გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. წეროძე, ე. მეძმარიაშვილი, გ. ბედუკაძე, ნ. წიგნაძე, ნ. სირაძე, კ. ჩხიკვაძე, რ. ჩიკვაიძე. ასაწყობ-დასაშლელი ხიდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. № P 4814.

თ. მჭედლიშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, . ასაწყობი ფრეზი. . საქართველოს პატენტი. 2003წ. Р 3359.

პ. ნადირაშვილი, ვ. გოგლიძე, ბ. გოგლიძე, ა. ბურდულაძე, დ. გაბრუაშვილი, გ. სურამელაშვილი, თ. მექანარიშვილი. ასფალტბეტონის ძვრაზე ლაბორატორიული გამოცდის ხელსაწყო. . 2003წ. U 1093.

ზ. სვანიძე. ატმოსფეროში მიკროელემენტების შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის”სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 0წ. №759.

ჯ. შენგელია, ჯ. გველესიანი. აქტიური მანგანუმის დიოქსიდის მიღების ხერხი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2012წ. P 5453.

ჯ. გველესიანი. აქტიური მანგანუმის დიოქსიდის მიღების ხერხი - დადებითი გადაწყვეტილება. ავტორები. 0წ. 11901/01.

დ. ნატროშვილი, ელგუჯა შაფაქიძე, ვლადიმერ მირუაშვილი, შალვა ხატიაშვილი, მალხაზ მირუაშვილი. აღმონაცენის გამოსაჭრელი მოწყობილობა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. 2012წ. p 5424.

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ბ. ქაშაკაშვილი. ბ. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი. ელექტროფოლადსადნობ-საგლინავი ტექნოლოგიური ხაზი. ბ. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი. 2006წ. P3745.

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ს. მებონია, ბ. ქაშაკაშვილი, ვ. კლდიაშვილი. ბ. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ვ. კლდიაშვილი, ს. მებონია, ი. ქაშაკაშვილი ფოლადის გამოდნობის ხერხი და დნობის, დაყვანის, უწყვეტი ჩამოსხმისა და გლინვის ტექნოლოგიური ხაზი. ბ. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ვ. კლდიაშვილი, ს. მებონია, ი. ქაშაკაშვილი. 2006წ. P3939 .

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, ი. აბდუშელიშვილი, ნ. ღვამბერია, რ. ლომიძე, ს. ბარბაქაძე. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., კერესელიძე ლ., აბდუშელიშვილი ი., ღვამბერია ნ., ლომიძე რ., ბარბაქაძე ს. საშუალონახშირბადიანი მცირედლეგირებული ფოლადი. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., კერესელიძე ლ., აბდუშელიშვილი ი., ღვამბერია ნ., ლომიძე რ., ბარბაქაძე ს.. 2015წ. P6260.

ვ. კოპალეიშვილი, ო ბარბაქაძე, რ. ლომიძე, რ. ბაქრაძე, გ. ფუტკარაძე, ს. ბარბაქაძე. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., კერესელიძე ლ., ლომიძე რ., ბაქრაძე რ., ფუტკარაძე გ., ბარბაქაძე ს. თუჯის ნადნობის ჩამოსასხმელი ციცხვი. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., კერესელიძე ლ., ლომიძე რ., ბაქრაძე რ., ფუტკარაძე გ., ბარბაქაძე ს.. 2014წ. P6136.

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, რ. ლომიძე, რ. ბაქრაძე, გ. ფუტკარაძე, ს. ბარბაქაძე. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., კერესელიძე ლ.,ლომიძე რ., ბაქრაძე რ., ფუტკარაძე გ., ბარბაქაძე ს. ციცხვი ნადნობის ღუმელსგარეთ დამუშავებისა და ჩამოსხმისათვის. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., კერესელიძე ლ.,ლომიძე რ., ბაქრაძე რ., ფუტკარაძე გ., ბარბაქაძე ს.. 2014წ. P6137.

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, რ. ლომიძე, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, ს. კაციტაძე, ს. ბარბაქაძე. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., ლომიძე რ., მუმლაძე ნ., ტაბატაძე ზ., კაციტაძე ს., ბარბაქაძე ს. ლითონური ნადნობის გამოდნობის ხერხი. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., ლომიძე რ., მუმლაძე ნ., ტაბატაძე ზ., კაციტაძე ს., ბარბაქაძე ს.. 2014წ. P6194.

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, რ. ლომიძე, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, ს. კაციტაძე, ს. ბარბაქაძე. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., ლომიძე რ., მუმლაძე ნ., ტაბატაძე ზ., კაციტაძე ს., ბარბაქაძე ს. მეტალურგიული ღუმელების მაცივებელი მოწყობილობა. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., ლომიძე რ., მუმლაძე ნ., ტაბატაძე ზ., კაციტაძე ს., ბარბაქაძე ს.. 2014წ. 6140.

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, რ. ლომიძე, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, ს. კაციტაძე, ს. ბარბაქაძე. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., ლომიძე რ., მუმლაძე ნ., ტაბატაძე ზ., კაციტაძე ს., ბარბაქაძე ს. შენადნობის ტემპერატურის საზომი თერმოწყვილი. ბარბაქაძე ო., კოპალეიშვილი ვ., ლომიძე რ., მუმლაძე ნ., ტაბატაძე ზ., კაციტაძე ს., ბარბაქაძე ს. შენადნობის ტემპერატურის საზომი თერმოწყვილი.. 2014წ. საქართველოს პატენტი U1823 სასარგებლო მოდელზე.

მ. დონაძე, მ. ბაციკაძე. ბაქტერიოციდული თვისებების მქონე ვერცხლის ნანონაწილაკების ელექტროსინთეზი ორფენიან აბაზანაში. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. 2011წ. GE P 2011 5254 B.

ლ. იმნაიშვილი. ბენაშვილი ა. ორობითი მთვლელი. საპატენტო სიგელი # 3194, ბიულ. # 2, 2004 წ. . . 2004წ. .

ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინების გასუფთავების ხერხი . საქპატენტი. წ. AV2005 ზ6914.

ნ. ნასყიდაშვილი. ბენზინების გასუფთავების ხერხი . საქპატენტი. წ. AV2005 ზ6914.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი. ბერკეტულ-სახსრული ინვერსორი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი". 2009წ. P 5203.