გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  854 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მიქაუტაძე, კ.უშვერიძე. რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა. საქ.პატენტი. წ. №P3611.

ა. სულაძე, გ.ბეგიაშვილი . რადიოაქტიური გამოსხივების მიმართ ნედეგი ბეტონის ნაგებობა . ა.სულაძე, გ.ბეგიაშვილი . წ. P 3305.

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი. რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსატორის მართვის ხერხი. . 2015წ. პატენტის # P 6270 (ძალაში შესვლის თარიღი: 26.12.2012წ; გაცემის თარიღი: 08.05.2015წ.)..

ჯ. გრიგალაშვილი. რეაქციომეტრ-ტრენაჟორი. საქართველოს პატენტი GE U 2009 1574 Y . 2009წ. საქ. პატენტის ბიულეტენი №13 2009.

ჯ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე, ვ.ჭეიშვილი. რელსის ჭრის ხერხი და მოწყობილობა მის განსახორციელებლად. საქ.პატენტი. წ. №P2274.

ჯ. კაკულია, თ.სპარსიაშივილი , შ.მალაშხია, რ.სხილაძე. რენტგენოსკოპიაში გამოსაყენებელი ბარიუმის სულფატის მიღების ხერხი. ჯ.კაკულია, თ.სპარსიაშივილი, შ.მალაშხია, რ.სხილაძე. წ. პატენტი გამოგინებაზე #3522.თბილისი .

გ. კოტრიკაძე. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის სიმეტრიული მეთოდი და მიღებული ტექსტის ნამდვილობის დადგენის მექანიზმი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2011წ. # 4658, დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა.

გ. ყიფიანი, გუსევი ბ., მახვილაძე კ., ზოტოვი ვ., ყიფიანი გ.. რკინაბეტონის მონოლითური გუმბათის აგების ხერხი. . 2004წ. GEL 20041036 U.

გ. ყიფიანი, შარაბიძე ნ., თორდია პ., მახვილაძე კ.. რკინაბეტონის სადაწნეო მილების დამზადების ტექნოლოგია. . 2005წ. AU 2005 008696 .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ე.ქუთელია, დ.გვენცაძე, ო.წურწუმია, გ.მიქაძე. რკინა–ქრომ–ალუმინის ფუძეზე შენადნობების ცვეთამედეგობის გაზრდის ხერხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. P4362. წ. .

ნ. დავითაშვილი, ს. შარაშენიძე, თ. გრიგორაშვილი. რკინიგზის ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემა. . 2004წ. P3736 23.08.04. გამოქვეყნდა 10.01.2006. # 1..

თ. გრიგორაშვილი, გ. შარაშენიძე, ნ. დავითაშვილი, ს. შარაშენიძე. რკინიგზის ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემა. საქართველოს პატენტი. 2005წ. P3736 ს.მ. № AP 2005 8371A ბიულეტენი N15(187), თბილისი, 2005..

გ. შარაშენიძე, ნ. დავითაშვილი, თ. გრიგორაშვილი, ს. შარაშენიძე.. რკინიგზის ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემა.. საქართველოს პატენტი. 2005წ. P3736 ს.მ. № AP 2005 8371A ბიულეტენი N15(187), თბილისი, 2005..

გ. თუმანიშვილი. რკინიგზის ტრანსპორტის წყვილთვალი. . 2009წ. პატენტი #U 1582, (11)GE U 2010 1582 Y, .

რ. თურმანიძე. როტორულ - დგუშიანი ძრავა. . 2006წ. P 4670.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. როტორული კომპრესორი. ავტორთა მფლობელობით. 2007წ. GE P 2009 4585 B.

ზ. სვანიძე. რძეში თუთიის შემცველო ბის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1996წ. Р1667.

ზ. სვანიძე. რძეში კადმიუმის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი. ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1996წ. №1448.

ზ. სვანიძე. რძეში სპილენძის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1996წ. №1556.

ზ. სვანიძე. რძეში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1996წ. №1557.