გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. ბაციკაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.გედენიძე, ტ.კვიციანი, პ.გიორგაძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე "ნაპირდამცავი ნაგებობა" . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. საიდენ№10431/02,რეგ№1450.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, ზ.გასიტავილი, ნ.ჩხეიძე, ზ.გედენიძე, ტ.კვიციანი, პ.გიორგაძე, გ.ხერხეულიძე, დ.გარუჩავა, მ.დავითაია, მ.მაქარაშვილი, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, გ.მიქაძე, ნ.მახარობლიძე. პატენტი სასარგებლო მოდელზე "ნაპირდამცავი ნაგებობა", U 1450. შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. 2008წ. U 1450.

შ. ნემსაძე, ნაჭყებია შალვა, მერაბიშვილი პეტრე, გელენიძე მედგარი, ტორონჯაძე ავთანდილი, გელენიძე დავითი, ტორონჯაძე დავითი, გიუაშვილი მარინე. პლაზმის ჭავლის გაძლიერების ხერხი. საქართველოს პატენტი. 2006წ. 4010.

ა. აბშილავა. პოლილითონური მადნების დაფქვა-კლასიფიკაციის ციკლიდან კეთილშობილი ლითონების ამოკრეფის ხერხი . საქ პატენტი. 2009წ. №11360/02 .

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. პოლილითონური მადნების გამდიდრების შედეგად მიღებული ნარჩენებისაგან კეთილშობილი ლითონების კონცენტრატის მიღების ხერხი. საქ პატენტი . 2007წ. U1431.

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. პოლილითონური მადნების დაფქვა კლასიფიკაციის ციკლიდან კეთილშობილი ლითონების გამოყოფის ხერხი. საქ. პატენტი. 2007წ. U1430.

ზ. აზმაიფარაშვილი. რხევითი სისტემის პარამეტრების ავტომატური განსაზღვრის მოწყობილობა. ფრანგიშვილი არჩილ. 1999წ. GE 1621 B.

ზ. აზმაიფარაშვილი. რხევითი სისტემის საკუთარი სიხშირის განსაზღვრის ხერხი. აზმაიფარაშვილი ზ.ა.. 1წ. 1250 A1.

ვ. ფადიურაშვილი, ფადიურაშვილი ზ,., ელიავა ნ., ფადიურაშვილი თ.. სადეზინფექციო-სასტერილიზაციო კომპოზიცია ფადიურა-27 ტაბლეტების სახით. . 2012წ. 12801/01.

რ. ენაგელი, null. სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. . პატენტი გამოგონებაზე. 2002წ. P3358.

ლ. ქისიშვილი. სამარჯვი საფრეზავი ჩარხისათვის. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2008წ. P 4753.

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზი, ვარსიმაშვილი ზურაბი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. სარევი და საზელი მოწყობილობის პლანეტარული ამძრავი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი P 5935.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ჯანელიძე და სხვები. სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების და ფრინველებისთვის განკუთვნილი მწვანე საკვები მასის საკულტივაციო ნაგებობა. ავტორები. 2009წ. P4856.

ლ. იმნაიშვილი, გ.კოზმანაშვილი, ჯ.გახოკიძე, თ.მათითაშვილი, ნ.პეპანაშვილი. სატრანსპორტო საშუალების პარამეტრების განსაზღვრის ხერხი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ექსპერტიზისას. . 1997წ. საპატენტო სიგელი # 1139, ბიულ. # 11.

რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი. სატრანსპორტო საშუალების პულსირებული დიფერენციალი. "საქპატენტი". 2011წ. დაცვის ობიექტის და ტექნიკური დონის დადგენა მოხდა 27.01.2012.N12403.

თ. ბაციკაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.ბასიტაშვილი, მ.სანიკიძე. საწარმოო ჩამდინარი წყლების სრული ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობებისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიოენერგეტიკული დანადგარების განთავსების პრინციპული სქემა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. მოწმობა გაფორმების სტადიაზეა.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ზ.ციხელასვილი, თ.ბაციკაძე, მ.სანიკიძე. საწარმოო ჩამდინარი წყლების სრული ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიო-ენერგეტიკული დანადგარის განთავსების პრინციპული სქემა. საქპატენტი, მოწმობა N 3626, სამეცნიერო მეთოდური ნაშრომი. 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, შ.ციხელაშვილი, დ.თენეიშვილი, მ.სანიკიძე. საწვავი ბიოგაზის ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსასუქებისა და ცხოველურ საკვებზე ბიოდანამატების მიღებისა და გამოყენების ნაციონალური პროგრამა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" . წ. მოწმობა№2975.

ზ. ციხელაშვილი, თ.ბაციკაძე, შ.ციხელაშვილი, მ.სანიკიძე, დ.თენეიშვილი. საწვავი ბიოგაზის, ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსასუქებისა და ცხოველურ საკვებზე ბიოდანამატების მიღებისა და და გამოყენების ნაციონალური პროგრამა,მოწმობა № 2975 . შპს სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია" , საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, "საქპატენტი"-ს მოწმობა, თბილისი. 2008წ. № 2975 .

ვ. ფადიურაშვილი, ჯანაშვილი. ფარმაცევტული კომპოზიცია ჯაფა. . 2003წ. №4454.