გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  854 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . შუქგამტარი ელემენტის დამზადების ხერხი, . . 2000წ. P 2261, .

ლ. ქუთათელაძე, კუნჭულია თ.. ჩაი, მისი გავრცელება და გამოყენება უალკოჰოლო სასმელების მრეწველობაში. საქპატენტი. 2004წ. სერტიფიკატი # 1859.

ლ. ქუთათელაძე, ზანდუკელი. ჩაის კონცენტრატების წარმოების ხერხი. სასარგებლო მოდელზე პატენტი. 2000წ. 21-936.

გ. ლეჟავა, ი. კამკამიძე, ლეჟავა გიორგი. ჩაის საკრეფი მანქანის საკრეფ-სასხლავი აპარატის თვალთვალის ხერხი და სისტემა მისი განხორციელებისათვის. . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1998წ. პატენტი P1929. «საქპატენტი»,.

ლ. ქუთათელაძე. ჩაის სიროფი `საამო ჩაის არომატი~. საქ. პატენტი სასარგებლო მოდელი . 2011წ. #12151/02.

გ. გუგულაშვილი, რევიშვილი თემურ, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი თათია. ჩაის ფოთლის დამმუშავებელი დანადგარი. ავტორთა მფლობელობით. 2008წ. GE P 2009 4861 B.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, რევიშვილი თემური, შუბლაძე ზაზა, დოლიძე ბახვა, გალოგრე ლედი. ჩაის ფოთლის საღნობი მანქანა. ავტორთა მფლობელობით. 2007წ. GE P 2008 4565 B.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, რევიშვილი თემური, შუბლაძე ზაზა, დოლიძე ბახვა, მეგრელიძე გიორგი. ჩაის ფოთლის საღნობი მანქანის მუშა აგენტის აღმდგენი მოწყობილობა. ავტორთა მფლობელობით. 2007წ. GE P 2009 4710 B.

გ. ჯავახიშვილი, მირუაშვილი ვლადიმერი. ჩაქუჩებიანი სამსხვრეველა. . 2009წ. P 4838 .

ლ. იმნაიშვილი. ჩაჩხიანი ე., დუნდუა ა., მათითაშვილი თ. ტივტივიანი დონის საზომი.-პატენტი # P3911, ბიულეტენი #5, 2006 წ. . . 2006წ. .

გ. გრიგორაშვილი, მონიავა ი., წოწორია გ., კალანდარიშვილი ვ.. ჩიყვის პროფილაქტიკური და სამკურნალო საშუალება. . 2004წ. პატენტი N1147.

პ. ნადირაშვილი, ვ. გოგლიძე, ბ. გოგლიძე, ა. ბურდულაძე, გ. სურამელაშვილი, გ. ტატურაშვილი, თ. მექანარიშვილი. ცემენტ-ქვიშის ხსნარის გამანაწილებელი აგრეგატი. . 2001წ. P 3097.

რ. თურმანიძე. ცვალებადი გეომეტრიის მზიდი ხრახნი. . 1999წ. P2264.

რ. თურმანიძე. ცვალებადი გეომეტრიის მზიდი ხრახნი. . 1999წ. P 2291.

რ. თურმანიძე. ცვალებადი გეომეტრიის როტორი. . 2001წ. P 3019.

რ. თურმანიძე. ცვალებადი გეომეტრიის როტორი. . 2001წ. P3158.

რ. თურმანიძე. ცვალებადი გეომეტრიის როტორი და მისი პარამეტრების ცვლის ხერხი. . 2001წ. P 3020.

ო. რუხაძე, რ. თურმანიძე, ბიძინაშვილი რევაზ, მოსაშვილი თემურ. ცვალებადი გეომეტრიის საჰაერო ხრახნი . საინდ. კოდი №1151/1 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“. 2009წ. №83803.

რ. თურმანიძე, null. ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნი. . 2007წ. P 4717.

რ. თურმანიძე. ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნი ცენტრიდანული ძალების მაკომპენსირებელი მექანიზმით. . 2007წ. P 4595.