გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  815 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ნადარეიშვილი, ვ. ახობაძე, კ. ჯაფარიძე. ლინზის დამზადების ხერხი. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1991წ. 1012(4487585).

ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თთოფურიძე, . ვ. ახობაძე, კ. ჯაფარიძე. ლინზის დამზადების ხერხი. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1990წ. 887(4887568).

ნ. ქებაძე, ჭიპაშვილი.ნ, ნიჟარაძე.ნ, შალაშვილი ქ, ქაცარავა. რ, ნადირაშვილი.ნ, ქემერტელიძე. ე. ლორწოვანი გარსის ჰერპესული ინფექციების სამკურნალო საშუალება პოლიმერული ფირის სახით. საქ. პატენტი AU. სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი თბილისი 15(187). 2005წ. AU 2005 008672.

რ. ქაცარავა, ქ.შალაშვილი, ნ.ქებაძე, ნ.ნადირაშვილი და სხვ.. ლორწოვანი გარსის ჰერპესული ინფექციების სამკურნალო საშუალება პოლიმერული ფირის სახით. ავტორები, საქართველოს პატენტი # 1225 . წ. .

დ. ჯინჭარაძე, ნ. ბოკუჩვავა. ლოსიონი ანტიპერსპირანტი-დეზედორანტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა №6146.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე. ლოსიონი ანტიპერსპირანტი-დეზედორანტი. . 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა № 6146 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქ.პატენტი .

ლ. იმნაიშვილი. მ. ბედინეიშვილი. სამგანზომილებიანი საათი. საპატენტო სიგელი # AP 2009 10106 A, ბიულეტენი # 21, 2009.11.10. . . 2009წ. .

თ. გერკეული. მ. შვანგირაძე, თ. გერკეული. მაღალი წნევის ბალონის დამზადების ხერხი . განაცხადი პატენტზე საიდენტიფიკაციო ნომერი 12507/01. თბილისი. 19.12.. 2011წ. .

. მ. შვანგირაძე, თ. გერკეული. მაღალი წნევის ბალონის დამზადების ხერხი. განაცხადი პატენტზე საიდენტიფიკაციო ნომერი 12507/01. თბილისი. 19.12.2011. . 0წ. .

შ. ნემსაძე, ტორონჯაძე ავთანდილი, ტორონჯაძე გიორგი, გიუაშვილი მარინე. მაგნიტურ-იმპულსური დანადგარი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2012წ. P 5374.

რ. ბიწაძე, ს. ბიწაძე. მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელა . საქპატენტი. 2017წ. ბრძანება N447101 .

რ. ბიწაძე, ს. ბიწაძე. მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელა . საქპატენტი. 2013წ. AP 2013 12017 A.

რ. ბიწაძე, ს. ბიწაძე. მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელა . საქპატენტი. 2012წ. AP 2012 111667 A.

ს. ბიწაძე. მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”. 2011წ. ბრძანება №531/01 გამოგონების პატენტის გაცემის შესახებ, განაცხადზე №11667/01.

ს. ბიწაძე. მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”. 2009წ. P4846.

გ. აგლაძე, ჯ. შენგელია, დ. კუპრავა, ნ. კალმახელიძე. მანგანუმი II სულფატის ხსნარის დარიშხანისაგან გაწმენდის ხერხი . საქართველოს პატენტი. წ. № 2327.

გ. აგლაძე, ჯ. გველესიანი, და სხვ.. მანგანუმის (II) სულფატის მონოჰიდრატის მიღების ხერხი,ავტოკლავი მისი მიღებისათვის და ავტოკლავიდან მანგანუმის (II) სულფატის მონოჰიდრატის გადმოსატვირთი მოწყობილობა.. შპს ”ჯორჯია ინჯინირინგი”. 0წ. P 3717.

გ. აგლაძე, ჯ. შენგელია, ჯ. გველესიანი , დ. კუპრავა. მანგანუმის (II) სულფატის მონოჰიდრატის მიღების ხერხი, ავტოკლავი მისი მიღებისათვის და ავტოკლავიდან მანგანუმის (II) სულფატის მონოჰიდრატის გამოტვირთვის მოწყობილობა. საქართველოს პატენტი. წ. № 3717.

გ. აგლაძე, დ. კუპრავა, და სხვ.. მანგანუმის (II) სულფატის მონოჰიდრატის მიღების ხერხი.. შპს ”ჯორჯია ინჯინირინგი”. 0წ. U 923..

ი. გელეიშვილი. მანგანუმის დაჟანგული და კარბონატული მადნების გადამუშავების ხერხი.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპატენტი. 2015წ. პატენტი P 6355. გამოგონება.