გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

. . . 0წ. .

რ.ვარსიმაშვილი. კბილაღვედური გადაცემა. საქპატენტი . 2007წ. GE U 1351 Y .

. არამრგვალი ან მრგვალი ცილინდრული ჭიახრახნის დასამზადებელი ჩარხი. გადის ექსპერტიზას . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2012წ. საპატენტი P 5623.

რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. კბილანა გადაცემა.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2014წ. პატენტი P 6054.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. საზელი და სარევი მოწყობილობის პლანეტარული ამძრავი . პატენტი P 4279 25.12.2007 წ. თბილისი . 2007წ. GE P 4279 B,.

რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი. სიჩქარის ვარიატორი. . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. საპატენტი P 5888.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. გოგიჩაიშვილი, მ. მანჯავიძე. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი ბზარების მონიტორინგისთვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2005წ. P 3592.

ე. ქრისტესიაშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, ლ. აბრამიძე. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამჭოდები ტემპერატურის დისტანციური გაზომვისათვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2000წ. GE P 2002 2728 B.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, მ. სამადაშვილი, ი. კირცხალია. "სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის ხერხი". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2005წ. P 3591.

ნ. მღებრიშვილი. - მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსის ცვეთის ინდიკაციის სისტემა. . 2008წ. PP 4511.

მ. მარდაშოვა, მ. მარდაშოვა, U. Zviadadze. Groundwater as a powerful factor affecting construction and exploitation of buildings in Tbilisi, Georgia. NATO. 2004წ. Advanced Study Institute, Baku, p. 82 - 83.

ზ. გასიტაშვილი, Gelenidze D, etc.. The Method for Obtaining Solid Materials' Plasma.. The application for obtaining Georgian patent. .. 2010წ. AP# 0111978.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze. Water Science. National Research Council, Rome, Italy. წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, ძიმისტარიშვილი . Разработка и иследование буферных поверочных растворов. . 1991წ. №1719958.

გ. მურჯიკნელი, გინზბურგი. Система связи с фа- зовой модуляцией. სტუ. 1985წ. 1133682.

ვ. ფადიურაშვილი. Способ приготовления формованого катализатора. . 1994წ. №1647975 .

ლ. ჩხეიძე, ლ. ჩხეიძე, ვ.კლდიაშვილი, ს.მეტრეველი. აირგამწმენდი მრავალსექციური ფილტრი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. საქპტენტი. წ. P 4240.

ვ. ფადიურაშვილი. ანტესეპტიკუ-რი სამკურნალო და პროფილაკტი-კური საშუალება. . 2000წ. #713.

თ. ბაციკაძე, ა.ბაღათურია ა.ფრანგიშვილი ა.ივანიშვილი ა.სოხაძე ნ.ბეგიაშვილი. ანტიოქსიდანტური თხევადი შაქრის მიღების ხერხი P 5776. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. 2013წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ბენაშვილი ა. ორობითი მთვლელი. საპატენტო სიგელი # 3194, ბიულ. # 2, 2004 წ. . . 2004წ. .