გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  815 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოტრიკაძე. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის სიმეტრიული მეთოდი და მიღებული ტექსტის ნამდვილობის დადგენის მექანიზმი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2011წ. # 4658, დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა.

გ. ყიფიანი, გუსევი ბ., მახვილაძე კ., ზოტოვი ვ., ყიფიანი გ.. რკინაბეტონის მონოლითური გუმბათის აგების ხერხი. . 2004წ. GEL 20041036 U.

გ. ყიფიანი, შარაბიძე ნ., თორდია პ., მახვილაძე კ.. რკინაბეტონის სადაწნეო მილების დამზადების ტექნოლოგია. . 2005წ. AU 2005 008696 .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ე.ქუთელია, დ.გვენცაძე, ო.წურწუმია, გ.მიქაძე. რკინა–ქრომ–ალუმინის ფუძეზე შენადნობების ცვეთამედეგობის გაზრდის ხერხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. P4362. წ. .

ნ. დავითაშვილი, ს. შარაშენიძე, თ. გრიგორაშვილი. რკინიგზის ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემა. . 2004წ. P3736 23.08.04. გამოქვეყნდა 10.01.2006. # 1..

თ. გრიგორაშვილი, გ. შარაშენიძე, ნ. დავითაშვილი, ს. შარაშენიძე. რკინიგზის ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემა. საქართველოს პატენტი. 2005წ. P3736 ს.მ. № AP 2005 8371A ბიულეტენი N15(187), თბილისი, 2005..

გ. შარაშენიძე, ნ. დავითაშვილი, თ. გრიგორაშვილი, ს. შარაშენიძე.. რკინიგზის ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემა.. საქართველოს პატენტი. 2005წ. P3736 ს.მ. № AP 2005 8371A ბიულეტენი N15(187), თბილისი, 2005..

გ. თუმანიშვილი. რკინიგზის ტრანსპორტის წყვილთვალი. . 2009წ. პატენტი #U 1582, (11)GE U 2010 1582 Y, .

რ. თურმანიძე. როტორულ - დგუშიანი ძრავა. . 2006წ. P 4670.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. როტორული კომპრესორი. ავტორთა მფლობელობით. 2007წ. GE P 2009 4585 B.

ზ. სვანიძე. რძეში თუთიის შემცველო ბის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1996წ. Р1667.

ზ. სვანიძე. რძეში კადმიუმის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი. ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1996წ. №1448.

ზ. სვანიძე. რძეში სპილენძის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1996წ. №1556.

ზ. სვანიძე. რძეში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1996წ. №1557.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. რხევითი სისტემის პარამეტრების ავტომატური განსაზღვრის მოწყობილობა. ფრანგიშვილი არჩილ. 1999წ. GE 1621 B.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. რხევითი სისტემის საკუთარი სიხშირის განსაზღვრის ხერხი. აზმაიფარაშვილი ზ.ა.. 1997წ. 1250 A1.

ი. უგრეხელიძე, ჯ. უფლისაშვილი თ. ბარამაშვილი ზ. უფლისაშვილი ნ. ნათბილაძე. საბეჭდი მანქანის ცილინდრების დაწოლის სარეგულირებელი მექანიზმი. . 2009წ. P4982(2009/05/29).

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი. საბეჭდი მანქანის ცილინდრის დაწოლის სარეგულირებელი მექანიზმი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი". 2009წ. P 4982.

პ. ნადირაშვილი, ვ. გოგლიძე, ბ. გოგლიძე, ა. ბურდულაძე, დ. გაბრუაშვილი, გ. ტატურაშვილი, თ. მექანარიშვილი. საგზაო ფენილის ცვეთაზე ლაბორატორიული გამოცდის ხერხი. . 2003წ. U 1092.

ვ. ფადიურაშვილი, ფადიურაშვილი ზ,., ელიავა ნ., ფადიურაშვილი თ.. სადეზინფექციო-სასტერილიზაციო კომპოზიცია ფადიურა-27 ტაბლეტების სახით. . 2012წ. 12801/01.