გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მებონია, ს. მებონია, ვ.კლდიაშვილი. საჩამოსხმო შუალედურ ციცხვში და კრისტალიზატორში ლითონის დონის ავტომატური რეგულირების მოწყობილობა. საქ.პატენტი. წ. № Р3115..

რ. თურმანიძე. საცეცხლე მოწყობილობა. . 1998წ. P 2114.

თ. ბაციკაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.ბასიტაშვილი, მ.სანიკიძე. საწარმოო ჩამდინარი წყლების სრული ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობებისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიოენერგეტიკული დანადგარების განთავსების პრინციპული სქემა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. მოწმობა გაფორმების სტადიაზეა.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ზ.ციხელასვილი, თ.ბაციკაძე, მ.სანიკიძე. საწარმოო ჩამდინარი წყლების სრული ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიო-ენერგეტიკული დანადგარის განთავსების პრინციპული სქემა. საქპატენტი, მოწმობა N 3626, სამეცნიერო მეთოდური ნაშრომი. 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, შ.ციხელაშვილი, დ.თენეიშვილი, მ.სანიკიძე. საწვავი ბიოგაზის ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსასუქებისა და ცხოველურ საკვებზე ბიოდანამატების მიღებისა და გამოყენების ნაციონალური პროგრამა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. მოწმობა№2975.

ზ. ციხელაშვილი, თ.ბაციკაძე, შ.ციხელაშვილი, მ.სანიკიძე, დ.თენეიშვილი. საწვავი ბიოგაზის, ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსასუქებისა და ცხოველურ საკვებზე ბიოდანამატების მიღებისა და და გამოყენების ნაციონალური პროგრამა,მოწმობა № 2975 . შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, "საქპატენტი"-ს მოწმობა, თბილისი. 2008წ. № 2975 .

ო. გელაშვილი. სახსრულ-ბერკეტული სივრცითი ხუთრგოლა მექანიზმი . . 2009წ. #АР 010692 .

ლ. ღლონტი, ს.ამანატაშვილი, ვ.მესხი . სეისმო და სითბური ანომალიების კავშირი შავზღვის აღმოსავლეთ აკვატორიაში (ენგლისურ ენაზე). 9 საერთაშორისო კონფერენცია . წ. გვ.55-56,ბრემენი.

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე, გ. მეძმარიაშვილი, ნ. მეძმარიაშვილი. სეტყვისაგან მცენარეთა დამცავი მოწყობილობა, კერძოდ, ვენახებისათვის. . 2012წ. GE P 2013 5979 B.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, მღებრიშვილი სოფიკო. სითხეების გამწმენდი ფილტრი. ავტორთა მფლობელობით. 2010წ. GE P 2011 5315 B.

გ. ბიბილეიშვილი. სითხეების გაწმენდის მოწყობილობა. . წ. საქპატენტი, ბიულეტენი (7), 16.10.92, პატენტის 263.

ქ. წერეთელი, გრიგალაშვილი შ., წერეთელი ნუგზარი, გველესიანი დ., ვასაძე ჰ., ახობაძე ვ., გაჩეჩილაძე გ.. სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი. საქპატენტი. 2005წ. P3841.

ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, ჯანდიერი გიორგი, ფერაძე გ.. სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი. საქპატენტი. 2009წ. P4590.

ნ. წერეთელი, გრიგალაშვილი შ., წერეთელი ქეთევან, გველესიანი დ., ვასაძე ჰ.. სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი. საქპატენტი. 2005წ. p3841.

ი. სარჯველაძე, ო. ლიპარტელიანი, ფ. ბეგოიძე, ლ. ქირიკაშვილი, მ. ირიაული. სიმინდის ახალი ჯიში „სახამებლიანი შავი“. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. 2017წ. 208.

ჯ. გრიგალაშვილი. სიმძლავრის პრეციზიული რეგულატორი . საქართველოს პატენტი GE U 2009 1575 Y. 2009წ. საქ. პატენტის ბიულეტენი №13 2009.

ლ. ნადარეიშვილი. სინათლის მაფოკუსირებელი პოლიმერული ელემენტის დამზადების ხერხი. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1997წ. #557, ბ.10.

ზ. ვარდოსანიძე. სინათლის მოდულატორი. . 2002წ. პატენტი N P 2778.

თ. შარაშენიძე, შარაშენიძე ელიზბარი. სისტემა "ბასტიონი". საქრთველოს ინტელექტუალური საკუღებუს ეროვნული ცენტრი საქპატენტი 2011 წელი. 2011წ. N 4904.

მ. ბერეჟიანი, ბერიტაშვილი ბ.შ., სვანიძე თ.ა., სვანიძე გ.გ.. სისტემა რადიოლოკაციური ინფორმაციის ავტომატიზირებული შეგროვებისა და გადამუშავებისათვის. . 1993წ. საქართველოს პატენტი N 293.