გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  854 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ლ. სამხარაძე, ვ. პირმისაშვილი. მრავალშრიანი კედლის დაბეტონების ხერხი. . 2014წ. p 6074.

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ლ. სამხარაძე, ლ. სივსივაძე. მრავალშრიანი მრავალფუნქციური შემომფარგლავი კონსტრუქციები და მათი დამზადების ხერხი. . 2014წ. .

ვ. ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. მრავალშრიანი შემომფარგლავი კონსტრუქციები და მათი დამზადების ხერხი. . 2014წ. p 5990.

თ. მჭედლიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი, მ. ნარიმანაშვილი, მ. ტეფნაძე, გ, ზუბიაშვილი. . მრუდწირული რთულპროფილიანი დეტალების სახეხი ჩარხი. . საქპატენტი. 2010წ. №11616/01–09.

თ. მჭედლიშვილი, მ. ნარიმანაშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი, ვ. დოლიძე, ხ. ამყოლაძე, დ. მოსულიშვილი. . მრუდწირული რთულპროფილიანი ზედაპირების მაკოპირებელი სახეხი ჩარხის ჰიდრომოთვალთვალე ამძრავი. . საქპატენტი.. 2010წ. განაცხადის №11759/01–10.

ლ. ქუთათელაძე. მსხლის უალკოჰოლო სასმელი `მსხლის ნექტარი~. საქპატენტი სასარგებლო მოდელი . 2011წ. #12090 .

თ. აბუაშვილი. მუდმივი დენის გენერატორი. . 2004წ. პატენტი P 3697.

ნ. ყავლაშვილი. მუდმივი დენის ძრავის ელექტრომაგნიტური მომენტის მაგნიტოოპტიკური საზომი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ''საქპატენტი". 2006წ. Р2006 8635А .

. მუდმივი დენის ძრავის ელექტრომაგნიტური მომენტის მაგნიტოოპტიკური საზომი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2006წ. Р2006 8635А .

. მუდმივი დენის ძრავის ელექტრომაგნიტური მომენტის მაგნიტოოპტიკური საზომი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ''საქპატენტი". 2006წ. Р2006 8635А.

ნ. მუმლაძე, რ. გოგალაძე. მცენარეთა ამოსათხრელი მოწყობილობა. "საქპატენტი". 2005წ. შემოსვლის #9039/01.

კალატოზიშვილი ე., ორმოცაძე მ.. მცენარეთა ზრდის სტიმულატორების ხერხი. "საქპატენტი". 2011წ. საიდენტიფიკაციო ნომერი 11555/01,.

ლ. ქუთათელაძე, კერესელიძე ლ.. მცენარეული შაქრის შემცვლელების მიღების რაციონალური ტექნოლოგია. სერტიფიკატი # 859 საქპატენტი, თბილისი. 0წ. .

ე. მეძმარიაშვილი. მცურავი გასაშლელ–დასაკეცი უნივერსალური სისტემა . საქართველო, პატენტი. წ. 9951/01..

ა. ფრანგიშვილი, და სხვა. მცურავი კონსტრუქცია ტალღების მადემპფირებელი მოწყობილობით. საქართველოს ტექნიკური უივერსიტეტი. 2008წ. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი, P 4739.

ა. ფრანგიშვილი, და სხვა. მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა. სტუ.საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. P 4916.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ.გველესიანი, თ.ბაციკაძე, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა . შ.პ.ს. სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. P 4916.

გ. გოგია, გ. გოგია, გ.გელენიძე, ზ.ჭანკვეტაძე. მძლავრი პლაზმური ჭავლის მიღების ხერხი. . წ. საქართველოს პატენრი GE P 4948.

ლ. ქუთათელაძე, კუნჭულია თ.. მწვანე მცენარეული ნედლეულის სიროფი. საქ. პატენტი, თბილისი. 2002წ. პატენტი 0-1006.

ლ. ქუთათელაძე, იმედაძე თ.. მწვანე ჩაის გამოყენება უალკოჰოლო სასმელების მრეწველობაში. საქპატენტი. 2000წ. სერტიფიკატი #1033.