გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  815 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2576.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2575.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, . შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი. კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 0წ. P 2574.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2573.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 1999წ. P2432.

ლ. ნადარეიშვილი, შ. გვათუა, ნ. თოფურიძე, მ. გოგებაშვილი, ნ. ივანიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ი. ბლაგიძე, ლ. შარაშიძე, ლ. კლდიაშვილი,, ვ. ახობაძე, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 1999წ. P 2432.

ლ. ნადარეიშვილი, ზ .ვარდოსანიძე, გ. ჭელიძე. პოლიმერული ფირების დეფორმირების ხერხი. . 2005წ. P 4182.

ზ. ვარდოსანიძე. პოლიმერული ფირების დეფორმირების ხერხი. . 2005წ. პატენტი № P 4182.

დ. ჯინჭარაძე, ნ. ბოკუჩვავა. პრობლემური სახის კანის ლოსიონი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა №6147.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე. პრობლემური სახის კანის ლოსიონი. . 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა № 6147 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქ.პატენტი .

ზ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე, ჯ.ლომსაძე, მ.მიქაუტაძე, ს.ქათამაძე, ს.მებონია. პროფილური ნაწარმის გამოსაწნეხი ინსტრუმენტი . . 2012წ. № P 2068.

ჯ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე, ს.მებონია, ს.ქათამაძე. პროფილური ნაწარმის გამოსაწნეხი ინსტრუმენტი. საქ.პატენტი. წ. .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. პულსირებადი დიფერენციალი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2014წ. პატენტი P 6035.

ე. მიმინოშვილი. რ.გ. გვეტაძე, ე.რ. ქუთელია, ნ.ზ. ხიდაშელი, გ.ვ. ბერაძე, ე. ბ. მიმინოშვილი. მამოდიფიცირებელი ნარევი თუჯასთვის.. . 1995წ. საპატიო სიგელი გამოგონებაზე # 1490 .

ს. მებონია, მ.მიქაუტაძე, კ.უშვერიძე. რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა. საქ.პატენტი. წ. № P3611.

მ. მიქაუტაძე, კ.უშვერიძე. რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა. საქ.პატენტი. წ. №P3611.

ა. სულაძე, გ.ბეგიაშვილი . რადიოაქტიური გამოსხივების მიმართ ნედეგი ბეტონის ნაგებობა . ა.სულაძე, გ.ბეგიაშვილი . წ. P 3305.

ჯ. გრიგალაშვილი. რეაქციომეტრ-ტრენაჟორი. საქართველოს პატენტი GE U 2009 1574 Y . 2009წ. საქ. პატენტის ბიულეტენი №13 2009.

ჯ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე, ვ.ჭეიშვილი. რელსის ჭრის ხერხი და მოწყობილობა მის განსახორციელებლად. საქ.პატენტი. წ. №P2274.

ჯ. კაკულია, თ.სპარსიაშივილი , შ.მალაშხია, რ.სხილაძე. რენტგენოსკოპიაში გამოსაყენებელი ბარიუმის სულფატის მიღების ხერხი. ჯ.კაკულია, თ.სპარსიაშივილი, შ.მალაშხია, რ.სხილაძე. წ. პატენტი გამოგინებაზე #3522.თბილისი .