გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  706 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდები ტემპერატურის დისტანციური გაზომვისათვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . წ. P2728.

ლ. ზამბახიძე, ლ. გოგიჩაიშვილი, ე. ქრისტესიაშვილი, მ. მანჯავიძე. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი ბზარების დისტანციური გაზომვისათვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . წ. P3592.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. გოგიჩაიშვილი, მ. მანჯავიძე. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი ბზარების მონიტორინგისთვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2005წ. P 3592.

ე. ქრისტესიაშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, ლ. აბრამიძე. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამჭოდები ტემპერატურის დისტანციური გაზომვისათვის". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2000წ. GE P 2002 2728 B.

ლ. ზამბახიძე, მ. წიქარიშვილი, თ. ოთარაშვილი. "მოწყობილობა სითხის დონის განუწყვეტელი კონტროლისათვის". იტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . წ. P3416 .

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, მ. სამადაშვილი, ი. კირცხალია. "სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის ხერხი". ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2005წ. P 3591.

გ. ბედუკაძე, meZmariaSvili, kinteraia da sxv.. ) GE 2009. dadebiTi gadawyvetileba #77118 patentis gacemis Sesaxeb gamogonebaze: asawyob –dasaSleli xidi. . . 2009წ. .

ნ. მღებრიშვილი. - მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსის ცვეთის ინდიკაციის სისტემა. . 2008წ. PP 4511.

მ. მაისურაძე, ნ.გახოკიძე. 1,3-დიაზოლის შემცველი კონდენსირებული სისტემების სინთეზი. საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია.. 2005წ. საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია..

თ. სუხიაშვილი. 5. Програмный комплекс «Семиотическая система принятия решений (ССПР)», . Государственный фонд алгоритмов и програм СССР, . 1983წ. № П006379.

ი. გოცირიძე, Г.В. Абуладзе, П.М. Завлин, Д.А.Ефремов, Н.А. Чучулашвили. А.Л. Говорков. . 5.5 Диэтил-1.3.пирамидин -2.4.6. Трионамидофосфат обладающий снотворным действием. საქართველოს მეცნერებათა აკადემიის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი . 1992წ. № 1768807 .

გ. ბედუკაძე, meZmariaSvili, kinteraia da sxv.. 8) GE 184, 1998 (saqarTvelos patenti) asawyob-dasaSleli xidi da misi awyobis xerxi. . . 1998წ. .

რ. ქაცარავა, E. Razmadze, D. Tugushi, Z. Gomurashvili, et al.. AABB-poly(depsipeptide)s – a new class of amino acid based biodegradable polymers.. International symposium “Polycondensation-2008”, 8-11 September, Tokyo, 72, Japan. წ. .

ნ. შავლაყაძე. About Dynamical contact problems for bodies with elastic cover plate.. VI Inter. conference "The problems of dynamics of deformable media". 2008წ. Proc. of VI int. conference.

რ. ქაცარავა, D. Tugushi, N. Zavradashvili , Z. Gomurashvili , G. Jokhadze et al. . Biodegradable epoxy-poly(ester amide)s – a new class of chemo- and thermo-reactive polymers for numerous biomedical applications. International symposium “Polycondensation-2008”, 8-11 September, Tokyo, 107. წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ე.ქუთელია, დ.გვენცაძე, ო.წურწუმია, გ.მიქაძე. Fe-Cr-Al ფუძის ანტიკოროზიული შენადნობების ტრიბოტექნიკური მახასიათებლების თვისობრივად გაზრდის ხერხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. P4386. წ. .

L. Chkhartishvili. Fluid heater. Off. Bull. Ind. Prop. Georg. 1998, 1(27), 58. 1998წ. Geo Patent Inv. Dipl. # 1325.

მ. მარდაშოვა, მ. მარდაშოვა, U. Zviadadze. Groundwater as a powerful factor affecting construction and exploitation of buildings in Tbilisi, Georgia. NATO. 2004წ. Advanced Study Institute, Baku, p. 82 - 83.

ჯ. შენგელია, ვ. თედიაშვილი , თ. ტყეშელაშვილი, ლ. ბერიაშვილი, შ. კიკაბიძე. Mn+2 იონებისაგან წყლის გამწმენდი მფილტრავი მასალის მიღების ხერხი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2017წ. p 6676.

ნ. ბუცხრიკიძე, ა. წერეთელი, მ.წერეთელი, ა. შკოლნი, გ. კვესიტაძე. Penicillium canescens შტამი Sopp 20171-ის საკულტივაციო არე. . 1997წ. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე #002621 .