გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მეძმარიაშვილი. ზალპური ცეცხლის სისტემა. საქართველოს. წ. 9587/01.31967..

. თ.საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი. მუდმივი დენის ძრავის ელექტრომაგნიტური მომენტის მაგნიტოოპტიკური საზომი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2006წ. Р2006 8635А.

თ. აბუაშვილი. თანაბარკუთხურ სიჩქარიანი კარდანული სახსარი. . 2003წ. პატენტი P 3451.

ც. ოშაყმაშვილი, მარიამ ხოსიტაშვილი, ნიკა ხოსიტაშვილი. თაფლის ალკოჰოლიანი სასმელის მიღების ხერხი. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი " საქპატენტი" . 2002წ. U 1157.

ც. ოშაყმაშვილი, მარიამ ხოსიტაშვილი, ნიკა ხოსიტაშვილი . თაფლის ალკოჰოლური სასმელის მიღების ხერხი . საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი " საქპატენტი" . 2002წ. P 3707.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ღვაჩლიანი ვიტალი, გუგულაშვილი ლევანი, მეგრელიძე გიორგი. თბოგადამცემი დანადგარი. ავტორთა მფლობელობით. 2008წ. GE P 2010 4902 B.

ნ. ბუზალაძე. თეორიულ და პრაქტიკულ კვლევათა სერიალი არქიტექტურაში-„ახალიარქიტექტურულ-მხატვრული სისტემა“ . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“. 2006წ. (საავტორო მოწმობა №1943, 07.04. 2006წ.) .

ე. მიმინოშვილი. ი. გრიშაშვილი, ე. ქუთელია, ი. მენაბდე, ე. მიმინოშვილი. დიომიტისაგან ხისტი ფილტრისა საფილტრე მასალის მიღების ხერხი. . . 2002წ. საქართველოს პატენტი # 2988 A, ოფიციალური ბიულეტენი # 23(123), გვ. 12 .

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ს. მებონია. ი. ჟორდანია. გ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ს. მებონია.ღრუ მილნამზადის უწყვეტი ჩამოსხმის ხერხი. ი. ჟორდანია. გ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ს. მებონია.. 2012წ. P5560.

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი. ი. ჟორდანია. გ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი. ერთი აგრეგატით ფოლადის გამოდნობის ხერხი და აგრეგატი. ი. ჟორდანია. გ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი. 2016წ. P6469.

ბ. გორგილაძე. იმპულსური ელექტროკვების ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი \"საქპატენტი”. 2000წ. AP 2000 2178 A.

ო. ლაბაძე. ინდიკატორი. . ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. 2006წ. 4068.

ო. ლაბაძე, პ.შ.მანჯავიძე. ინდიკატორი. . ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. 2003წ. 3220.

ო. ლაბაძე, პ.შ.მანჯავიძე. ინდუქციული სამკოორდინატული გადამწოდი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. 2001წ. 2609.

ზ. ვარდოსანიძე. ინტერფერომეტრი. . 2002წ. პატენტი N P 2774.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ე.ქუთელია, ბ.ბულია, თ.ძინძიბაძე. იშვიათმიწა ლითონების შემცველი ქრომის ფუძის შენადნობების მხურვალმედეგობის გაზრდის ხერხი.. ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. P3371. წ. .

ი. ბერძენიშვილი. კაზმი მინანქრისათვის. ი. ბერძენიშვილი. 1998წ. 1532.

ქ. წერეთელი, გრიგალაშვილი შ., გველესიანი დ., ნანობაშვილი დ, წერეთელი ნუგზარი, გრიგალაშვილი ა, ვასაძე ჰ.. კაზმი სილიკომანგანუმის მისაღებად. საქპატენტი. 2004წ. P3370.

ნ. წერეთელი, გრიგალაშვილი შ., გველესიანი დ., ნანობაშვილი დომნა, წერეთელი ქეთევან, გრიგალაშვილი არჩილი, ვასაძე ჰ.. კაზმი სილიკომანგანუმის მისაღებად. საქპატენტი. 2004წ. P3370.