გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, Gelenidze D, etc.. The Method for Obtaining Solid Materials' Plasma.. The application for obtaining Georgian patent. .. 2010წ. AP# 0111978.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze. Water Science. National Research Council, Rome, Italy. წ. .

ზ.ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ.ბაციკაძე, დ.გარუჩავა, ი.ციხელაშვილი,გ.მიქაძე, შ.ციხელაშვილი, პ.გიორგაძე. "მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა" საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", თბილისი. შ.პ.ს. სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია". 2008წ. P 4916.

ზ. გობიანიძე, ჩაჩანიძე დავით. |ელექტრომექანიკური გენერატორი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი. Material type: materialTypeLabelBook ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): .. 2006წ. 10 #19.

Р. Канашвили, Резванов Г.Ф., Картвелишвили Ю.М. Авторское Свидетельство. Способ подготовки алюминиевых порошков перед автоклавным плакированием. . 1987წ. №1356323 .

ზ. ნაცვლიშვილი, Купрашвили Г, Львов Н, Балиашвили А. Балластированный локомотив. Изобретение . Авторское свидетельство №1801828 09.10.92. 0წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе, Р.Турашвили. Бризговик АТС.. . 2005წ. Патент Грузии Р 3695, БИ №23.

ვ. ხარიტონაშვილი. Включатель разворота транс¬портного средства (на груз. языке). . 1994წ. Патент Грузии №90 БИ №2.

ვ. ხარიტონაშვილი, Ратман А.С.. Двигатель внутреннего сгорания (на груз. языке). . 1997წ. Патент Грузии №747 БИ №2.

ვ. ხარიტონაშვილი, Шашиашвили Г.Г.. Держатель клапана газо¬распределительного меха¬низма двс (на груз. языке). . 1997წ. Патент Грузии №282 БИ №2.

ვ. ხარიტონაშვილი. Компрессор (на груз. языке). . 1997წ. Патент Грузии №636 БИ №1.

თ. ყიფიანი. Конструктивная характеристика некоторых классов функций многих переменных. Депонировано в ВИНИТИ № гос.регистрации 79025833. 1980წ. .

თ. ყიფიანი. Конструктивная характеристика одного класса непериодических функций, заданных на сегменте [-1,1]n. Депонировано в ВИНИТИ. № гос. регистрации 01850034352. 1989წ. 20 с.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, Г.Ларин, Л.Напетваридзе, Г.Зверева. Координационные соединения кобальта(II), никеля(II) и меди(II) с гидразонами пиколин- и никлтингидразидов. Российская акадкмия Наук. Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова. XVIII Чугаевское совещание по химии координационных соединении. წ. Сборник тезисов докладов. Москва, .

თ. ყიფიანი. О некоторых семействах весовых пространств дифференцируемых функций многих переменных. Депонировано в ВИНИТИ Х. 1984წ. 12 с.

თ. ყიფიანი. О некоторых функциональных пространствах. Депонировано в ВИНИТИ. 1995წ. 15 c.

ვ. ხარიტონაშვილი, Цинцадзе З.З.. Обтекатель транспортно¬го средства (на груз. языке). . 1997წ. Патент Грузии №1098 БИ №2.

ვ. ხარიტონაშვილი, Цинцадзе З.З.. Обтекатель транспортного средства (на груз. языке. . 1997წ. Патент Грузии №1215 БИ №14.

ვ. ხარიტონაშვილი, Абрамишвили Г.С.. Патент Грузии №90 БИ №2. . 1995წ. Патент Грузии №168 БИ №2.

ზ. ნაცვლიშვილი, Купрашвили Г, Львов Н. Подково-рычажная муфта . Изобретение. Авторское свидетельство №1691615, 15.07.91. 0წ. .