გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გრიგალაშვილი, ნ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ.წერეთელი. კაზმი სილიკომანგანუმის მისაღებად. . წ. P 3370.

გ. ომსარაშვილი. კალაპოტქვეშა წყალსაღები ნაგებობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2016წ. 14352/02.

ბ. გამრეკელი, მ. დოლიშვილი, ვ. მაირანოვსკი, ი. გიტლინი. კალციუმის გლუკონატის მიღების ხერხი. საქართველოს პატენტი. წ. № 125.

ლ. კვარაცხელია. კალციუმის შემცველობის სამკურნალო საშუალება. ლია კვარაცხელია. 0წ. P 2852.

ნ. ბეგალიშვილი, ვ. ცომაია / V. Tsomaia, ლ. ქიტიაშვილი / L. Qitiashvili, ს. გორგიჯანიძე / S. Gorgijanidze. კატასტროფული წყალმოვარდნების წყლის მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშებისა და პროგნოზირების შეაძლებლობა ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე დაკვირვების პუნქტების დახურვის პირობებში. / A possibility of calculation and forecast of maximum water discharges of catastrophic floods based on the application of the moisture circulation parameters under condition of closed-up observation stations. Transactions of the Institute of Hydrometeorology.. ჰმი-ს შრომათა კრებული . წ. ტ. 115, Tbilisi, 2007, გვ. 227-235 / Vol. 115, Tbilisi, 2007, pg. 227-235.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. კბილანა გადაცემა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2014წ. პატენტი P 6054.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. კბილაღვედური გადაცემა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2007წ. U 1351.

მ. მჭედლიშვილი, მ. ჩაგუნავა. კბილის ბჟენის მასალა. პატენტი . წ. N1084 პრიორიტეტი 15.05..

ზ. ლომსაძე, ჯ. ლომსაძე,, მ.მიქაუტაძე,, ს.მებონია, ს.ქათამაძე. კვადარტული პროფილის ნაგლინის მიღების ხერხი . . 2012წ. საქპატენტი, № P 5948,, ბ.№12.

ზ.ლომსაძე, ჯ.ლომსაძე, მ.მიქაუტაძე, ს.მებონია, ს.ქათამაძე. კვადარტული პროფილის ნაგლინის მიღების ხერხი . . 2012წ. № P 5948.

ჯ. ლომსაძე, მ.მიქაუტაძე, ზ.ლომსაძე, ს.მებონია, ს.ქათამაძე. კვადრატული პროფილის ნაგლინის მიღების ხერხი. საქ.პატენტი. წ. .

მ.მიქაუტაძე, ს.მებონია, ს.ქათამაძე, ჯ.ლომსაძე. კვადრატული პროფილის ნაგლინის მიღების ხერხი. საქპატენტი. 2012წ. P 5948.

ვ. სამხარაძე. კვალსაჭრელი სარწყავი კვლების მოწყობილობა. ინდივიდუალური. წ. პატენტი #U1331, 27/16.

ლ. ბერიკაშვილი, გ.მიქელაძე. კვების მრეწველობის დარგი, ხილ-კენკროვანი ნაყინი. . 1996წ. პატენტი გამოგონებაზე (№70 A23G9/02, 9/04);.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, კორძახია თამარი, ღვაჩლიანი ვიტალი, გუგულაშვილი ლევანი, მეგრელიძე გიორგი, ღვაჩლიანი თათია. კვების პროდუქტების შენახვის ხერხი. ავტორთა მფლობელობით. 2009წ. GE P 2010 5065 B.

გ. დანელია, დიმიტრი მელაშვილი. კვლევების მეთოდოლოიის სისტემური მოდელი პოლიტოლოგიაში. გრიგორ დანელია. 2011წ. 4593.

ბ. სურგულაძე, დ.ფირყულაშვილი. კნევმატურ-კომბინირებული ტრანსფორმირებადი სივრცითი კონსტრუქცია. საქპატენტი, სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი N11. 2010წ. პატენტი N 5097.

ა. ჭანიშვილი, გ. ჭილაია, გ. პეტრიაშვილი, დ.სიხარულიძე, გ.დგებუაძე. კოლიმატორული სამიზნე. საქართველოს პატენტი. 1999წ. U475.

გ. გავარდაშვილი. კომბინირებული დრენაჟი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. # 3573 В .

გ. არაბიძე, ბ.ჯაში. კომბინირებული ენერგეტიკული დანადგარი. ვ.ჯამარჯაშვილი, გ.არაბიძე, ბ.ჯაში. 0წ. GE P 2005 3635 B.