გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბიბილეიშვილი. მილოვან მემბრანულ ელემენტებიანი ფილტრაციის მოწყობილობა. . წ. საქპატენტი, ბიულეტენი 13 07.10.2001წ. პატენტი P2551,ძალაშია 03.02.99წ..

ბ. სურგულაძე, გ.ბერაძე. მილსადენების დიდმალიანი გადასასვლელის წინასწარდაძაბული კომბინირებული კონსტრუქცია. საქართველოს ინტ.-ლური საკუთრების ცენტრი,საქპატენტი,დოკუმენტური დასკვნა N12245. 2013წ. ბრძანების N737.

თ. აბულაძე, ვ. ა. ჟუკოვი, ი. ლ. მედვედევი, ს. ნ. ტომჩენკო, მ. ა. შაბდანოვი. მიმდევრობითი არითმეტიკული მოწყობილობა. სსრკ გამომგონებლობათა და აღმოჩენათა სახელმწიფო კომიტეტის ბიულეტები #39. 1979წ. საავტორო მოწმობა #693371, G06F7/50.

ი. ბერძენიშვილი. მინა. ი. ბერძენიშვილი. 2007წ. P 4159.

ი. ბერძენიშვილი. მინანქარი. ი. ბერძენიშვილი. 1998წ. 1429.

ი. ბერძენიშვილი. მინანქრის შლიკერი. ი. ბერძენიშვილი. 2008წ. P 4321.

ი. ბერძენიშვილი. მინანქრის შლიკერი. ი. ბერძენიშვილი. 2011წ. P 5153.

რ. თხინვალელი, ო.მოდებაძე. მინის დარბილების ტემპერატურის განმსაზღვრელი ხელსაწყო. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 2000წ. G 01 N 25/04 33/8.

გ. მაღალაშვილი. მინის კაზმი (გამოგონება) ოფიციალური ბიულეტენი 2/7. "საქპატენტი". გ.მაღალაშვილი, გ.ნადარეიშვილი და სხვ.. 1996წ. .

ნ. ბოკუჩავა. მკვებავი კრემი ბენტონიტურ თიხიან წყალზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა № 6145.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე. მკვებავი კრემი ბენტონიტურ თიხიან წყალზე. . 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა №6145 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი .

დ. ჯინჭარაძე. მკვებავი კრემი ბენტონიტურ თიხიან წყალზე. . 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა № 6145 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქ.პატენტი .

გ. კობახიძე, ე.ქუთელია, პ.ჯოხაძე, ო.წეროძე. მობილური რობოტიზებული სისტემა. საქპატენტი. 2002წ. #P 2830 .

ნ. აბელაშვილი. მონეტების გამრჩევ დამხარისხებელი მოწყობილობა. საქპატენტი. 2004წ. № 25328..

ნ. აბელაშვილი. მონეტების გამრჩევ დამხარისხებელი მოწყობილობა. საქპქტენტი. 2004წ. № 25325..

თ. მჭედლიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, . მორსათრევი აგრეგატი. . საქართველოს პატენტი. 2007წ. P 4774.

თ. მჭედლიშვილი, ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, გ. კოკაია, დ. მოსულიშვილი. მორსათრევი აგრეგატი. . საქართველოს პატენტი. 2010წ. AP 2009 100332S .

ვ. აბაიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე. მორსათრევი ტვირთმზიდავი აგრეგატი. საქ.პატენტი. 2011წ. პრიორიტეტის # 11432/01 2011.

ვ. ლოლაძე, ა.საკანდელიძე, ა.საკანდელიძე, გ.ლოლაძე. მოსაპირკეთებელი სამშენებლო მასალების დამზადების ხერხი. საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ბიულეტენი #7.. წ. პატენტი # U 1087.

ს. იაშვილი, ნ. ხარაბაძე. მოსპილენძების მექანიკურ–ელექტროქიმიური ხერხი. საქართველოს პატენტი. წ. № 3438.