გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. ებრალიძე. ორი მულტიპლექსირებული გამოსახულების წაკითხვის ხერხი. გამოგონებებისა და აღმოჩენების საკავშირო კომიტეტი. 1988წ. 1432443.

ო. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე, შ.კიკნაძე. ორხედური ინდიკატორის ადაპტური მართვის მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. 2010წ. 5027.

ო. ლაბაძე. ორხედური ინდიკატორის ადაპტური მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. 2010წ. 5028.

მ. ბერეჟიანი, დ. პატარქალიშვილი, გ. პატარქალიშვილი, ლ. ჭანკვეტაძე. პაკლიტაქსელის ურთხელის წიწვიდან სამრეწველო მიღების ხერხი. შ.პ.ს. "ნატექსი'. 2005წ. საქართველოს პატენტი N P 3842.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, ე. სადაღაშვილი, მამაცაშვილი თამარ, მღებრიშვილი სოფიკო. პასტერიზატორი. ავტორთა მფლობელობით. 2009წ. GE P 2011 5204 B.

თ. რუხაძე, null. პატენტი. . 2008წ. კონცენტრაციის წარმოების ხერხი გლინტვეინისათვის. P 5067 .

თ. რუხაძე, ა. ხეოშვილი, ხ. ფოფხაძე, ნ. ტოროტაძე, ა. დოხნაძე. პატენტი. . 2005წ. სარექტიფიკაციო სვეტი U 1184 Y.

თ. ბაციკაძე, ა.ფრანგიშვილი, ი.ბაციკაძე, პ.გიორგაძე, ნ.ჩხეიძე. პატენტი გამოგონებაზე "მცურავი კონსტრუქცია ტალღების გადეფორმირებული მოწყობილობით". საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. სამრეწ.საკუთ.ოფიც. ბიულეტ.5(273).

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, ი.ბაციკაძე, პ.გიორგაძე, ნ.ჩხეიძე, მ.დავითაია, გ.მიქაძე, ი.ციხელაშვილი, დ.კახაძე, ლ.რუხაძე, შ.ციხელაშვილი. პატენტი გამოგონებაზე "მცურავი კონსტრუქცია ტალღების მადემპფირებელი მოწყობილობით", P 4739. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი,. 2008წ. P 4739.

თ.ბაციკაძე, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე, null, ზ.ციხელაშვილი,ა.ფრანგიშვილი, თ. გველესიანი,დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, ი.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. პატენტი გამოგონებაზე "მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა". შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. P 4916.

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. პატენტი გამოგონებაზე "მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა" , P 4354. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი,. 2007წ. P 4354.

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. პატენტი გამოგონებაზე "ნაპირდამცავი ნაგებობა," P 4807. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2007წ. P 4807.

თ. ბაციკაძე, თ.გველესიანი, ა.ფრანგიშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი. პატენტი გამოგონებაზე ”მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა”. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . წ. საიდენტ.№10996/01, განცხ.№2008010996.

თ. ბაციკაძე, დ.გარუჩავა, ა.ფრანგიშვილი, ი. ბაციკაძე, პ.გიორგაძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე " ბიოდანადგარი". საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. საიდენტ.№10697/02,რეგისტრ№1481.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, შ.ციხელაშვილი, ნ.ჩხეიძე, ი.ბაციკაძე, პ.გიორგაძე, ი.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, დ.კახაძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე "ბიოდანადგარი" . შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია", საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. U 1481.

თ. ბაციკაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.გედენიძე, ტ.კვიციანი, პ.გიორგაძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე "ნაპირდამცავი ნაგებობა" . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. საიდენ№10431/02,რეგ№1450.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, ზ.გასიტავილი, ნ.ჩხეიძე, ზ.გედენიძე, ტ.კვიციანი, პ.გიორგაძე, გ.ხერხეულიძე, დ.გარუჩავა, მ.დავითაია, მ.მაქარაშვილი, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, ნ.მახარობლიძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე "ნაპირდამცავი ნაგებობა", U 1450. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. U 1450.

ი. ცომაია, ა.ბაკურიძე, დ.ბერაშვილი, ე.ხვედელიძე. პატენტის გაცემაზე სახელმწიფო საპატენტო ექსპერტიზის დადებითი გადაწყვეტილება . საქ. რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტი საპატენტო უწყება, "საქპატენტი", №4916, თბილისი. წ. .

მ. ბედინეიშვილი. პედაგოგოთა ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის და რეგისტრაციის სისტემა. . 2012წ. # P 2012 5620 B. ბიულეტენი # 16.

ნაჭყწებია შალვა, მერაბიშვილი პეტრე, გელენიძე მედგარი, ტორონჯაძე ავთანდილი, გელენიძე დავითი, ტორონჯაძე დავითი, გიუაშვილი მარინე. პლაზმის ჭავლის აჩქარების მეთოდი. საქართველოს პატენტი. 2006წ. 4350.