გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია, ნათია გავარდაშვილი, ლორენც კინგი, მიხაილ შეფერი. მთის ფერდობის ეროზიის საწინააღმდეგო ნაგებობა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. #P 4554.

გ. გავარდაშვილი, ლევან წულუკიძე. მთის ფერდობის ეროზიის საწინააღმდეგო ნაგებობა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. # 1118 U.

გ. გავარდაშვილი, ლევან წულუკიძე. მთის ფერდობის ეროზიის საწინააღმდეგო ნაგებობა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. # 1080 U, .

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. მთის ფერდობის ეროზიისაგან დამცავი ნაგებობა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. წ. ბიულეტინი #15 (163) #1003.

ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების ცვეთის დიაგნოზირების ხერხი და მისი განხორციელების მოწყობილობა . . 2008წ. PP 4513,.

ვ. ფადიურაშვილი, ძაგანია თ., კახელაძე. მოწყობილობა ბუნებრივი აერის განაწილებისა და ხარჯის კონტროლისათვის. . 2004წ. №008416.

ნ. მუმლაძე, რ. გოგალაძე. მცენარეთა ამოსათხრელი მოწყობილობა. "საქპატენტი". 2005წ. შემოსვლის #9039/01.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ.გველესიანი, თ.ბაციკაძე, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა . შ.პ.ს. სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. P 4916.

გ. გოგია, გ. გოგია, გ.გელენიძე, ზ.ჭანკვეტაძე. მძლავრი პლაზმური ჭავლის მიღების ხერხი. . წ. საქართველოს პატენრი GE P 4948.

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი და სხვა. ნაპირდამცავი ნაგებობა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 11748/01 გამოგონების პატენტის ნომერი: U 1450 . 2009წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა. საქართველოს ინტელექტუალურ საკუთრებათა ცენტრი. 2015წ. GE U 2015 1875 Y.

ზ. ვარაზაშვილი. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო ფიტომელიორაციული დანიშნულების ლეიბი ,,ნესფილე". საქართველოს ინტელექტუალურ საკუთრებათა ცენტრი. 2012წ. GE U 2012 1732 Y.

გ. ჩახაია. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო ფიტომელიორაციული დანიშნულების ლეიბი “ნესფილე”. -. 2012წ. -.

თ. ბაციკაძე, ა.ფრანგიშვილი, ი.ბაციკაძე, პ.გიორგაძე, ნ.ჩხეიძე. პატენტი გამოგონებაზე "მცურავი კონსტრუქცია ტალღების გადეფორმირებული მოწყობილობით". საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. სამრეწ.საკუთ.ოფიც. ბიულეტ.5(273).

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, ი.ბაციკაძე, პ.გიორგაძე, ნ.ჩხეიძე, მ.დავითაია, გ.მიქაძე, ი.ციხელაშვილი, დ.კახაძე, ლ.რუხაძე, შ.ციხელაშვილი. პატენტი გამოგონებაზე "მცურავი კონსტრუქცია ტალღების მადემპფირებელი მოწყობილობით", P 4739. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი,. 2008წ. P 4739.

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. პატენტი გამოგონებაზე "მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა" , P 4354. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი,. 2007წ. P 4354.

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. პატენტი გამოგონებაზე "ნაპირდამცავი ნაგებობა," P 4807. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2007წ. P 4807.

თ. ბაციკაძე, თ.გველესიანი, ა.ფრანგიშვილი, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი. პატენტი გამოგონებაზე ”მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა”. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . წ. საიდენტ.№10996/01, განცხ.№2008010996.

თ. ბაციკაძე, დ.გარუჩავა, ა.ფრანგიშვილი, ი. ბაციკაძე, პ.გიორგაძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე " ბიოდანადგარი". საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. საიდენტ.№10697/02,რეგისტრ№1481.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, შ.ციხელაშვილი, ნ.ჩხეიძე, ი.ბაციკაძე, პ.გიორგაძე, ი.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, დ.კახაძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე "ბიოდანადგარი" . შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია", საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. U 1481.