კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3244 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Shavliashvili, L.Intskirveli, G.Kuchava. Variations of content of qoality determining components in the waters of Kura river in the territory of Georgia. International congress “Energy, Ecology, Economy”. 2009წ. p.348-352, Baku, Azerbaijan.

V. Jeladze, D. Kakulia, L. Manukyan, M. Prishvin, V. Jeladze, R. Zaridze, G. Bit-Babik, A. Faraone. Vascular Structure Construction in Human Model for Consideration of Blood Flow in Heat Exchange during EM Exposure. EUROEM 2008 European Electromagnetics Conference, . 2008წ. 21-25 July, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), Lausanne, Switzerland. pp.166.

K. Kachiashvili. Verification in Biometric Systems Using Statistical Inference Techniques.. Abstracts of the Second International Conference on “Statistics for Twenty-first Century” [ICSTC-2016], 21-23 December 2016, University of Kerala, Trivandrum, India.. 2016წ. .

ს. ესაძე. Vertical seismic vibration of cantilever construction. XI International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics. 2013წ. .

პ. სიჭინავა. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, და მშენებლარქიტექტურისა ობის თანამედროვე პრობლემები”. ანაკლიის, ლაზიკის და ფოთის საკლევ-საბაზისო უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაშრობილი ნიადაგების ტიპების დახასიათება. 2016წ. .

ჟ. მამასახლისი. VI Всероссийский съезд, Санкт-Петербург. . 2004წ. Прогнозирование стока горных рек в условиях ограниченной оперативной информации. Гидрометеоиздат, с. 55-57. .

Г. Гогичаишвили. VII Всесоюзный симпозиум \"Логическое управление в промышленности\". г. Ижевск, Академия наук СССР,, Научный совет по комплексной проблеме \\\\\\\"Кибернетика\\\", Московский инженерно-физический институт, Московский энергетический институт, Ижевский механический институт. 1984წ. Материалы VII Всесоюзного симпозиума "Логическое управление в промышленности", 68 стр. .

A. Ediberidze, B. Meparishvili. Virtual Business Games in High Education. Proceedings of the 15 International Conference of European Universities Information Systems.. 2009წ. pp 74-76.

Meparishvili B., Janelidze G.. Virtual Business Games in High Education. European Universities Information Systems Association (EUNIS).. წ. Proceedings of the 15th International Conference of EUNIS, Santjago de Compostela, Spain.pp.74-76.

T. Tsintsadze, G. Eliava, T. Buachidze, L. Topuria, A.Isakadze. L.Berulava. . Visco-elastic properties of blood vessels and role of their change in the development of pathological processes. . 2014წ. Материали за Х меж. науч. практ. конф. найновите научни постижения Т.24 София с.29-30.

K. Chubinidze, Maria P. De Santo, Ridha Hamdi, Riccardo Barberi. Visual micro-thermometers for nanoparticles photo-thermal conversion. 7th Italian-Japanese workshop on Liquid Crystals and 11th National SICL Meeting. Ravenna, Italy . 2014წ. .

G. Petriashvili, Maria P. De Santo, Ketevan Chubinidze, Ridha Hamdi, Riccardo Barberi. Visual micro-thermometers for nanoparticles photo-thermal conversion . 7th Italian-Japanese workshop on Liquid Crystals and 11th National SICL Meeting Ravenna, Italy. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. Visualization of inter-communication in normative-legal documents and automated design of analysis in reference-legal systems. VIII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2016). Москва, 17-22 октября, 2016. 2016წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, Omar Mikaze. Water cleaning from Teavy toxic (pb,Cu,Zn,Cd) Using a natural sorbent . Proceedings of 2 nd International conference On Envirometal Research and Assessment BUCHAREST,2006 . წ. .

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, B. Gogichaishvili . Water cleaning from heavy toxic metals (Pb, Cu, Zn, Cd) using a natural sorbent.. Second International Conference on Environmental Reserch and Assessment. Bucharest, October 5-8, 2006, Romanian Academy Library. University of Bucharest, Centre for Environmental Research and Impackt Studies . 2006წ. Proceedings. ISSN: 1842-4201. P. 22 - 28..

G. Kirmelashvili, Makharadze L.I. Water hammer in hydrotransport systems . 6th International Conference on PRESSURE SUPERGES, Gambridge Englande, UK: 4-6 october . 1989წ. p. 5.

თ. დავითაშვილი. Water Resources Of Georgia And Modelling Of Water Pollution In Dry Regions Of Georgia. International Symposium on Dry lands Ecology and Human Security (ISDEHS). წ. Dubai, UAE.

. Wave diffraction by a strip with first and second kind boundary conditions: the real wave number case. DSL2006. 2006წ. .

D. Natroshvili. WAVES2007 (INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL AND NUMERICAL ASPECTS OF WAVES) . Reading (UK).. 2007წ. Proceedings of WAVES 2007 (the 8th International Conference on Mathematical and Numerical Aspects of waves, 23-27 July, 2007, Reading, UK), University of Reading, 324-326. .

თ. ბერიძე, ნ. ჭანტურია, მ. ნოზაძე, ბ. გოდერძიშვილი. WAYS TO IMPROVE FISCAL POLICY IN GEORGIA. 21th International Scientific Conference, Economics and Management 2016 (ICEM-2016) Brno University of Technology, Brno, Czech Republic. . 2016წ. .