გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოტრიკაძე. მოცულობითი მატრიცათა სიმრავლის გამოყენებით ინფორმაციის დაცვის ასიმეტრიული და სინთეზური მეთოდების დამუშავება.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2011წ. # 4660, დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა.

ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების ცვეთის დიაგნოზირების ხერხი და მისი განხორციელების მოწყობილობა . . 2008წ. PP 4513,.

გ. პეტრიაშვილი, ბ. ფარცვანია. მოწყობილობა ბიოლოგიური ქსოვილის ერთგვაროვნების დადგენისათვის . საქპატენტი, საქართველო . 2012წ. AP 2012 012607.

ზ. სვანიძე. მოწყობილობა ავტომობილების გამონაბოლქვში აირების მძიმე მეტალებისაგან გაწმენდისათვის . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1997წ. №1612.

ზ. სვანიძე. მოწყობილობა ავტომობილის გამონაბოლქვ აირებში შემავალი მძიმე ლითონების დამჭერი კატალიზური კონვერტორის გაბინდვისაგან დასაცავად. ”საქპატენტი” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი . 1999წ. Р2686.

ბ. ფარცვანია. მოწყობილობა ბიოლოგიური ქსოვილის არაერთგვაროვნობის დასადგენად. . 2012წ. P 6240.

ვ. ფადიურაშვილი, ძაგანია თ., კახელაძე. მოწყობილობა ბუნებრივი აერის განაწილებისა და ხარჯის კონტროლისათვის. . 2004წ. №008416.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . მოწყობილობა პოლიმერების სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი გრადიენტის მისაღებად,. . 2000წ. P 1963.

ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ი. ბლაგიძე, ი. ფავლენიშვილი, ლ. შარაშიძე, ჯ. ჯაფარიძე. მოწყობილობა პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილირადიალური გრადიენტის მისაღებად. . 1998წ. P 1963.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. მოწყობილობა პოლიმერებში სინათლის გარტატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მისაღებათ. . 1998წ. P1963.

ლ. ნადარეიშვილი, ზ. ვარდოსანიძე, ი. სხირტლაძე, გ. ჭელიძე, ვ. ახობაძე, ნ. თოფურიძე, ნ. ლეკიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ლ. შარაშიძე, კ. ჯაფარიძე. მოწყობილობა პოლიმერული ფირების გასაჭიმად. . 2006წ. P 4398.

ზ. ვარდოსანიძე. მოწყობილობა პოლიმერული ფირების გასაჭიმად. . 2006წ. საიდენტიფიკაციო № P 4398.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. მოწყობილობა პოლიმერული ფირის გასაჭიმად. . 2001წ. P2992.

ლ. ნადარეიშვილი, ვ. ახობაძე, შ. გვათუა, ნ. თოფურიძე, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, ი. ბლაგიძე, ი. სხირტლაძე, კ. ჯაფარიძე. მოწყობილობა პოლიმერული ფირის გასაჭიმად. . 2001წ. P 2992.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, დ.თავხელიძე, ს.ბლიაძე. მოწყობილობა რკინიგზის ლიანდაგის სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგისათვის. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". წ. P1173.

გ. თუმანიშვილი, ლ.ქავთარაძე, ჯ. ბოლაშვილი, ს.ნინუა. მოწყობილობა რკინიგზის სხვადასხვა სიგანის ლიანდაგებზე შემადგენლობის მოძრაობისათვის . . 2009წ. პატენტი #U 1582, (11)GE U 2010 1582 Y.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. სხირტლაძე, შ. გვათუა, კ. ჯაფარიძე. მოწყობილობა სელფოკის დასამზადებლად. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1996წ. 1350 A 1.

ი. სხირტლაძე. მოწყობილობა სელფოკის დასამზადებლად. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1996წ. საპატენტო სიგელი #1350 AI.

გ. ბიბილეიშვილი. მოწყობილობა სითხეების გაწმენდისა და სტერილიზაციისთვის. . წ. საქპატენტი, ბიულეტენი 2(7),01.06.96წ. პატენტის 262, ძალაშია 18.08.92წ..

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე. მოწყობილობა სითხის დონის განუწყვეტელი კონტროლისათვის. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". წ. P3416.