გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ.ვარსიმაშვილი. კბილაღვედური გადაცემა. საქპატენტი . 2007წ. GE U 1351 Y .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2001წ. P 2575.

გ. ლეჟავა, ი. კამკამიძე. სახეთა ამოცნობის ხერხი და ამ ხერხის სარეალიზაციო ოპტოელექტრონული პროცესორი. .. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1995წ. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე # 883. «საქპატენტი», .

ზ. სვანიძე. ხილის წვენში კადმიუმის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. . 1996წ. №1618.

Г. Лежава, И. Камкамидзе, А. Вардосанидзе, З. Берикишвили, Е. Мкртичян, Лежава Георгий. «Датчик для системы пространственной стабилизации». . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 2000წ. Сакпатенти, Патент GE P 2726,.

. არამრგვალი ან მრგვალი ცილინდრული ჭიახრახნის დასამზადებელი ჩარხი. გადის ექსპერტიზას . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2012წ. საპატენტი P 5623.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი. ბერკეტულ-სახსრული ინვერსორი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი". 2008წ. P 4840.

ც. ზურაბიშვილი, ზ. ელაშვილი, კ. ჯაფარიძე, გ .ჭელიძე. თერმოინდიკატორული პოლიმერული ფირი. საქართველოს პატენტი, გამოქვეყნებული საქპატენტის ბიულეტენში. 2002წ. P. 2683, გვ. 44.

რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. კბილანა გადაცემა.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2014წ. პატენტი P 6054.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი.. კონტაქტური პირაპირა შედუღების ადაპტური მართვის ხერხი. . ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". . 0წ. 2008წ. P4330..

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი.. კონტაქტური შედუღების დნობის პროცესის კონტროლის მოწყობილობა. მოწყობილობა. . ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი” პატენტი.. 0წ. 2006წ. АР-20068565 А..

ზ. კოვზირიძე. მართვადი ლოკალური ჰიპერთერმიის მეთოდით კიბოს პროქტოლოგიური დაავადებების სამკურნალო აპარატი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი . 2015წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 6374..

გ. ჭელიძე, ბ. ჭელიძე. მსუბუქი ავტომობილის უკანა ნახევრად დამოკიდებული სახსრული დაკიდება . პატენტი P 5116. 2010წ. GE P 2010 5116 B .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. საზელი და სარევი მოწყობილობის პლანეტარული ამძრავი . პატენტი P 4279 25.12.2007 წ. თბილისი . 2007წ. GE P 4279 B,.

ნ. ბარძიმაშვილი. სატრანსპორტო საშუალების შასი . საქართველოს პატენტი . 2007წ. GE P 4382 . B 62D 21/12.

ლ. გიგინეიშვილი, ვ.ქიზიყურაშვილი, ნ. ყარალაშვილი. სისტემა სუბსტრატის მისაღებად ჭიაყელებით ბიოჰუმუსის წარმოებისათვის. . 2011წ. პატენტი P 5403.

რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი. სიჩქარის ვარიატორი. . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. საპატენტი P 5888.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდები ტემპერატურის დისტანციური გაზომვისათვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . წ. P2728.

ლ. ზამბახიძე, ლ. გოგიჩაიშვილი, ე. ქრისტესიაშვილი, მ. მანჯავიძე. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი ბზარების დისტანციური გაზომვისათვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . წ. P3592.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. გოგიჩაიშვილი, მ. მანჯავიძე. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი ბზარების მონიტორინგისთვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2005წ. P 3592.