კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქინქლაძე, Guguli Kurashvili. Women’s Migration Processes from Georgia. . 2016წ. .

V. Zviadauri, გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე, მ. თედოშვილი. Working conditions and Damageability of interacting Elements of Rails and Wheels. XI Internat. conf.: Improvement of the quality, realibility and long usage of technical systems and technological processes. Eilat, Israel. 2013წ. Proceedings of XI Internat. conf. of the improvement of the quality, realibility and long usage of technical systems and technological processes, p. 5 - 8.

თ. დავითაშვილი. WRF-ARW Application for Georgia. SEE-GRID-SCI User Forum. წ. Istanbul, Turkey.

N. Arabidze. WS on Regional and Trans-Boundary Energy Issues and Cooperation in Nuclear Power Programmes: Financial Models . International Atomic Energy Agency ,Constanta, Romania 26th - 29th May 2015 . 2015წ. .

М. Цулукидзе. XI международная научно-техническая конференция «Стратегия развития пищевой промышленности»,. . 2008წ. Москва,2008 г.

Z. Wardosanidze. Zone plate of an anisotropic profile. International colloquium on diffractive optical elements DOE-91, Szklarska poreba, Poland. 1991წ. Abstract, pp.11, 14-17 may .

Z. Ruxadze, Beno Kaufhold. Zur Systemzuferlassigkait Linienformigen Kommunikatiosnetzen mit und ohne funktionssicherung. HFV Drezden (Deutschland). 1987წ. 15.Ferkehrswissenschaftlichen tage,HFV drezden s.67-71.

L. Shankishvili, N.Karapetyanz. Zygmynd estimste of fractional integral of complex order in weighted generalized Holder klass . Analytic methods of analysis and differential equations. Abstracts of reports of international conference. Minsk (Belarus). 2001წ. 78-79.

G. Inanishvili, I.G. Jafaridze. "On the making and composition of Midlle and late Bronze Age bronze objects from Georgia". Archaometrie und Denkmalpflege. 2006წ. Stuttgart, (58).

Г. Инанишвили, Маисурадзе В. Г.. "К вопросу медно-бронзового производства позднебронзовой Эпохи центрального Закавказья". "Археология и этнография Казказа". 2000წ. Баку. (72-74).

Г. Инанишвили. "Производство чёрного металла на территории Грузии от кричного железа до булатной стали. (XII в. до н.э. - XVIII в.н.э)". Стародавни искоростень и словянски гради. 2008წ. Т. 1, Корестень, (158-162).

И. Ахвледиани, С. М. Манижашвили. « Алмазы » и «бриллианты» по грузинским материалам XVII-XIX века. VIII международная конференция « Новые идеи в науках о земле», Секция геммологии,Москва . 2007წ. Доклады, т. 4. .

М. . «Альтернативные (возобновляемые) источники энергетических ресурсов и устойчивое развитие туризма в Грузии». Международная научно-практическая конференция «Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики» Международная туристская Академия и Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 2012წ. Матерялы Конференции, ст. 141-146.

М. , ი. ხასაია. «Болонский процесс и некоторые вопросы системы образования Грузии». Международный симпозиум «Международные тенденции в обновлении и развитии образования: оценка знаний в кредитной системе, ценности и качество», Азербайджанского Государственного Аграрного Университета. 2012წ. матерялы конференции, ст.105-109.

ი. კეცხოველი. «Глобализм и новые парадигмы культуры Кавказа». Археология, Этнография и Фольклористика Кавказа, Российская академия наук, отделение историко-филологических наук Дагестанский учебный центр, им. Истории, Археологии и Этнографии, (Материалы международной научной конференции) – Махачкала. 2007წ. стр. 255-257.

თ. ხინიკაძე-გვარამია, ლ.გვარამია. «Государственное регулирование юридических прав на фондовом рынке». . 2017წ. Сборник научных статей по итогам Международной научно- практической конференции,Санкт-Петербург .

Т. Мегрелишвили. «Державин» В. Ходасевича: дискурсивные аспекты идеостиля . «Литература в диалоге культур - 7». საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენცია. როსტოვი-დონზე, სამხრეთის ფედერალური უნივერსიტეტი (ЮФУ), ფილოლოგიისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი. 2009წ. .

ი. კეცხოველი. «История благотворительности грузинского дворянства в XIX веке» . II международная конференция, в рамках реализации принципов международной конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, в Сборнике (К вопросу гендерной идентичности) Ереван . 2007წ. стр. 158-194.

М. . «Подготовка кадров в сфере туризма в странах Евросоюза и в Грузии». Международная научно-практическая конференция “Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы”, Азербаиджанский институт туризма. 2012წ. Матерялы конференции, ст. 23-28.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. «Роль ценных бумаг в развитии туристического бизнеса.». . 2016წ. IV Международные научные чтения (Памяти А. К. Нартова) Сборник статей Международной научно- практической конференции.