გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ და სხვები. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა . . 2014წ. №AR2014 013611.

ნ. მუმლაძე. ბუჩქების სასხლავი აპარატი. "საქპატენტი". 2004წ. შემოსვლის #4822/01.

გ. დურგლიშვილი, გიორგი მახარაძე, გიორგი ბერაია, ირაკლი თავდუმაძე, ბორის ოვვიანი, ქეთევან ქოიავა, ვალენტინა სოლოვიოვა, ბორის ეფიმენკო. გაზნავთობიანი საბადოს გაზლიფტური ექსპლუატაციის ხერხი. სააქციო საზოგადოება ნავთობის ეროვნული კომპანია "საქნავთობი". 1999წ. P 2607.

ვ. ფადიურაშვილი, ფადიურაშვილი ზ.. გარეგანი სამკურნალო საშუალება «ფადიურა». . 1996წ. №331.

გ. გავარდაშვილი. გრუნტის ეროზიის საწინააღმდეგო მოწყობილობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. # 925 U, .

ვ. სამხარაძე. დამშრობი არხისმჭრელი მოწყობილობა. . წ. პატენტი #U1047.

თ. ბაციკაძე, გ. ვარშალომიძე, ზ. რაზმაძე. დანადგარი გოგირდწყალბადის დასაშლელად პატენტი P 5699. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი” . 2013წ. .

ვ. სამხარაძე. დაჭაობებულ ადგილებში არხის გამჭრელი მოწყობილობა. ინდივიდუალური. 0წ. U 579.

ზ. გასიტაშვილი, დ.გელენიძე, გ.გოგია და სხვა. ელექტროგამტარული ნარჩენების პლაზმური გადამუშავების ხერხი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“., . 2010წ. საინდეფიკაციო # AP 011977/01. 2010..

ლ. იმნაიშვილი, რ.უშვერიძე, ი.ჭედია, ნ.პეპანაშვილი, თ.გიორგობიანი. ელექტროენერგიის ინდუქციური მრიცხველის წინასწარ გადახდის მოწყობილობა. . 1997წ. საპატენტო სიგელი # 881, ბიულ. # 5.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ფოლადაშვილი მ., მესხიძე ნ.. ელექტროენერგიის უსადენოდ გადაცემის მოწყობილობა. სტუ. 2014წ. P6089.

გ. ომსარაშვილი. კალაპოტქვეშა წყალსაღები ნაგებობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2016წ. 14352/02.

ვ. სამხარაძე. კვალსაჭრელი სარწყავი კვლების მოწყობილობა. ინდივიდუალური. წ. პატენტი #U1331, 27/16.

გ. გავარდაშვილი. კომბინირებული დრენაჟი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. # 3573 В .

ლ. იმნაიშვილი. მ. ბედინეიშვილი. სამგანზომილებიანი საათი. საპატენტო სიგელი # AP 2009 10106 A, ბიულეტენი # 21, 2009.11.10. . . 2009წ. .

შ. ნემსაძე, ტორონჯაძე ავთანდილი, ტორონჯაძე გიორგი, გიუაშვილი მარინე. მაგნიტურ-იმპულსური დანადგარი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2012წ. P 5374.

ლ. იმნაიშვილი, პეპანაშვილი ნიკოლოზ, გიორგობიანი თეიმურაზ. მატრიცული დისპლეი. . 1996წ. საპატენტო სიგელი # 408.

ვ. შურღაია. მელიორაციული დამშრობი სისტემა. ინდივიდუალური. წ. პატენტი # U619.

ვ. შურღაია. მელიორაციული სისტემა. . ინდივიდუალური. წ. პატენტი # U665.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. მთის ფერდობის ეროზიის საწინააღმდეგო ნაგებობა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. წ. ბიულეტინი #5 (153), #934.