გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  854 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. შენგელია, თ. აგლაძე, მ. გაბრჩიძე, მ. დონაძე. მანგანუმის დიოქსიდით მოდიფიცირებული ცეოლიტის მიღების ხერხი. საქართველოს ინტელექტუიალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი " საქპატენტი". 2013წ. P 5952.

მ. დონაძე, თ. აგლაძე, მ. გაბრიჩიძე. მანგანუმის დიოქსიდით მოდიფიცირებული ცეოლიტის მიღების ხერხი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2013წ. P 5952.

გ. აგლაძე, ჯ. შენგელია, დ. კუპრავა, ნ. კალმახელიძე. მანგანუმის მადნებისა და მანგანუმის ლამების გადამუშავების ხერხი. საქართველოს პატენტი. წ. № 2326.

გ. აგლაძე, ჯ. შენგელია, დ. კუპრავა, ნ. კალმახელიძე. მანგანუმის მარილთა ხსნარების მოლიბდენისაგან გაწმენდის ხერხი. საქართველოს პატენტი. წ. № 2328.

ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, გრიგალაშვილი შ., წერეთელი ა., ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმის ჟანგეულ-კარბონატული მადნის გამდიდრების ხერხი. საქპატენტი. 2005წ. P 3469.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი. მანგანუმის ჟანგეულ-კარბონატული მადნის გამდიდრების ხერხი. . წ. P 3469.

გ. აგლაძე, ჯ. შენგელია, დ. კუპრავა, ნ. კალმახელიძე. მანგანუმის სულფატის ხსნარის კალიუმისაგან გაწმენდის ხერხი. საქართველოს პატენტი. წ. № 2325.

ნ. დავითაშვილი. მანიპულატორი (ბრტყელი). . 2009წ. P5017.

ზ. კოვზირიძე. მართვადი ლოკალური ჰიპერ¬თერმია და მაგნიტური ჰიპერთერმია კიბოს დაავადებების სამკურნალოდ. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" /ზ.კოვზირიძე. 2012წ. პატენტის N5054.

ზ. კოვზირიძე. მართვადი ლოკალური ჰიპერთერმიის მეთოდით კანის და კანქვეშა სიმსივნური დაავადებების სამკურნალო აპარატი. დეპონირებულია. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი /ზ.კოვზირიძე. 2015წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 6193.

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. მატონიზირებელი მცენარეების გამოყენება უალკოჰოლო სასმელების მრეწველობაში. საქპატენტი. 2004წ. სერტიფიკატი #620.

ლ. იმნაიშვილი, პეპანაშვილი ნიკოლოზ, გიორგობიანი თეიმურაზ. მატრიცული დისპლეი. . 1996წ. საპატენტო სიგელი # 408.

გ. კოტრიკაძე. მაქსიმალური საიმედოობის მქონე კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე, რომელიც მიეკუთვნება ასიმეტრიულ სისტემებს.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2011წ. # 4659, დეპონიტების დამადასტურებელი მოწმობა.

ნ. მარგიანი, თ. მედოიძე, გ. მუმლაძე, ნ. პაპუნაშვილი, დ. ძანაშვილი. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკა. . 2013წ. GE P 5966 B.

ნ. მარგიანი, ზ. ადამია, გ. მუმლაძე, ნ. პაპუნაშვილი, დ. ძანაშვილი. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკა. . 2016წ. GE P 6428 B.

ნ. მარგიანი, ზ. ადამია, გ. მუმლაძე, ნ. პაპუნაშვილი, დ. ძანაშვილი. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკა. . 2016წ. GE P 6427 B.

ნ. მარგიანი, თ. მედოიძე, ნ. პაპუნაშვილი, დ. ძანაშვილი. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკა. . 2013წ. GE U 1752 Y.

რ. თურმანიძე. მბრუნავი აგრეგატის ჰიდროამძრავი. . 1998წ. 432 Y.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. მდოგვის პურის წარმოების ხერხი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი პატენტი. 2007წ. P 4427, .

გ. პეტრიაშვილი, ც. ზურაბიშვილი, ჯაფარიძე კოხტა. მეთოდი ფოტომგრძნობიარე თხევადკრისტალური პოლიმერული ფირის დასამზადებლად და ფირი მიღებული ამ მეთოდით . საქპატენტი, საქართველო. 2011წ. (10) AP 2011 10990 A #1 (317).