გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  866 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების ცვეთის დიაგნოზირების ხერხი და მისი განხორციელების მოწყობილობა . . 2008წ. PP 4513,.

გ. პეტრიაშვილი, ბ. ფარცვანია. მოწყობილობა ბიოლოგიური ქსოვილის ერთგვაროვნების დადგენისათვის . საქპატენტი, საქართველო . 2012წ. AP 2012 012607.

ზ. სვანიძე. მოწყობილობა ავტომობილების გამონაბოლქვში აირების მძიმე მეტალებისაგან გაწმენდისათვის . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1997წ. №1612.

ზ. სვანიძე. მოწყობილობა ავტომობილის გამონაბოლქვ აირებში შემავალი მძიმე ლითონების დამჭერი კატალიზური კონვერტორის გაბინდვისაგან დასაცავად. ”საქპატენტი” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი . 1999წ. Р2686.

ბ. ფარცვანია. მოწყობილობა ბიოლოგიური ქსოვილის არაერთგვაროვნობის დასადგენად. . 2012წ. P 6240.

ვ. ფადიურაშვილი, ძაგანია თ., კახელაძე. მოწყობილობა ბუნებრივი აერის განაწილებისა და ხარჯის კონტროლისათვის. . 2004წ. №008416.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . მოწყობილობა პოლიმერების სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი გრადიენტის მისაღებად,. . 2000წ. P 1963.

ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ი. ბლაგიძე, ი. ფავლენიშვილი, ლ. შარაშიძე, ჯ. ჯაფარიძე. მოწყობილობა პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილირადიალური გრადიენტის მისაღებად. . 1998წ. P 1963.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. მოწყობილობა პოლიმერებში სინათლის გარტატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მისაღებათ. . 1998წ. P1963.

ლ. ნადარეიშვილი, ზ. ვარდოსანიძე, ი. სხირტლაძე, გ. ჭელიძე, ვ. ახობაძე, ნ. თოფურიძე, ნ. ლეკიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ლ. შარაშიძე, კ. ჯაფარიძე. მოწყობილობა პოლიმერული ფირების გასაჭიმად. . 2006წ. P 4398.

ზ. ვარდოსანიძე. მოწყობილობა პოლიმერული ფირების გასაჭიმად. . 2006წ. საიდენტიფიკაციო № P 4398.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. მოწყობილობა პოლიმერული ფირის გასაჭიმად. . 2001წ. P2992.

ლ. ნადარეიშვილი, ვ. ახობაძე, შ. გვათუა, ნ. თოფურიძე, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, ი. ბლაგიძე, ი. სხირტლაძე, კ. ჯაფარიძე. მოწყობილობა პოლიმერული ფირის გასაჭიმად. . 2001წ. P 2992.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, დ.თავხელიძე, ს.ბლიაძე. მოწყობილობა რკინიგზის ლიანდაგის სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგისათვის. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". წ. P1173.

გ. თუმანიშვილი, ლ.ქავთარაძე, ჯ. ბოლაშვილი, ს.ნინუა. მოწყობილობა რკინიგზის სხვადასხვა სიგანის ლიანდაგებზე შემადგენლობის მოძრაობისათვის . . 2009წ. პატენტი #U 1582, (11)GE U 2010 1582 Y.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. სხირტლაძე, შ. გვათუა, კ. ჯაფარიძე. მოწყობილობა სელფოკის დასამზადებლად. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1996წ. 1350 A 1.

ი. სხირტლაძე. მოწყობილობა სელფოკის დასამზადებლად. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1996წ. საპატენტო სიგელი #1350 AI.

გ. ბიბილეიშვილი. მოწყობილობა სითხეების გაწმენდისა და სტერილიზაციისთვის. . წ. საქპატენტი, ბიულეტენი 2(7),01.06.96წ. პატენტის 262, ძალაშია 18.08.92წ..

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე. მოწყობილობა სითხის დონის განუწყვეტელი კონტროლისათვის. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". წ. P3416.

ლ. მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა. მოწყობილობა ცენტრიდანელი ტუმბოს უკუბრუნვის თავიდან აცილებისათვის . საქპატენტის. 2012წ. ბიულეტენი #15 GEP 2012 5598B .