გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მახათაძე, დ. ჯიშიაშვილი, ზ. შიოლაშვილი, ვ. გობრონიძე, ა. ჯიშიაშვილი. Method of fabricating tetragonal germanium nanocrystals.. . 2011წ. P 5202, 2011..

ზ. შიოლაშვილი, დ. ჯიშიაშვილი, ვ. გობრონიძე. Method of making rolled-up nanotubes. . 2007წ. Georgian Patent. P 4195. 2007. .

ზ. შიოლაშვილი, დ. ჯიშიაშვილი, ვ. გობრონიძე. Method of making semiconductor devices.. . 2000წ. Georgian Patent.GE P 2594 – from 2000.

З. Шиолашвили, Д. Джишиашвили, ბაგრატიშვილი გ., ბახტაძე ზ., ბიგანიშვილი ნ., მიხელაშვილი ბ.. Method of making the doped dielectric films.. . 1984წ. Invention (USSR) N 1152445, 1984..

ჯ. შენგელია, ვ. თედიაშვილი , თ. ტყეშელაშვილი, ლ. ბერიაშვილი, შ. კიკაბიძე. Mn+2 იონებისაგან წყლის გამწმენდი მფილტრავი მასალის მიღების ხერხი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2017წ. p 6676.

ლ. შარაშიძე, 12. l.nadareiSvili, n.TofuriZe, S. gvaTua,i. favleniSvili. mowyobiloba polimeruli firebis gasaWimad. . 2008წ. P 4398.

ი. ფავლენიშვილი, 12. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe, . mowyobiloba polimeruli firebis gasaWimad. . 2008წ. P 4398,.

ლ. შარაშიძე, 10. l.nadareiSvili, n.TofuriZe, S. gvaTua,i. favleniSvili, . mowyobiloba polimeruli firis gasaWimad. . 2006წ. PP 2992, .

G. Giorgadze. On Lioville type theorems for Mankiewicz and Preiss-Tišer genetators in RN. Georgian International Journal of Science and Technology, Nova Science Publishers, p-12, Volume 2, Issue 1. 2009წ. 89-101.

ნ. ბუცხრიკიძე, ა. წერეთელი, მ.წერეთელი, ა. შკოლნი, გ. კვესიტაძე. Penicillium canescens შტამი Sopp 20171-ის საკულტივაციო არე. . 1997წ. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე #002621 .

ი. ფავლენიშვილი, 5. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe, ლ.ნადარეიშვილი, .ლ.შარაშიძე. polimerebSi gardatexis maCveneblis dadgenili radialuri gradientis miRebis xerxi. . 2001წ. P2574.

ი. ფავლენიშვილი, 6. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimerebSi gardatexis maCveneblis dadgenili radialuri gradientis miRebis xerxi. . 2001წ. P 2575, .

ი. ფავლენიშვილი, 7. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimerebSi gardatexis maCveneblis dadgenili radialuri gradientis miRebis xerxi. . 2001წ. P 2576,.

ი. ფავლენიშვილი, 4. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimerebSi gardatexis maCveneblis dadgenili radialuri gradientis miRebis xerxi,. . 2001წ. P 2573, .

ი. ფავლენიშვილი, 9. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimerebSi sinaTlis gardatexis maCveneblis radialuri gradientis miRebis xerxi. . 2001წ. P 2432, .

ლ. შარაშიძე, 11. l.nadareiSvili, n.TofuriZe, S. gvaTua,i. favleniSvili. polimeruli firebis deformaciis meTodi. . 2007წ. P 4182.

ი. ფავლენიშვილი, 11. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimeruli firebis deformaciis meTodi. . 2007წ. P 4182, .

ი. ფავლენიშვილი, 3. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. Suqgamtari elementis damzadebis xerxi. . 2000წ. P 2261, .

ნ. შავლაყაძე. The contact problem for piecewise orthotropic plane with finite inclusion.. International conference "Topical problems of continuum Mechanics", National Academy of Sciences of Armenia, Institute of Mechanics.. 2010წ. The proceedings of International conference, 213-216..

ნ. შავლაყაძე, R. Bantsuri. The contact problem for piecewise-homogeneous plate, strengthened by semi-infinite inclusion crossing the boundary by right angle.. Inter. Conference "Topical problems of continuum mechanics" National Academy of Sciences of Arrnenia, Institute of mechanics. 2007წ. Proc. of Int. Conference,.