გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  815 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ციხელაშვილი, მ. სანიკიძე. ცხოველთა სასაკლაოს საწარმოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიო-ენერგეტიკული დანადგარის დაგეგმარება და მშენებლობა, "საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის" მოწმობა ". შ.პ.ს. სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია", თბილისი. 2008წ. № 3311.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე. ძალვის ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი შუქსატარის გაღუნვის საფუძველზე. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". წ. P3415.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე. ძვირფასი და ფერადი ლითონების მხატვრული მომინანქრებსი ხერხი. საქ. ინტელექტუალური ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი P 5750 B, 2010-05-05 (ძალაში შესვლის თარიღი).

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. წითელი მცენარეული ნედლეულის სიროფი. საქ. პატენტი, თბილისი. 2004წ. პატენტი 1260.

მ. ჯავახიშვილი, გ.ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.ლოლაძე. წინასწარ დაძაბული სამშენებლო ელემენტი. პატენტი #PP 3098 საქ. სამრეწვ. საკუთრ. ოფიც. ბიულეტენი #20,. წ. .

მ. ჯავახიშვილი, გ.ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.ლოლაძე. წინასწარ დაძაბული სამშენებლო ელემენტი. პატენტი #U866 #AU2001000962 გამოგონებაზე, განაცხადზე საქ. სამრეწვ. საკუთრ. ოფიც. ბიულეტენი #22, . წ. ბიულეტენი #22,.

ბ. სურგულაძე, კ.გელაძე. წინასწარდაძაბული გუმბათი. საქპატენტი, სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი N9(301). 2010წ. პატენტი N 5085.

ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, მ. ჯავახიშვილი, გ.ლოლაძე. წინასწარდაძაბული სამშენებლო ელემენტი. საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ბიულეტენი #23.. წ. პატენტი #P 3098.

ვ. ლოლაძე, მ.ჯავახიშვილი, ნ.მსხილაძე, გ.ლოლაძე. წინასწარდაძაბული სამშენებლო ელემენტი. . წ. პატენტი # U 866 (განაცხადზე # AU 2001 000962).

ბ. სურგულაძე. წინასწარდაძაბული სამშენებლო კონსტრუქციები. საქპატენტი ბიულეტენი. 2008წ. N7 პატენტი N P4348.

ბ. სურგულაძე, ი.გობეჯიშვილი. წინასწარდაძაბული სეისმომედეგი შეკიდული შენობის სივრცითი კარკასი. საქართველოს ინტ.-ლური საკუთრების ცენტრი,საქპატენტი,დოკუმენტური დასკვნა . 2013წ. N12315 წერ.N510.

ბ. სურგულაძე, ბ.ჭამბურიძე. წინასწარდაძაბული სტრუქტურული კონსტრუქცია. საქპატენტი, სამ.საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი N11. 2010წ. პატენტი N 5112.

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი, ნ.სვიანაძე. წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. საქპატენტი დადებით გადაწყვეტილება განაცხადზე N2015013727. 0წ. N1372701.

ბ. სურგულაძე, ვ.შაქარაშვილი . წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. საქპატენტი, სამ.საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 2010წ. ბიულეტენი N9(301, N 5096.

ლ. ფირყულაშვილი, ბ. სურგულაძე, სვიანაძე ნუგზარ. წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. საქპატენტი. 2015წ. №AP2015013727.

თ. შარაშენიზე, ლ. შარაშენიძე. წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერება. . წ. U1480.

თ. შარაშენიზე, ლ. შარაშენიძე. წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერება. . წ. P4616.

თ. შარაშენიზე, ლ. შარაშენიძე. წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერება. . წ. U1297.

ზ. სვანიძე. წყლებში თუთიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალურიბი ულეტენი. 1995წ. №1135.

ზ. სვანიძე. წყლებში თუთიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი. ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1995წ. № 1251.