გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  868 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. დიაკონიძე. ცხაურას ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრი. 2016წ. 27.05.2016.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. ცხაური ტიპის ღრუტანიანი ღვარცოფსაწინააღმდეგო ბარაჟი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. # 2897.

გ. ჩახაია. ცხაურის ტიპის ღრუტანიანი ღვარცოფსაწინააღმდეგო ბარაჟი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2001წ. #P2862.

თ. ბაციკაძე, ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა. ცხოველების სასაკლაოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარების დაპროექტება და მშენებლობა პატენტი P 3239. საქართველოს ინტელექტუ-ალური საკუთრების ეროვ-ნული ცენტრი “საქპატენტი” . 2013წ. .

ზ. ციხელაშვილი, მ. სანიკიძე. ცხოველთა სასაკლაოს საწარმოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიო-ენერგეტიკული დანადგარის დაგეგმარება და მშენებლობა, "საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის" მოწმობა ". შ.პ.ს. სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია", თბილისი. 2008წ. № 3311.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე. ძალვის ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდი შუქსატარის გაღუნვის საფუძველზე. საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". წ. P3415.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე. ძვირფასი და ფერადი ლითონების მხატვრული მომინანქრებსი ხერხი. საქ. ინტელექტუალური ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი P 5750 B, 2010-05-05 (ძალაში შესვლის თარიღი).

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. წითელი მცენარეული ნედლეულის სიროფი. საქ. პატენტი, თბილისი. 2004წ. პატენტი 1260.

მ. ჯავახიშვილი, გ.ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.ლოლაძე. წინასწარ დაძაბული სამშენებლო ელემენტი. პატენტი #PP 3098 საქ. სამრეწვ. საკუთრ. ოფიც. ბიულეტენი #20,. წ. .

მ. ჯავახიშვილი, გ.ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.ლოლაძე. წინასწარ დაძაბული სამშენებლო ელემენტი. პატენტი #U866 #AU2001000962 გამოგონებაზე, განაცხადზე საქ. სამრეწვ. საკუთრ. ოფიც. ბიულეტენი #22, . წ. ბიულეტენი #22,.

ბ. სურგულაძე, კ.გელაძე. წინასწარდაძაბული გუმბათი. საქპატენტი, სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი N9(301). 2010წ. პატენტი N 5085.

ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, მ. ჯავახიშვილი, გ.ლოლაძე. წინასწარდაძაბული სამშენებლო ელემენტი. საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ბიულეტენი #23.. წ. პატენტი #P 3098.

ვ. ლოლაძე, მ.ჯავახიშვილი, ნ.მსხილაძე, გ.ლოლაძე. წინასწარდაძაბული სამშენებლო ელემენტი. . წ. პატენტი # U 866 (განაცხადზე # AU 2001 000962).

ბ. სურგულაძე. წინასწარდაძაბული სამშენებლო კონსტრუქციები. საქპატენტი ბიულეტენი. 2008წ. N7 პატენტი N P4348.

ბ. სურგულაძე, ი.გობეჯიშვილი. წინასწარდაძაბული სეისმომედეგი შეკიდული შენობის სივრცითი კარკასი. საქართველოს ინტ.-ლური საკუთრების ცენტრი,საქპატენტი,დოკუმენტური დასკვნა . 2013წ. N12315 წერ.N510.

ბ. სურგულაძე, ბ.ჭამბურიძე. წინასწარდაძაბული სტრუქტურული კონსტრუქცია. საქპატენტი, სამ.საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი N11. 2010წ. პატენტი N 5112.

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი, ნ.სვიანაძე. წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. საქპატენტი დადებით გადაწყვეტილება განაცხადზე N2015013727. 0წ. N1372701.

ბ. სურგულაძე, ვ.შაქარაშვილი . წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. საქპატენტი, სამ.საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 2010წ. ბიულეტენი N9(301, N 5096.

ლ. ფირყულაშვილი, ბ. სურგულაძე, სვიანაძე ნუგზარ. წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. საქპატენტი. 2015წ. №AP2015013727.

ო. სტეპანოვი, ი. გოგიჩევი. წნეხის მუშა ზონიდან დეტალების მოსაცილებელი მოწყობილობა. სსრკ გამოგონებების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი. 1986წ. 1303231.