გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  854 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. სატრანსპორტო საშუალების პულსირებადი დიფერენციალი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი P 5937.

რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი. სატრანსპორტო საშუალების პულსირებული დიფერენციალი. "საქპატენტი". 2011წ. დაცვის ობიექტის და ტექნიკური დონის დადგენა მოხდა 27.01.2012.N12403.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ღვაჩლიანი ვიტალი, გუგულაშვილი თეიმურაზ, მეგრელიძე გიორგი, გუგულაშვილი ლევანი. სატრანსპორტო საშუალების სამაცივრო მოწყობილობა. ავტორთა მფლობელობით. 2008წ. GE P 2010 5075 B.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. სატრანსპორტო საშუალების საჭის მართვის ლარტყული მექანიზმი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2014წ. პატენტი P 6036.

რ. თურმანიძე. საფრენი აპარატი. . 2000წ. P3021.

რ. თურმანიძე, null. საფრენი აპარატი. . 1999წ. P 2322.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, დ.თავხელიძე, ს.ბლიაძე. საფრენი აპარატის დაზიანებათა შეფასების სისტემა . საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". წ. P1172.

დ. ჯინჭარაძე, თ. კვინიკაძე. საქართველოს პატენტი „თმის დასაბანი საშუალება“ . . 1990წ. №230 (4882606), პრიორიტეტი .

რ. ქაცარავა, თ.ქართველიშვილი, ნ.ნადირაშვილი, შ.დგებუაძე, გ.წითლანაძე. საღეჭი რეზინა. ავტორები, საქართველოს პატენტი # 67. წ. .

რ. ქაცარავა, თ.ქართველიშვილი, ნ.ნადირაშვილი, შ.დგებუაძე, გ.წითლანაძე. საღეჭი რეზინა სამკურნალო თვისებებით. ავტორები, საქართველოს პატენტი # 167. წ. .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ღვაჩლიანი ვიტალი, კორძახია თამარი, გუგულაშვილი ლევანი, ღვაჩლიანი თათია, მეგრელიძე გიორგი. საყოფაცხოვრებო მაცივარი. ავტორთა მფლობელობით. 2009წ. GE P 2011 5329 B.

ს. მებონია, ს. მებონია, ვ.კლდიაშვილი. საჩამოსხმო შუალედურ ციცხვში და კრისტალიზატორში ლითონის დონის ავტომატური რეგულირების მოწყობილობა. საქ.პატენტი. წ. № Р3115..

რ. თურმანიძე. საცეცხლე მოწყობილობა. . 1998წ. P 2114.

თ. ბაციკაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.ბასიტაშვილი, მ.სანიკიძე. საწარმოო ჩამდინარი წყლების სრული ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობებისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიოენერგეტიკული დანადგარების განთავსების პრინციპული სქემა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. მოწმობა გაფორმების სტადიაზეა.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ზ.ციხელასვილი, თ.ბაციკაძე, მ.სანიკიძე. საწარმოო ჩამდინარი წყლების სრული ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიო-ენერგეტიკული დანადგარის განთავსების პრინციპული სქემა. საქპატენტი, მოწმობა N 3626, სამეცნიერო მეთოდური ნაშრომი. 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, შ.ციხელაშვილი, დ.თენეიშვილი, მ.სანიკიძე. საწვავი ბიოგაზის ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსასუქებისა და ცხოველურ საკვებზე ბიოდანამატების მიღებისა და გამოყენების ნაციონალური პროგრამა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. მოწმობა№2975.

ზ. ციხელაშვილი, თ.ბაციკაძე, შ.ციხელაშვილი, მ.სანიკიძე, დ.თენეიშვილი. საწვავი ბიოგაზის, ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსასუქებისა და ცხოველურ საკვებზე ბიოდანამატების მიღებისა და და გამოყენების ნაციონალური პროგრამა,მოწმობა № 2975 . შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, "საქპატენტი"-ს მოწმობა, თბილისი. 2008წ. № 2975 .

ო. გელაშვილი. სახსრულ-ბერკეტული სივრცითი ხუთრგოლა მექანიზმი . . 2009წ. #АР 010692 .

ლ. ღლონტი, ს.ამანატაშვილი, ვ.მესხი . სეისმო და სითბური ანომალიების კავშირი შავზღვის აღმოსავლეთ აკვატორიაში (ენგლისურ ენაზე). 9 საერთაშორისო კონფერენცია . წ. გვ.55-56,ბრემენი.

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე, გ. მეძმარიაშვილი, ნ. მეძმარიაშვილი. სეტყვისაგან მცენარეთა დამცავი მოწყობილობა, კერძოდ, ვენახებისათვის. . 2012წ. GE P 2013 5979 B.