გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  854 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ლოლაძე, მ.ჯავახიშვილი, ნ.მსხილაძე, გ.ლოლაძე. წინასწარდაძაბული სამშენებლო ელემენტი. . წ. პატენტი # U 866 (განაცხადზე # AU 2001 000962).

ბ. სურგულაძე. წინასწარდაძაბული სამშენებლო კონსტრუქციები. საქპატენტი ბიულეტენი. 2008წ. N7 პატენტი N P4348.

ბ. სურგულაძე, ი.გობეჯიშვილი. წინასწარდაძაბული სეისმომედეგი შეკიდული შენობის სივრცითი კარკასი. საქართველოს ინტ.-ლური საკუთრების ცენტრი,საქპატენტი,დოკუმენტური დასკვნა . 2013წ. N12315 წერ.N510.

ბ. სურგულაძე, ბ.ჭამბურიძე. წინასწარდაძაბული სტრუქტურული კონსტრუქცია. საქპატენტი, სამ.საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი N11. 2010წ. პატენტი N 5112.

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი, ნ.სვიანაძე. წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. საქპატენტი დადებით გადაწყვეტილება განაცხადზე N2015013727. 0წ. N1372701.

ბ. სურგულაძე, ვ.შაქარაშვილი . წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. საქპატენტი, სამ.საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 2010წ. ბიულეტენი N9(301, N 5096.

ლ. ფირყულაშვილი, ბ. სურგულაძე, სვიანაძე ნუგზარ. წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. საქპატენტი. 2015წ. №AP2015013727.

ო. სტეპანოვი, ი. გოგიჩევი. წნეხის მუშა ზონიდან დეტალების მოსაცილებელი მოწყობილობა. სსრკ გამოგონებების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი. 1986წ. 1303231.

თ. შარაშენიზე, ლ. შარაშენიძე. წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერება. . წ. U1480.

თ. შარაშენიზე, ლ. შარაშენიძე. წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერება. . წ. P4616.

თ. შარაშენიზე, ლ. შარაშენიძე. წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერება. . წ. U1297.

ზ. სვანიძე. წყლებში თუთიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალურიბი ულეტენი. 1995წ. №1135.

ზ. სვანიძე. წყლებში თუთიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი. ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1995წ. № 1251.

ზ. სვანიძე. წყლებში კადმიუმის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1995წ. №1138.

ზ. სვანიძე. წყლებში კადმიუმის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი. ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთ - რების ოფიციალური ბიულეტენი.. 1995წ. №1247.

ზ. სვანიძე. წყლებში სპილენძის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1995წ. №1136.

ზ. სვანიძე. წყლებში სპილენძის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი. ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი.. 1995წ. № 1248 .

ზ. სვანიძე. წყლებში ტყვიის შევცველობის განსაზღვრის ხერხი. ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი.. 1995წ. № 1246 .

ზ. სვანიძე. წყლებში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრის ხერხი . ”საქპატენტის” სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1995წ. №1137.

ჯ. შენგელია, თ. აგლაძე. წყლის გაწმენდისათვის მანგანუმის დიოქსიდის შემცველი მფილტრავის მასალის მიღების ხერხი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2013წ. P 5886.