გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. შარაშენიზე, ლ. შარაშენიძე. წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერება. . წ. U1480.

თ. შარაშენიზე, ლ. შარაშენიძე. წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერება. . წ. P4616.

თ. შარაშენიზე, ლ. შარაშენიძე. წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერება. . წ. U1297.

თ. ბაციკაძე, ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი. წყლის საწმენდი ფილტრი “ცვარი“პატენტი P 3981. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი” . 2013წ. .

გ. დურგლიშვილი, გიორგი ბერაია, ბორის ოვვიანი, თეიმურაზ ცერცვაძე. ჭაბურღილიდან მილგარე გაზის ამოსაღები მოწყობილობა. გიორგი დურგლიშვილი, გიორგი ბერაია, ბორის ოვვიანი, თეიმურაზ ცერცვაძე. 2004წ. სასარგებლო მოდელი U-620.

ა. აბშილავა. ხრახნული სეპარატორი. საქ პატენტი . 2009წ. AU10926 .