გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  854 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თურმანიძე. ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნის ფრთა. . 2007წ. P 4594.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. ცვლადი გადაცემის ფარდობიანი კბილანური გადაცემა.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი 5910.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ზ.ვარსიმაშვილი, რ.კახიანი, ა.კახიანი. ცვლადსიჩქარიანი პლანეტარული გადაცემები. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი P 5936.

პ. ნადირაშვილი, ვ. გოგლიძე, ბ. გოგლიძე, ა. ბურდულაძე, დ. გაბრუაშვილი, გ. ტატურაშვილი, თ. მექანარიშვილი. ცივი ასფალტბეტონის საგზაო ფენილის მოწყობის ხერხი. . 2003წ. U 1090.

ლ. იმნაიშვილი, პეპანაშვილი ნიკოლოზ, ფირცხალავა ვ.. ციფრული (ათობითი) კლავიატურის საშუალებით ალფავიტურ-ციფრული სიმბოლოების შეტანის ხერხი. . 1997წ. საპატენტო სიგელი # 986, ბიულ. # 7.

ჰ. კუპრაშვილი. ცურვა "რაჭული". საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2012წ. №5188.

. ცურვა "რაჭული". საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2012წ. №5188.

ჰ. კუპრაშვილი. ცურვის უნიკალური ქართული სახეობები, როგორც ერის კულტურული მემკვიდრეობა . საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2003წ. № 588.

რ. დიაკონიძე. ცხაურას ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრი. 2016წ. 27.05.2016.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. ცხაური ტიპის ღრუტანიანი ღვარცოფსაწინააღმდეგო ბარაჟი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. # 2897.

გ. ჩახაია. ცხაურის ტიპის ღრუტანიანი ღვარცოფსაწინააღმდეგო ბარაჟი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2001წ. #P2862.

თ. ბაციკაძე, ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა. ცხოველების სასაკლაოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარების დაპროექტება და მშენებლობა პატენტი P 3239. საქართველოს ინტელექტუ-ალური საკუთრების ეროვ-ნული ცენტრი “საქპატენტი” . 2013წ. .

ზ. ციხელაშვილი, მ. სანიკიძე. ცხოველთა სასაკლაოს საწარმოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიო-ენერგეტიკული დანადგარის დაგეგმარება და მშენებლობა, "საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის" მოწმობა ". შ.პ.ს. სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია", თბილისი. 2008წ. № 3311.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე. ძალვის ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი შუქსატარის გაღუნვის საფუძველზე. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". წ. P3415.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე. ძვირფასი და ფერადი ლითონების მხატვრული მომინანქრებსი ხერხი. საქ. ინტელექტუალური ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი P 5750 B, 2010-05-05 (ძალაში შესვლის თარიღი).

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. წითელი მცენარეული ნედლეულის სიროფი. საქ. პატენტი, თბილისი. 2004წ. პატენტი 1260.

მ. ჯავახიშვილი, გ.ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.ლოლაძე. წინასწარ დაძაბული სამშენებლო ელემენტი. პატენტი #PP 3098 საქ. სამრეწვ. საკუთრ. ოფიც. ბიულეტენი #20,. წ. .

მ. ჯავახიშვილი, გ.ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.ლოლაძე. წინასწარ დაძაბული სამშენებლო ელემენტი. პატენტი #U866 #AU2001000962 გამოგონებაზე, განაცხადზე საქ. სამრეწვ. საკუთრ. ოფიც. ბიულეტენი #22, . წ. ბიულეტენი #22,.

ბ. სურგულაძე, კ.გელაძე. წინასწარდაძაბული გუმბათი. საქპატენტი, სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი N9(301). 2010წ. პატენტი N 5085.

ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, მ. ჯავახიშვილი, გ.ლოლაძე. წინასწარდაძაბული სამშენებლო ელემენტი. საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ბიულეტენი #23.. წ. პატენტი #P 3098.