გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. პოლიტიკა სამსჯავროზე. ჰენრი კუპრაშვილი. 2019წ. 7564.

ნ. ბოკუჩვავა. პრობლემური სახის კანის ლოსიონი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა №6147.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე. პრობლემური სახის კანის ლოსიონი. . 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა № 6147 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქ.პატენტი .

ე. გუგავა, გ,პაპავა ნ.გურგენიშვილი,ე.გავაშელიზე,რ.ლიპარტელიანი. პროლონგირებული მოქმედების აზოტოვანი სასუქის მიღების ხერხი. საქ.პატენტი. 2016წ. U 1885 .

ზ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე, ჯ.ლომსაძე, მ.მიქაუტაძე, ს.ქათამაძე, ს.მებონია. პროფილური ნაწარმის გამოსაწნეხი ინსტრუმენტი . . 2012წ. № P 2068.

ჯ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე, ს.მებონია, ს.ქათამაძე. პროფილური ნაწარმის გამოსაწნეხი ინსტრუმენტი. საქ.პატენტი. წ. .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. პულსირებადი დიფერენციალი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2014წ. პატენტი P 6035.

ე. მიმინოშვილი. რ.გ. გვეტაძე, ე.რ. ქუთელია, ნ.ზ. ხიდაშელი, გ.ვ. ბერაძე, ე. ბ. მიმინოშვილი. მამოდიფიცირებელი ნარევი თუჯასთვის.. . 1995წ. საპატიო სიგელი გამოგონებაზე # 1490 .

ს. მებონია, მ.მიქაუტაძე, კ.უშვერიძე. რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა. საქ.პატენტი. წ. № P3611.

მ. მიქაუტაძე, კ.უშვერიძე. რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა. საქ.პატენტი. წ. №P3611.

ა. სულაძე, გ.ბეგიაშვილი . რადიოაქტიური გამოსხივების მიმართ ნედეგი ბეტონის ნაგებობა . ა.სულაძე, გ.ბეგიაშვილი . წ. P 3305.

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი. რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსატორის მართვის ხერხი. . 2015წ. პატენტის # P 6270 (ძალაში შესვლის თარიღი: 26.12.2012წ; გაცემის თარიღი: 08.05.2015წ.)..

ჯ. გრიგალაშვილი. რეაქციომეტრ-ტრენაჟორი. საქართველოს პატენტი GE U 2009 1574 Y . 2009წ. საქ. პატენტის ბიულეტენი №13 2009.

ჯ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე, ვ.ჭეიშვილი. რელსის ჭრის ხერხი და მოწყობილობა მის განსახორციელებლად. საქ.პატენტი. წ. №P2274.

ჯ. კაკულია, თ.სპარსიაშივილი , შ.მალაშხია, რ.სხილაძე. რენტგენოსკოპიაში გამოსაყენებელი ბარიუმის სულფატის მიღების ხერხი. ჯ.კაკულია, თ.სპარსიაშივილი, შ.მალაშხია, რ.სხილაძე. წ. პატენტი გამოგინებაზე #3522.თბილისი .

გ. კოტრიკაძე. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის სიმეტრიული მეთოდი და მიღებული ტექსტის ნამდვილობის დადგენის მექანიზმი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2011წ. # 4658, დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა.

გ. ყიფიანი, გუსევი ბ., მახვილაძე კ., ზოტოვი ვ., ყიფიანი გ.. რკინაბეტონის მონოლითური გუმბათის აგების ხერხი. . 2004წ. GEL 20041036 U.

გ. ყიფიანი, შარაბიძე ნ., თორდია პ., მახვილაძე კ.. რკინაბეტონის სადაწნეო მილების დამზადების ტექნოლოგია. . 2005წ. AU 2005 008696 .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ე.ქუთელია, დ.გვენცაძე, ო.წურწუმია, გ.მიქაძე. რკინა–ქრომ–ალუმინის ფუძეზე შენადნობების ცვეთამედეგობის გაზრდის ხერხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. P4362. წ. .

ნ. დავითაშვილი, ს. შარაშენიძე, თ. გრიგორაშვილი. რკინიგზის ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემა. . 2004წ. P3736 23.08.04. გამოქვეყნდა 10.01.2006. # 1..