გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ნემსაძე, ნაჭყებია შალვა, მერაბიშვილი პეტრე, გელენიძე მედგარი, ტორონჯაძე ავთანდილი, გელენიძე დავითი, ტორონჯაძე დავითი, გიუაშვილი მარინე. პლაზმის ჭავლის გაძლიერების ხერხი. საქართველოს პატენტი. 2006წ. 4010.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე. პოლილითონური მადნების დაფქვა-კლასიფიკაციის ციკლიდან კეთილშობილი ლითონების ამოკრეფის ხერხი . საქ პატენტი. 2009წ. №11360/02 .

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე, დ. ტალახაძე. პოლილითონური მადნების გამდიდრების შედეგად მიღებული ნარჩენებისაგან კეთილშობილი ლითონების კონცენტრატის მიღების ხერხი. საქ პატენტი . 2007წ. U1431.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე, დ. ტალახაძე. პოლილითონური მადნების დაფქვა კლასიფიკაციის ციკლიდან კეთილშობილი ლითონების გამოყოფის ხერხი. საქ. პატენტი. 2007წ. U1430.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2001წ. P 2574 .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი, . . 2001წ. P 2576, .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი,. . 2001წ. P 2432.

ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 1997წ. P 1741.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. P2576.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. 2575.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. 2574.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გადატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რდიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 2000წ. P2573.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2576.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2575.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, . შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი. კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2574.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ბლაგიძე, ლ. კლდიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური გრადიენტის ხერხი. . 2000წ. P 2573.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის რადიალური გრადიენტის მიღების ხერხი. . 1999წ. P2432.

ლ. ნადარეიშვილი, შ. გვათუა, ნ. თოფურიძე, მ. გოგებაშვილი, ნ. ივანიშვილი, ი. ფავლენიშვილი, ი. ბლაგიძე, ლ. შარაშიძე, ლ. კლდიაშვილი,, ვ. ახობაძე, კ. ჯაფარიძე. პოლიმერებში სინათლის გარდატეხის მაჩვენებლის რადიალური გრადიენტის მიღებისხერხი. . 1999წ. P 2432.

ლ. ნადარეიშვილი, ზ .ვარდოსანიძე, გ. ჭელიძე. პოლიმერული ფირების დეფორმირების ხერხი. . 2005წ. P 4182.

ზ. ვარდოსანიძე. პოლიმერული ფირების დეფორმირების ხერხი. . 2005წ. პატენტი № P 4182.