გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  854 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. P2576.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. 2575.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. 2574.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. P2573.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2576.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2575.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, . შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი. კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2574.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2573.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 1999წ. P2432.

ლ. ნადარეიშვილი, შ. გვათუა, ნ. თოფურიძე, მ. გოგებაშვილი, ნ. ივანიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ი. ბლაგიძე, ლ. შარაშიძე, ლ. კლდიაშვილი,, ვ. ახობაძე, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის რადიალური გრადიენტის მიღებისხერხი. . 1999წ. P 2432.

ლ. ნადარეიშვილი, ზ .ვარდოსანიძე, გ. ჭელიძე. პოლიმერული ფირების დეფორმირების ხერხი. . 2005წ. P 4182.

ზ. ვარდოსანიძე. პოლიმერული ფირების დეფორმირების ხერხი. . 2005წ. პატენტი № P 4182.

დ. ჯინჭარაძე, ნ. ბოკუჩვავა. პრობლემური სახის კანის ლოსიონი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა №6147.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე. პრობლემური სახის კანის ლოსიონი. . 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა № 6147 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქ.პატენტი .

ე. გუგავა, გ,პაპავა ნ.გურგენიშვილი,ე.გავაშელიზე,რ.ლიპარტელიანი. პროლონგირებული მოქმედების აზოტოვანი სასუქის მიღების ხერხი. საქ.პატენტი. 2016წ. U 1885 .

ზ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე, ჯ.ლომსაძე, მ.მიქაუტაძე, ს.ქათამაძე, ს.მებონია. პროფილური ნაწარმის გამოსაწნეხი ინსტრუმენტი . . 2012წ. № P 2068.

ჯ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე, ს.მებონია, ს.ქათამაძე. პროფილური ნაწარმის გამოსაწნეხი ინსტრუმენტი. საქ.პატენტი. წ. .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. პულსირებადი დიფერენციალი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2014წ. პატენტი P 6035.

ე. მიმინოშვილი. რ.გ. გვეტაძე, ე.რ. ქუთელია, ნ.ზ. ხიდაშელი, გ.ვ. ბერაძე, ე. ბ. მიმინოშვილი. მამოდიფიცირებელი ნარევი თუჯასთვის.. . 1995წ. საპატიო სიგელი გამოგონებაზე # 1490 .

ს. მებონია, მ.მიქაუტაძე, კ.უშვერიძე. რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა. საქ.პატენტი. წ. № P3611.