კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Darchashvili. The Issue of Education in Georgia’s Politics (according to the documents of political parties 2012-2016 electoral cycle). Confronting Contemporary Educational Challenges Through Research. 2017წ. .

G. Sulashvili, ნ. ფაილოძე, ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, მ. სულაშვილი, ი. მურვანიძე, ჟ. გაბარაევი, ს. ყიფიანი. The Issues Regarding the Refinement of Effective Management of the Company. Akademika Nusa Internasional. 2017წ. International Journal of Business and Economic Affairs (IJBEA) 2(3), 206-210 (2017) DOI: 10.24088/IJBEA-2017-23005 ISSN: 2519-9986.

F. Verulashvili. The Joined Cylindrical Shells with the concentrated Masses atLoading According to the Law Exponential Reduction. Kaunas University of Technology,Advansed construction. 2008წ. .

დ. ზარნაძე. The Least squares method for the operator equation in some Frechet spaces . International ymposium "Operator Equation and Numerical Analysis", Institut Angewandte Analysis und Stochastik. 1992წ. Berlin, 1992, Preprint 22, p.66..

R. Grigolia, A. Di Nola, G. Lenzi. The logic of quasi true. Ischia (Italy) 21 - 26 June 2015. 2015წ. .

L. Maxaradze, .L. Lanchava, S.M. Radu, R.I. Moraru. The main aspects of the durability increase of hydrotransportation pipeline system providing exploitation reliabity and efficiency . 7th International Multidisciplinary Symposium . 2016წ. Petrosani, Romania, pp.441- -444.

Sh. Gagoshidze, M. . The Main Results of Compilation of Basic Data of Seawater Pollution and Sediment Migration in the Poti Port Region of Georgia and Development of Appropriate Mathematical Models for their Calculation . 3- nd Steering Committee meeting, Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution (ICME). 2015წ. .

შ. ვეშაპიძე. The modern concept of business engineering. Pradec Interdisciplinary Conference . Proceedings. Volume 1 (Issue 1), . 2012წ. .

V. Kartvelishvili, M. Barbakadze, M. Shilakadze. The modernized running wheel of the gantry crane. I International Conference "Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings. 2013წ. 1st International scientific conference "Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings".

რ. ლიპარტელიანი. The MVn-Algebras with Closure Operations. ალგებრული და ტოპოლოგიური მეთოდები არაკლასიკურ ლოგიკაში II, ბარსელონა, ესპანეთი.. 2005წ. .

E. Tskitishvili, at all. The Nematode Fauna Dynamics Peculiarity of Highland Ecosistems (Eastern Georgia)”. 8. International Conference on Environmental, Biological and Ecological Science and Engeenering. Paris, France . 2012წ. .

მ. მრევლიშვილი. The Neumann Boundary Value Problems of Statics of Thermo-Electro-Magneto Elasticity Theory (Contributed Talks). Summer School 2014 in Applied Analysis for Materials Organized by the Berlin Mathematical School and the Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (Participant). 2014წ. .

N. Shavlakadze, A. Sahakyan. The numerical analysis of contact problem for elastic patch with variable rigidity, leaving on the interface of two material.. XVIII Inter. Conf. Topical problems of continuum mechanics, Rostov, Russian.. 2016წ. Book of Abstracts,.

O. Shonia, G. Chogovadze, G. Surguladze. The object-orienting Approach Applied the Distributed systems Design Technology. The THERD INTERNATIONAL CONFERENCE CADD COMPUTER GRAPHICS (CAD/GRAPHIC’93) TSINGIUA UNIVERSITY BEIJING, CHINA. 1993წ. .

Kh. Mikadze, Keleptrishvili Shalva, Ketevan Bitsadze, Menabde Anna. The paleogeographic model of the Cenomnian - early Turonian of Western Georgia based on planktonic foraminifera and cephalopods . Karl-Franzens University, Graz,Austria, STRATI-2015. 2015წ. Instute of Earth Sciences, Department of Geology and Palaeontology,University of Graz, Heinrichstrasse 26, 8010 Graz, Austria #21, p. 251.

A. Menabde, K. Bitsadze. The paleogeographic model of the Cenomnian - early Turonian of Western Georgia based on planktonic foraminifera and cephalopods. Universitat Graz. 2015წ. STRATI 2015, Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz, Band 21, Graz, p. 251.

M. Gabrichidze, T. Agladze. The Peculiariries of Electrodeposition and Corrosion of transition Metals. XVIII World Interfinish Congress and Exhibition. 2012წ. .

M. Chelidze, G. Gelitashvili. The Peculiarities of Implementation of the Financial control in Georgia . 4th International Conference «ECONOMY MODERNIZATION: NEW CHALLENGES AND INNOVATIVE PRACTICE». . 2016წ. Conference Proceedings. Scope Academic House. Sheffield, United Kingdom. pp. 131-135.

T. Eterashvili. The Peculiarities of Plastic Deformation of Structural Steels before Microcracks. . VIII Symposium Verformung und Bruch.. 1988წ. Works VIII Symposium Verformung und Bruch. Magdeburg,. p. 17. .

N. Tsignadze. The perspectives of Cable Systems Application in Deployble Spase Reflectors. 32th ESA Antenna Workshop on Antennas for Spase Applications, From Technologies to Architectures Proceedings, ESA/ESTEK . 2010წ. .