გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი. ტამპონური საბეჭდი მოწყობილობა (სასარგებლო მოდელი). საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, ,,საქპატენტი". 2017წ. AU 2017 14330 U, Int. Cl. (2006) B41 F 17/00.

რ. ქაცარავა, ნ.ნადირაშვილი, გ.წითლანაძე, მ.ხარაბაძე, ნ.ჭიჭინაზე და სხვ.. ტრანსდერმალური მიწოდების სისტემა ფორმამადეგი ჰიდროგელის საფუძველზე. პოლიმერფარმი, საქართველოს პატენტი # 5249. წ. .

რ. ჩიხლაძე, კ.ნაცვლიშვილი, ც. გუგავა, ი.საჩალელი. ტრანსფორმატორის ნამუშევარი ზეთების აღდგენის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. რამინი ჩიხლაძე. 2008წ. პატენტი P 4749.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი, ზ. ბარდაჩიძე, ლ. გვასალია. ტრაქიტებიდან ალუმინის ოქსიდის, პოტაშის და სოდაპროდუქტების მიღების ხერხი . ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპატენტი. 2006წ. პატენტი П-4381.

ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი, ზ.ბარდაჩიძე, ნ.ბარათელი. ტრაქიტიდან ალუმინის ოქსიდის, პოტაშისა და სოდაპროდუქტების მიღების ხერხი. სტუ, თბილისი. წ. P 4381.

ლ. ქუთათელაძე, კუნჭულია თ.. უალკოჰოლო სასმელების დამზადება კვების მრეწველობის მეორადი პროდუქტებიდან. საქპატენტი, თბილისი. 2004წ. სერტიფიკატი #622.

ლ. ქუთათელაძე, ორაგველიძე. უალკოჰოლო სასმელების წარმოების ხერხი. საქპატენტი, თბილისი. 2005წ. პატენტიი 4154.

ჯ. გრიგალაშვილი. ულტრაბგერითი თერაპიული მოწყობილობა . საქართველოს პატენტი GE U 2009 1569Y . 2009წ. საქ. პატენტის ბიულეტენი №13 2009.

მ. ცერცვაძე. ურთიერთიდუქციური გარდამქმნელი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი” . 1998წ. პატენტი P 1373.

გ. ფალავანდიშვილი, ვ.ფირიაშვილი, ლ.მცხვეთაძე. ფარმაკოპეის სტატია №718/02. მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი. 2002წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, ჯანაშვილი. ფარმაცევტული კომპოზიცია ჯაფა. . 2003წ. №4454.

ვ. ფადიურაშვილი. ფარმაცევტური კომპოზიცია მისი მიღების და გამოყენების წესები. . 2005წ. № 8499.

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, ლ. შარაშენიძე. ფეთქებადი ნივთიერებები. . წ. 4615.

თ. ჯიქია. ფერდობების სტაბილიზაციის ხერხი ნიადაგისა და მცენარეული საფარის წარმოქმნის და აღდგენის გზით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის გეოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი თამაზ ჯიქია. წ. GE U 2007 1341 Y.

ზ. ბუაჩიძე, გ.ზახაროვი,ზ.ასლამაზიშვილი,გ.თავაძე, გ.ონიაშვილი, ა.ჭირაქაძე დასხვ.. ფერომანგანუმის მირების წესი. ფერდინანდ თავაძის სახ.მეტალურგიის ინსტიტუტი. 2017წ. P 622.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე. ფერწერული პიგმენტის მიღების ხერხი. საქ. ინტელექტუალური ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი № P 5751, 2010-04-20 (ძალაში შესვლის თარიღი).

ნ. ბოკუჩვა, ლ. ებანოიძე, თ. ზაკალაშვილი. ფესვდოვულკანური (სოპკური) ტალახის გამოყენება კანის ტროპიკული წყლულის სამკურნალოდ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა № 6049.

ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე, თ. ზაკალაშვილი. ფესვდოვულკანური (სოპკური) ტალახის გამოყენება კანის ტროპიკული წყლულის სამკურნალოდ. . 2014წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა № № 6049 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქ.პატენტი .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, ღვაჩლიანი ვიტალი. ფირფიტებიანი როტაციული კომპრესორი. ავტორთა მფლობელობით. 2007წ. GE P 2009 4592 B.

თ. ლოლაძე, გ. შიმბორი, თ. ლოლაძე , ხ. ანანიაშვილი , ვ. კოპალეიშვილი , ი. ქაშაკაშვილი. ფოლადების გამყიფებისადმი მიდრეკილების დადგენის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. . 1998წ. პატენტი U534, .