გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  866 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე. პოლილითონური მადნების დაფქვა-კლასიფიკაციის ციკლიდან კეთილშობილი ლითონების ამოკრეფის ხერხი . საქ პატენტი. 2009წ. №11360/02 .

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე, დ. ტალახაძე. პოლილითონური მადნების გამდიდრების შედეგად მიღებული ნარჩენებისაგან კეთილშობილი ლითონების კონცენტრატის მიღების ხერხი. საქ პატენტი . 2007წ. U1431.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე, დ. ტალახაძე. პოლილითონური მადნების დაფქვა კლასიფიკაციის ციკლიდან კეთილშობილი ლითონების გამოყოფის ხერხი. საქ. პატენტი. 2007წ. U1430.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2001წ. P 2574 .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი, . . 2001წ. P 2576, .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი,. . 2001წ. P 2432.

ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 1997წ. P 1741.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. P2576.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. 2575.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. 2574.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. P2573.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2576.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2575.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, . შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი. კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2574.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2573.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 1999წ. P2432.

ლ. ნადარეიშვილი, შ. გვათუა, ნ. თოფურიძე, მ. გოგებაშვილი, ნ. ივანიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ი. ბლაგიძე, ლ. შარაშიძე, ლ. კლდიაშვილი,, ვ. ახობაძე, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის რადიალური გრადიენტის მიღებისხერხი. . 1999წ. P 2432.

ლ. ნადარეიშვილი, ზ .ვარდოსანიძე, გ. ჭელიძე. პოლიმერული ფირების დეფორმირების ხერხი. . 2005წ. P 4182.

ზ. ვარდოსანიძე. პოლიმერული ფირების დეფორმირების ხერხი. . 2005წ. პატენტი № P 4182.

დ. ჯინჭარაძე, ნ. ბოკუჩვავა. პრობლემური სახის კანის ლოსიონი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა №6147.