გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  823 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. შიოლაშვილი, დ. ჯიშიაშვილი, ვ. გობრონიძე, ერისთავი ბ.. Mathod of fabricating group IV nanocrystals in the metal oxide matrices.. . 2006წ. Georgian Patent. GE P 3725 B- from 2006.

ზ. შიოლაშვილი, დ. ჯიშიაშვილი, ვ. გობრონიძე. Method of fabricating germanium nitride nanofibers. . . 2008წ. Georgian Patent. P 4320. 2008. .

ნ. მახათაძე, დ. ჯიშიაშვილი, ზ. შიოლაშვილი, ვ. გობრონიძე, ა. ჯიშიაშვილი. Method of fabricating tetragonal germanium nanocrystals.. . 2011წ. P 5202, 2011..

ზ. შიოლაშვილი, დ. ჯიშიაშვილი, ვ. გობრონიძე. Method of making rolled-up nanotubes. . 2007წ. Georgian Patent. P 4195. 2007. .

ზ. შიოლაშვილი, დ. ჯიშიაშვილი, ვ. გობრონიძე. Method of making semiconductor devices.. . 2000წ. Georgian Patent.GE P 2594 – from 2000.

З. Шиолашвили, Д. Джишиашвили, ბაგრატიშვილი გ., ბახტაძე ზ., ბიგანიშვილი ნ., მიხელაშვილი ბ.. Method of making the doped dielectric films.. . 1984წ. Invention (USSR) N 1152445, 1984..

ჯ. შენგელია, ვ. თედიაშვილი , თ. ტყეშელაშვილი, ლ. ბერიაშვილი, შ. კიკაბიძე. Mn+2 იონებისაგან წყლის გამწმენდი მფილტრავი მასალის მიღების ხერხი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2017წ. p 6676.

ლ. შარაშიძე, 12. l.nadareiSvili, n.TofuriZe, S. gvaTua,i. favleniSvili. mowyobiloba polimeruli firebis gasaWimad. . 2008წ. P 4398.

ი. ფავლენიშვილი, 12. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe, . mowyobiloba polimeruli firebis gasaWimad. . 2008წ. P 4398,.

ლ. შარაშიძე, 10. l.nadareiSvili, n.TofuriZe, S. gvaTua,i. favleniSvili, . mowyobiloba polimeruli firis gasaWimad. . 2006წ. PP 2992, .

G. Giorgadze. On Lioville type theorems for Mankiewicz and Preiss-Tišer genetators in RN. Georgian International Journal of Science and Technology, Nova Science Publishers, p-12, Volume 2, Issue 1. 2009წ. 89-101.

ნ. ბუცხრიკიძე, ა. წერეთელი, მ.წერეთელი, ა. შკოლნი, გ. კვესიტაძე. Penicillium canescens შტამი Sopp 20171-ის საკულტივაციო არე. . 1997წ. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე #002621 .

ი. ფავლენიშვილი, 5. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe, ლ.ნადარეიშვილი, .ლ.შარაშიძე. polimerebSi gardatexis maCveneblis dadgenili radialuri gradientis miRebis xerxi. . 2001წ. P2574.

ი. ფავლენიშვილი, 6. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimerebSi gardatexis maCveneblis dadgenili radialuri gradientis miRebis xerxi. . 2001წ. P 2575, .

ი. ფავლენიშვილი, 7. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimerebSi gardatexis maCveneblis dadgenili radialuri gradientis miRebis xerxi. . 2001წ. P 2576,.

ი. ფავლენიშვილი, 4. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimerebSi gardatexis maCveneblis dadgenili radialuri gradientis miRebis xerxi,. . 2001წ. P 2573, .

ი. ფავლენიშვილი, 9. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimerebSi sinaTlis gardatexis maCveneblis radialuri gradientis miRebis xerxi. . 2001წ. P 2432, .

ლ. შარაშიძე, 11. l.nadareiSvili, n.TofuriZe, S. gvaTua,i. favleniSvili. polimeruli firebis deformaciis meTodi. . 2007წ. P 4182.

ი. ფავლენიშვილი, 11. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimeruli firebis deformaciis meTodi. . 2007წ. P 4182, .

ი. ფავლენიშვილი, 3. l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. Suqgamtari elementis damzadebis xerxi. . 2000წ. P 2261, .