გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  854 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, ი.ბაციკაძე, პ.გიორგაძე, ნ.ჩხეიძე, მ.დავითაია, გ.მიქაძე, ი.ციხელაშვილი, დ.კახაძე, ლ.რუხაძე, შ.ციხელაშვილი. პატენტი გამოგონებაზე "მცურავი კონსტრუქცია ტალღების მადემპფირებელი მოწყობილობით", P 4739. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი,. 2008წ. P 4739.

თ.ბაციკაძე, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე, null, ზ.ციხელაშვილი,ა.ფრანგიშვილი, თ. გველესიანი,დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, ი.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. პატენტი გამოგონებაზე "მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა". შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. P 4916.

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. პატენტი გამოგონებაზე "მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა" , P 4354. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი,. 2007წ. P 4354.

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. პატენტი გამოგონებაზე "ნაპირდამცავი ნაგებობა," P 4807. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2007წ. P 4807.

თ. ბაციკაძე, თ.გველესიანი, ა.ფრანგიშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი. პატენტი გამოგონებაზე ”მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა”. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . წ. საიდენტ.№10996/01, განცხ.№2008010996.

თ. ბაციკაძე, დ.გარუჩავა, ა.ფრანგიშვილი, ი. ბაციკაძე, პ.გიორგაძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე " ბიოდანადგარი". საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. საიდენტ.№10697/02,რეგისტრ№1481.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, შ.ციხელაშვილი, ნ.ჩხეიძე, ი.ბაციკაძე, პ.გიორგაძე, ი.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, დ.კახაძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე "ბიოდანადგარი" . შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია", საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. U 1481.

თ. ბაციკაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.გედენიძე, ტ.კვიციანი, პ.გიორგაძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე "ნაპირდამცავი ნაგებობა" . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. საიდენ№10431/02,რეგ№1450.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, ზ.გასიტავილი, ნ.ჩხეიძე, ზ.გედენიძე, ტ.კვიციანი, პ.გიორგაძე, გ.ხერხეულიძე, დ.გარუჩავა, მ.დავითაია, მ.მაქარაშვილი, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, ნ.მახარობლიძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე "ნაპირდამცავი ნაგებობა", U 1450. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. U 1450.

ი. ცომაია, ა.ბაკურიძე, დ.ბერაშვილი, ე.ხვედელიძე. პატენტის გაცემაზე სახელმწიფო საპატენტო ექსპერტიზის დადებითი გადაწყვეტილება . საქ. რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტი საპატენტო უწყება, "საქპატენტი", №4916, თბილისი. წ. .

მ. ბედინეიშვილი. პედაგოგოთა ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის და რეგისტრაციის სისტემა. . 2012წ. # P 2012 5620 B. ბიულეტენი # 16.

ნაჭყწებია შალვა, მერაბიშვილი პეტრე, გელენიძე მედგარი, ტორონჯაძე ავთანდილი, გელენიძე დავითი, ტორონჯაძე დავითი, გიუაშვილი მარინე. პლაზმის ჭავლის აჩქარების მეთოდი. საქართველოს პატენტი. 2006წ. 4350.

შ. ნემსაძე, ნაჭყებია შალვა, მერაბიშვილი პეტრე, გელენიძე მედგარი, ტორონჯაძე ავთანდილი, გელენიძე დავითი, ტორონჯაძე დავითი, გიუაშვილი მარინე. პლაზმის ჭავლის გაძლიერების ხერხი. საქართველოს პატენტი. 2006წ. 4010.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე. პოლილითონური მადნების დაფქვა-კლასიფიკაციის ციკლიდან კეთილშობილი ლითონების ამოკრეფის ხერხი . საქ პატენტი. 2009წ. №11360/02 .

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე, დ. ტალახაძე. პოლილითონური მადნების გამდიდრების შედეგად მიღებული ნარჩენებისაგან კეთილშობილი ლითონების კონცენტრატის მიღების ხერხი. საქ პატენტი . 2007წ. U1431.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე, დ. ტალახაძე. პოლილითონური მადნების დაფქვა კლასიფიკაციის ციკლიდან კეთილშობილი ლითონების გამოყოფის ხერხი. საქ. პატენტი. 2007წ. U1430.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2001წ. P 2574 .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი, . . 2001წ. P 2576, .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი,. . 2001წ. P 2432.

ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 1997წ. P 1741.