გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  823 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. შავლაყაძე. The contact problem for piecewise orthotropic plane with finite inclusion.. International conference "Topical problems of continuum Mechanics", National Academy of Sciences of Armenia, Institute of Mechanics.. 2010წ. The proceedings of International conference, 213-216..

ნ. შავლაყაძე, R. Bantsuri. The contact problem for piecewise-homogeneous plate, strengthened by semi-infinite inclusion crossing the boundary by right angle.. Inter. Conference "Topical problems of continuum mechanics" National Academy of Sciences of Arrnenia, Institute of mechanics. 2007წ. Proc. of Int. Conference,.

ზ. გასიტაშვილი, Gelenidze D, etc.. The Method for Obtaining Solid Materials' Plasma.. The application for obtaining Georgian patent. .. 2010წ. AP# 0111978.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze. Water Science. National Research Council, Rome, Italy. წ. .

ზ.ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ.ბაციკაძე, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი,გ.მიქაძე, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. "მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა" საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. შ.პ.ს. სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია". 2008წ. P 4916.

Р. Канашвили, Резванов Г.Ф., Картвелишвили Ю.М. Авторское Свидетельство. Способ подготовки алюминиевых порошков перед автоклавным плакированием. . 1987წ. №1356323 .

ზ. ნაცვლიშვილი, Купрашвили Г, Львов Н, Балиашвили А. Балластированный локомотив. Изобретение . Авторское свидетельство №1801828 09.10.92. 0წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе, Р.Турашвили. Бризговик АТС.. . 2005წ. Патент Грузии Р 3695, БИ №23.

ვ. ხარიტონაშვილი. Включатель разворота транс¬портного средства (на груз. языке). . 1994წ. Патент Грузии №90 БИ №2.

ვ. ხარიტონაშვილი, Ратман А.С.. Двигатель внутреннего сгорания (на груз. языке). . 1997წ. Патент Грузии №747 БИ №2.

ვ. ხარიტონაშვილი, Шашиашвили Г.Г.. Держатель клапана газо¬распределительного меха¬низма двс (на груз. языке). . 1997წ. Патент Грузии №282 БИ №2.

ვ. ხარიტონაშვილი. Компрессор (на груз. языке). . 1997წ. Патент Грузии №636 БИ №1.

თ. ყიფიანი. Конструктивная характеристика некоторых классов функций многих переменных. Депонировано в ВИНИТИ № гос.регистрации 79025833. 1980წ. .

თ. ყიფიანი. Конструктивная характеристика одного класса непериодических функций, заданных на сегменте [-1,1]n. Депонировано в ВИНИТИ. № гос. регистрации 01850034352. 1989წ. 20 с.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, Г.Ларин, Л.Напетваридзе, Г.Зверева. Координационные соединения кобальта(II), никеля(II) и меди(II) с гидразонами пиколин- и никлтингидразидов. Российская акадкмия Наук. Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова. XVIII Чугаевское совещание по химии координационных соединении. წ. Сборник тезисов докладов. Москва, .

თ. ყიფიანი. О некоторых семействах весовых пространств дифференцируемых функций многих переменных. Депонировано в ВИНИТИ Х. 1984წ. 12 с.

თ. ყიფიანი. О некоторых функциональных пространствах. Депонировано в ВИНИТИ. 1995წ. 15 c.

ვ. ხარიტონაშვილი, Цинцадзе З.З.. Обтекатель транспортно¬го средства (на груз. языке). . 1997წ. Патент Грузии №1098 БИ №2.

ვ. ხარიტონაშვილი, Цинцадзе З.З.. Обтекатель транспортного средства (на груз. языке. . 1997წ. Патент Грузии №1215 БИ №14.

ვ. ხარიტონაშვილი, Абрамишвили Г.С.. Патент Грузии №90 БИ №2. . 1995წ. Патент Грузии №168 БИ №2.