გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგულაშვილი, გუგულაშვილი თეიმურაზ, გუგულაშვილი ლევან, მეცხვარიშვილი იოსებ. შიგაწვის ძრავა. ავტორთა მფლობელობით. 2006წ. GE P 2007 4263 B.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, გუგულაშვილი თეიმურაზი, გუგულაშვილი ლევანი. შიგაწვის ძრავის კვების სისტემა. ავტორთა მფლობელობით. 2007წ. GE P 2008 4410 B.

თ. ლაფერაშვილი. შოტკის დიოდის დამზადების ხერხი. saq. respublikis patenti . 1992წ. N N46, GE H01L 29/48.

ზ. ბოგველიშვილი, ზ.გოგავა, ი.შიოშვილი, ლ.დათაშვილი. შპალერის მავთულებზე განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების სეტყვისაგან დამცავი მოწყობილობა. საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე. 1999წ. GE P 1999 1671 B.

რ. ბიწაძე, ს, ბიწაძე. შტოპორი. საქპატენტი. 2008წ. AU2008 10524 U.

ს. ბიწაძე. შტოპორი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”. 2008წ. U1459.

ი. სხირტლაძე. შუქგამტარი ელემენტების დამზადების ხერხი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1990წ. საპატენტო სიგელი #203.

ლ. ნადარეიშვილი. შუქგამტარი ელემენტის დამზადების ხერხი. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1995წ. #203, ბ. 5.

ი. ბლაგიძე, ლ.ნადარეიშვილი და სხვ.. შუქგამტარი ელემენტის დამზადების ხერხი. . 1999წ. P2261.

. შუქგამტარი ელემენტის დამზადების ხერხი. ი.ბლაგიძე, ლ. ნადარეიშვილი და სხვა. 1999წ. P2261.

ლ. ნადარეიშვილი, N. თოფურიძე, . შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, ლ. კლდიაშვილი, შ. გვათუა, ი. ბლაგიძე, კ. ჯაფარიძე. შუქგამტარი ელემენტის დამზადების ხერხი. . 1999წ. P 2261.

ლ. ნადარეიშვილი, ი. სხირტლაძე, კ. ჯაფარიძე. შუქგამტარი ელემენტის დამზადების ხერხი. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1990წ. 203 (1808733).

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . შუქგამტარი ელემენტის დამზადების ხერხი, . . 2000წ. P 2261, .

ლ. ქუთათელაძე, კუნჭულია თ.. ჩაი, მისი გავრცელება და გამოყენება უალკოჰოლო სასმელების მრეწველობაში. საქპატენტი. 2004წ. სერტიფიკატი # 1859.

ლ. ქუთათელაძე, ზანდუკელი. ჩაის კონცენტრატების წარმოების ხერხი. სასარგებლო მოდელზე პატენტი. 2000წ. 21-936.

გ. ლეჟავა, ი. კამკამიძე, ლეჟავა გიორგი. ჩაის საკრეფი მანქანის საკრეფ-სასხლავი აპარატის თვალთვალის ხერხი და სისტემა მისი განხორციელებისათვის. . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1998წ. პატენტი P1929. «საქპატენტი»,.

ლ. ქუთათელაძე. ჩაის სიროფი `საამო ჩაის არომატი~. საქ. პატენტი სასარგებლო მოდელი . 2011წ. #12151/02.

გ. გუგულაშვილი, რევიშვილი თემურ, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი თათია. ჩაის ფოთლის დამმუშავებელი დანადგარი. ავტორთა მფლობელობით. 2008წ. GE P 2009 4861 B.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, რევიშვილი თემური, შუბლაძე ზაზა, დოლიძე ბახვა, გალოგრე ლედი. ჩაის ფოთლის საღნობი მანქანა. ავტორთა მფლობელობით. 2007წ. GE P 2008 4565 B.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, რევიშვილი თემური, შუბლაძე ზაზა, დოლიძე ბახვა, მეგრელიძე გიორგი. ჩაის ფოთლის საღნობი მანქანის მუშა აგენტის აღმდგენი მოწყობილობა. ავტორთა მფლობელობით. 2007წ. GE P 2009 4710 B.