გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  815 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ნადარეიშვილი, . ახობაძე, კ. ჯაფარიძე. ბტყელი პოლიმერული ლინზის მიღების ხერხი. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1090წ. 996(4842673).

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ და სხვები. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა . . 2014წ. №AR2014 013611.

გ. აგლაძე, ნ. ქოიავა, ნ. გოგოლი, ნ. ნიორაძე. ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაუსნებოვნებისა და გაწმენდის ელექტროქიმიური ხერხი. საქართველოს პატენტი. წ. № 1119.

ზ. გელიაშვილი, გ.ჭირაქაძე, ნ. ცაგარეიშვილი, ქ. ჩართოლანი. ბუნებრივი სილიკაგელის ღებვის ხერხი. საქართველოს პატენტი. 1993წ. საპატენტო სიგელი №735.

ნ. მუმლაძე. ბუჩქების სასხლავი აპარატი. "საქპატენტი". 2004წ. შემოსვლის #4822/01.

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ა. გაგნიძე, ს. მებონია, ბ. ქაშაკაშვილი. გ. ქაშაკაშვილი, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ა. გაგნიძე, ს. მებონია. ფოლადის ინერტული აირებით გაქრევის და მარაფინირებელი რეაგენტებით რაფინირების ხერხი. გ. ქაშაკაშვილი, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ა. გაგნიძე, ს. მებონია.. 2006წ. P3941.

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ა. გაგნიძე, ს. მებონია, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი, ზ. აბულაძე. გ. ქაშაკაშვილი, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ა. გაგნიძე, ზ. აბულაძე, ს. მებონია. თუჯის გამოდნობის ხერხი ნადნობის გამოშვების სრული მექანიზაციით. გ. ქაშაკაშვილი, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ა. გაგნიძე, ზ. აბულაძე, ს. მებონია.. 2009წ. P4852.

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, ს. მებონია, ბ. ქაშაკაშვილი. გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ს. მებონია. ლითონური მანგანუმის გამოდნობის ხერხი. გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ს. მებონია.. 2009წ. P4771.

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი. გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კლდიაშვილი. სასაქონლო სილიკომანგანუმის გამოდნობის ხერხი. გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კლდიაშვილი.. 2009წ. P4772.

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, ს. მებონია, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი. გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ს. მებონია. დაბალ- და საშუალონახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის ხერხი. გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ს. მებონია.. 2009წ. P4773.

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, ს. მებონია, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი. გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ს. მებონია. მაღალნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობის ხერხი. გ. ქაშაკაშვილი, ნ. წერეთელი, თ. სიგუა, ბ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ს. მებონია.. 2009წ. P4790.

ნ. ნასყიდაშვილი. გააქტიურებული ნახშირის მიღების ხერხი. საქპატენტი. წ. GEP2004 3338B AP2004 3430A.

ბ. სურგულაძე, გ.თაბაგარი. გადახურვის წინასწარდაძაბული თაღოვანი კონსტრუქცია. საქართველოს ინტ.-ლური საკუთრების ცენტრი,საქპატენტი,დოკუმენტური დასკვნა . 2013წ. N12247 წერ.N623.

გ. დურგლიშვილი, გიორგი მახარაძე, გიორგი ბერაია, ირაკლი თავდუმაძე, ბორის ოვვიანი, ქეთევან ქოიავა, ვალენტინა სოლოვიოვა, ბორის ეფიმენკო. გაზნავთობიანი საბადოს გაზლიფტური ექსპლუატაციის ხერხი. სააქციო საზოგადოება ნავთობის ეროვნული კომპანია "საქნავთობი". 1999წ. P 2607.

ლ. ქუთათელაძე. გამაჯანსაღებელი პროფილაქტიკური უალკოჰოლო სასმელების მიღების ხერხი. საქპატენტი, თბილისი. 2009წ. პატენტი: AU-2009.

ზ. ბარდაჩიძე, ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. გამოგონება: ტრაქიტებიდან ალუმინის ოქსიდის , პოტაშის და სოდაპროდუქტების მიღების ხერხი . პატენტი П-4381, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპატენტი. 2006წ. პატენტი П-4381.

ზ. ბარდაჩიძე, ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი. გამოგონება: ტრაქიტებიდან ალუმინის ოქსიდის , პოტაშის და სოდაპროდუქტების მიღების ხერხი. პატენტი П-4381, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპატენტი. 2006წ. .

გ. ყიფიანი, კუბლაშვილი ი. , მახარაშვილი მ. . გამჭოლ ჰაერის ნაკადზე მომუშავე ელექტროსადგური. . 2007წ. GE P 2007 4218 B .

რ. დიაკონიძე. გამჭოლი ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრი. 2016წ. 27.05.2016.

ლ. ქუთათელაძე, კუნჭულია თ.. გამხმარი მცენარეული ნედლეულის გადამუშავების ხერხი. საქ. პატენტი, თბილისი. 2002წ. პატენტი 0-1006.