გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  854 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, მღებრიშვილი სოფიკო. სითხეების გამწმენდი ფილტრი. ავტორთა მფლობელობით. 2010წ. GE P 2011 5315 B.

გ. ბიბილეიშვილი. სითხეების გაწმენდის მოწყობილობა. . წ. საქპატენტი, ბიულეტენი (7), 16.10.92, პატენტის 263.

ქ. წერეთელი, გრიგალაშვილი შ., წერეთელი ნუგზარი, გველესიანი დ., ვასაძე ჰ., ახობაძე ვ., გაჩეჩილაძე გ.. სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი. საქპატენტი. 2005წ. P3841.

ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, ჯანდიერი გიორგი, ფერაძე გ.. სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი. საქპატენტი. 2009წ. P4590.

ნ. წერეთელი, გრიგალაშვილი შ., წერეთელი ქეთევან, გველესიანი დ., ვასაძე ჰ.. სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი. საქპატენტი. 2005წ. p3841.

ჯ. გრიგალაშვილი. სიმძლავრის პრეციზიული რეგულატორი . საქართველოს პატენტი GE U 2009 1575 Y. 2009წ. საქ. პატენტის ბიულეტენი №13 2009.

ლ. ნადარეიშვილი. სინათლის მაფოკუსირებელი პოლიმერული ელემენტის დამზადების ხერხი. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1997წ. #557, ბ.10.

ზ. ვარდოსანიძე. სინათლის მოდულატორი. . 2002წ. პატენტი N P 2778.

თ. შარაშენიძე, შარაშენიძე ელიზბარი. სისტემა "ბასტიონი". საქრთველოს ინტელექტუალური საკუღებუს ეროვნული ცენტრი საქპატენტი 2011 წელი. 2011წ. N 4904.

მ. ბერეჟიანი, ბერიტაშვილი ბ.შ., სვანიძე თ.ა., სვანიძე გ.გ.. სისტემა რადიოლოკაციური ინფორმაციის ავტომატიზირებული შეგროვებისა და გადამუშავებისათვის. . 1993წ. საქართველოს პატენტი N 293.

ზ. სვანიძე. სისხლში თუთიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი.. 1995წ. №880.

ზ. სვანიძე. სისხლში კადმიუმის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი.. 1995წ. №878.

ზ. სვანიძე. სისხლში სპილენძის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის”სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1995წ. №877.

ზ. სვანიძე. სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი. ”საქპატენტის”სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1995წ. №879.

მ. ნიკოლაძე, მ. ბიბილური. სიჩქარეთა კოლოფი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცეწნტრი საქპატენტი. 2013წ. P 5894.

მ. ბიბილური. სიჩქარეთა კოლოფი. საქპატენტი. 2013წ. P 5894 .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი. სიჩქარის ვარიატორი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი P 5888.

დ. ჯინჭარაძე, გ. ჯინჭარაძე, გ. ობგაიძე. სოიას რძის მიღების ხერხი, საქართველოს პატენტი . . 2007წ. GEP, 4060B.

გ. წურწუმია, ი. კახნიაშვილი, ნ. ქოიავა, ნ. ფაშალიშვილი. სპილენძის და მანგანუმის შემცველი მადნების ერთობლივი გადამუშავების ხერხი. რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. წ. საქართველოს პატენტი № 3438.

გ. აგლაძე, გ. წურწუმია, ი. კახნიაშვილი, ნ. ქოიავა, ნ. ფაშალიშვილი. სპილენძის და მანგანუმის შემცველი მადნების ერთობლივი გადამუშავების ხერხი. საქართველოს პატენტი. წ. № 3438.