოფლიო კონგრესი. . 2015წ. «Русская литература в мировом литературном процессе: история и современность» - ესპანეთი, გრანადა, .

М. Аланиа. 252. Вторичные метаболиты видов рода Astragalus флоры Грузии: структура – биологическая активнось и их применение в медицине. . International congress on Heterocyclic Chemistry “KOST-2015”, dedicated to 100 years anniversary of Professor Alexei Kost. October 18-23, 2015, Lomonosov Moscow state University, Moskow, Russian Federation,. . 2015წ. p. 133.

M. Alania, .: N. Kavtaradze, N. Nizharadze, K. Mulkijanian, K. Shalashvili, E. Kemertelidze. 257. Prospective drugs based on bioactive phenolic compounds from some plnts of Georgian flora. 3 rd World Congress on Pharmacology, Birmingham, UK august 08-10, 2016, . 2016წ. , p. 74. .

D. Natroshvili. 25th ANNUAL IRANIAN MATHEMATICS CONFERENCE. Teheran, Iran. 1994წ. Book of Abstracts, p. 46. .

Т. Мегрелишвили. 28. Творчество М.Ю.Лермонтова в восприятии и оценке грузинской русистики – «Мир М.Ю.Лермонтова». რუსული ლიტერატურის ინსტიტუტი (პუშკინის სახლი), სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - სანკტ-პეტერბურგი. . 2015წ. .

Т. Фагава, Л.С. Милевский, А.А. Золотухин. 3. Взаимодействие первичных радиационных дефектов с примесными атомами в кремнии n -типа. Изд-во «ИМЕТ», Москва. 1975წ. «Тезисы докл. III Всесоюзной конф. по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов»,.

Т. Мегрелишвили. 3. Художественная концепция национального в творчестве русскоязычных авторов Грузии – ბელორუსი, მინსკი,. . 2016წ. .

ნ. შავიშვილი, L.Megrelidze. 3. “Peculiarities of the distribution of special complex-climatic parameter in Georgia”. . WCRP OSC Climate Research in Service to Society, Denver, CO.USA. წ. .