გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  815 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მშვიდობაძე, გ. ჭოხონელიძე, აბდულაჰჰ ალ-იმამ. ბეტონის საყრდენი კედლის კონტრფორსის მოწყობა ჰორიზონტალურად დაგებული ხიმინჯების საშუალებით . . 2016წ. №6613.

გ. ყიფიანი, მახვილაძე კ., გიორგაძე პ., ჩირგაძე რ.. ბეტონის უდაწნეო მილების დამზადების ტექნოლოგია. . 2005წ. AU 2005 008698 .

ა. ფრანგიშვილი, და სხვა. ბიოდანადგარი . საქართველოს ტექნიკური უივერსიტეტი. 2008წ. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. U 1481.

თ. წივწივაძე. ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები(ბად-ი)დიეტური და ჭარბი წონის საწინააღმდეგო ალტერნატიული კვების პროდუქტებისათვის სტუ-ის სამეცნიერო-თეორიული და გამოყენებითი პროექტის კონკურსში გამარჯვებული. . 2010წ. .

მ. ბერეჟიანი, თ. დუდაური, მ. ჩაჩხიანი, გ. ფარცხალაძე, ლ. წიკლაური, ნ. ზაქარიაშვილი, ვ. უგრეხელიძე. ბიომასის ანაერობული ფერმენტაციით წყალბადისა და მეთანის მიღების ხერხი. . 2006წ. საქართველოს პატენტი N P 4369.

ზ. კოვზირიძე. ბიონანოკერამიკული სუპერპარამაგნეტიკების მიღების ხერხი” . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი/ზ.კოვზირიძე. 2013წ. N 5721.

რ. ქაცარავა, ნ.არაბული, ვ.ბერიძე, ზ.გომურაშვილი, დ.ტუღუში და სხვ.,. ბის-(L-ფენილალანინის)-ალფა,ომეგა-დიოლების პ-ტოლუოლსულფომჟავას მარილების მიღების ხერხი. ავტორები, საქართველოს პატენტი # 588 . წ. .

ზ. კოვზირიძე. ბოინანოკერამიკული სუპერპარამაგნეტიკების და ბიონანოკომპოზიტების მიღების ხერხი მართვადი ლოკალური ჰიპერთერმიის შესაქმნელად და მათი, როგორც სამკურნალო საშუალებათა მიზანმიმართული ტრანსპორტირებისათვის. . საქართველოს ეროვნული საპატენტო ცენტრი ”საქპატენტი”. 2010წ. პატენტის N-117.

ზ. სვანიძე. ბოსტნეულში თუთიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. . 1996წ. №1445.

ზ. სვანიძე. ბოსტნეულში კადმიუმის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. . 1996წ. №1554.

ზ. სვანიძე. ბოსტნეულში სპილენძის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. . 1996წ. №1446.

ზ. სვანიძე. ბოსტნეულში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. . 1996წ. Р1666.

მ. მანჯავიძე, ლევან გოგიჩაისვილი, ელინა ქრისტესიაშვილი. ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი ბზარების მონიტორინგისათვის. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . წ. P3592.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, ლ.ბერიძე. ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი წნევის გაზომვისათვის. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". წ. P 2593.

ლ. ბერიძე, მ. წიქარიშვილი. ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი წნევის გაზომვისათვის. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 0წ. #2593.

ნ. დავითაშვილი. ბრტყელი სახსრულ-ბერკეტული მექანიზმი . . 2009წ. P5016.

გ. შარაშენიძე, ნ. დავითაშვილი,. ბრტყელი სახსრულ-ბერკეტული მექანიზმი. საქართველოს პატენტი. 2010წ. GEP 2010 5016B გამოგონებაზე, AP 2010 11245A ბიულეტენი N 3(295), გვ. 17, თბილისი, 2010..

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი. ბრტყელპარალელური ურთიერთ-ინდუქტოტევადური გარდამქმნელი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. 2000წ. პატენტი P 2118.

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე. ბრტყელპარალელური ურთიერთინდუქტოტევადური გარდამქმნელი. საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე GE P 2000 2118 B. 2000წ. #3.

ლ. ნადარეიშვილი, კ. ჯაფარიძე, ნ. ლეკიშვილი, ნ. გრძელიძე, შ. გვათუა, ლ. ასათიანი. ბტყელი პოლიმერული ლინზის დამზადების ხერხი. . 2000წ. P 2361.