გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  815 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გოგიჩაშვილი, ზ.სვანიძე. სამრეწველო აირების ლითონებისაგან გამწმენდი მოწყობილობა. შ.ოგბაიძე ზ.სვანიძე ბ.გოგიჩაიშვილი. წ. # 20.

რ. თურმანიძე. საპარსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ. 1347 A I.

ნ. რაზმაძე, მიქელაძე ლ.. საჟღენთი შედგენილობები. საქპატენტი. 2000წ. 2972/01.

ა. სულამანიძე, გ.კიკნაძე, გ.კუცია. სარგებლო მოდელი:” სხვადსხვა სისქის დეტალების კონტაქტური შედუღების ელექტროდი”. საქართველო, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” . წ. პატენტი U1142, .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. სარევი და საზელი მოწყობილობების პლანეტარული ამძრავი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 1997წ. პატენტი 594.

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზი, ვარსიმაშვილი ზურაბი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. სარევი და საზელი მოწყობილობის პლანეტარული ამძრავი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი P 5935.

ლ. კვარაცხელია, დათო ქარაზანიშვილი, ნათია ქარაზანიშვილი. სასარგებლო მოდელი. ლია კვარაცხელია, დათო ქარაზანიშვილი, ნათია ქარაზანიშვილი. 2014წ. U 1861.

ლ. კვარაცხელია, დათო ქარაზანიშვილი, ნათია ქარაზანიშვილი. სასარგებლო მოდელი. ლია კვარაცხელია, . 2014წ. U 1860.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ჯანელიძე და სხვები. სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების და ფრინველებისთვის განკუთვნილი მწვანე საკვები მასის საკულტივაციო ნაგებობა. ავტორები. 2009წ. P4856.

გ. შარაშენიძე, თ. გრიგორაშვილი.. სატვირთო ბაქანი.. საქართველოს პატენტი. 2005წ. U1171 ს.მ. № AU 2005 8355У ბიულეტენი N1 (173), თბილისი, 2005..

თ. გრიგორაშვილი, გ. შარაშენიძე,. სატვირთო ბაქანი.. საქართველოს პატენტი. 2005წ. U1171 ს.მ. № AU 2005 8355У ბიულეტენი N1 (173), თბილისი, 2005..

რ. ველიჯანაშვილი. სატრანსპორტო საშუალებებისა და მოსავლის ამღები მანქანის სინქრონული მოძრაობის უზრუნველსაყოფი მოწყობილობა. რევაზ ველიჯანაშვილი. 1996წ. # 1527.

ლ. იმნაიშვილი, ა. ფრანგიშვილი, გ.კოზმანაშვილი, ჯ.გახოკიძე, თ.მათითაშვილი, ნ.პეპანაშვილი. სატრანსპორტო საშუალების პარამეტრების განსაზღვრის ხერხი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ექსპერტიზისას. . 1997წ. საპატენტო სიგელი №1139, ბიულ. № 11.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. სატრანსპორტო საშუალების პულსირებადი დიფერენციალი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი P 5937.

რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი. სატრანსპორტო საშუალების პულსირებული დიფერენციალი. "საქპატენტი". 2011წ. დაცვის ობიექტის და ტექნიკური დონის დადგენა მოხდა 27.01.2012.N12403.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ღვაჩლიანი ვიტალი, გუგულაშვილი თეიმურაზ, მეგრელიძე გიორგი, გუგულაშვილი ლევანი. სატრანსპორტო საშუალების სამაცივრო მოწყობილობა. ავტორთა მფლობელობით. 2008წ. GE P 2010 5075 B.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. სატრანსპორტო საშუალების საჭის მართვის ლარტყული მექანიზმი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2014წ. პატენტი P 6036.

რ. თურმანიძე. საფრენი აპარატი. . 2000წ. P3021.

რ. თურმანიძე, null. საფრენი აპარატი. . 1999წ. P 2322.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, დ.თავხელიძე, ს.ბლიაძე. საფრენი აპარატის დაზიანებათა შეფასების სისტემა . საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". წ. P1172.