გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

. . . 0წ. .

რ.ვარსიმაშვილი. კბილაღვედური გადაცემა. საქპატენტი . 2007წ. GE U 1351 Y .

. არამრგვალი ან მრგვალი ცილინდრული ჭიახრახნის დასამზადებელი ჩარხი. გადის ექსპერტიზას . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2012წ. საპატენტი P 5623.

რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. კბილანა გადაცემა.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2014წ. პატენტი P 6054.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. საზელი და სარევი მოწყობილობის პლანეტარული ამძრავი . პატენტი P 4279 25.12.2007 წ. თბილისი . 2007წ. GE P 4279 B,.

რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი. სიჩქარის ვარიატორი. . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. საპატენტი P 5888.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. გოგიჩაიშვილი, მ. მანჯავიძე. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი ბზარების მონიტორინგისთვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2005წ. P 3592.

ე. ქრისტესიაშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, ლ. აბრამიძე. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამჭოდები ტემპერატურის დისტანციური გაზომვისათვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2000წ. GE P 2002 2728 B.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, მ. სამადაშვილი, ი. კირცხალია. "სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის ხერხი". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2005წ. P 3591.

ნ. მღებრიშვილი. - მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსის ცვეთის ინდიკაციის სისტემა. . 2008წ. PP 4511.

მ. მარდაშოვა, მ. მარდაშოვა, U. Zviadadze. Groundwater as a powerful factor affecting construction and exploitation of buildings in Tbilisi, Georgia. NATO. 2004წ. Advanced Study Institute, Baku, p. 82 - 83.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze. Water Science. National Research Council, Rome, Italy. წ. .

ლ. ჩხეიძე, ლ. ჩხეიძე, ვ.კლდიაშვილი, ს.მეტრეველი. აირგამწმენდი მრავალსექციური ფილტრი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. საქპტენტი. წ. P 4240.

თ. ბაციკაძე, ა.ბაღათურია ა.ფრანგიშვილი ა.ივანიშვილი ა.სოხაძე ნ.ბეგიაშვილი. ანტიოქსიდანტური თხევადი შაქრის მიღების ხერხი P 5776. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. 2013წ. .

ნ. მუმლაძე. ბუჩქების სასხლავი აპარატი. "საქპატენტი". 2004წ. შემოსვლის #4822/01.

გ. დურგლიშვილი, გიორგი მახარაძე, გიორგი ბერაია, ირაკლი თავდუმაძე, ბორის ოვვიანი, ქეთევან ქოიავა, ვალენტინა სოლოვიოვა, ბორის ეფიმენკო. გაზნავთობიანი საბადოს გაზლიფტური ექსპლუატაციის ხერხი. სააქციო საზოგადოება ნავთობის ეროვნული კომპანია "საქნავთობი". 1999წ. P 2607.

გ. გავარდაშვილი. გრუნტის ეროზიის საწინააღმდეგო მოწყობილობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. # 925 U, .

ვ. სამხარაძე. დამშრობი არხისმჭრელი მოწყობილობა. . წ. პატენტი #U1047.

თ. ბაციკაძე, გ. ვარშალომიძე, ზ. რაზმაძე. დანადგარი გოგირდწყალბადის დასაშლელად პატენტი P 5699. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი” . 2013წ. .

ვ. სამხარაძე. დაჭაობებულ ადგილებში არხის გამჭრელი მოწყობილობა. ინდივიდუალური. 0წ. U 579.