გამოგონებები / უცხოეთში რეგისტრირებული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

З. Азмайпарашвили. Устройство для считывания графической информации. . 1991წ. №1695338.

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С. А.С. № 832553. Управляемый арифметический модуль. – Опубл. В Б.И., 1981, № 19. . . 1981წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С. Управляемый логический модуль. А.С. № 1273916 Б.И. №44, 1986 г. . . 1986წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Гочиташвили Л.И. А.С. № 1196851. Управляемый арифметический модуль. – Опубл. В Б.И., 1985, № 45.. . 1985წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Цирамуа С.Г. Устройство для определения показателей надежности объектов. А.С. № 1072058 Б.И. №5, 1984 г. . . 1984წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Цирамуа С.Г. Устройство для определения показателей надежности объектов. А.С. № 1078439 Б.И. №9, 1984 г. . . 1984წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Цирамуа С.Г., Чхитунидзе М.П. Устройство для перебора соединений. А.С. № 1057952 Б.И. №44, 1983 г. . . 1983წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Чихладзе Г.А. Адаптивное вычислительное устройство. А.С. № 756409 Б.И. №30, 1980 г. . . 1980წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Чихладзе Г.А., Богатырев В.А. Устройство для перебора соединений. А.С. № 911535 Б.И. №9, 1982 г. . . 1982წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С.А.С. № 1062688. Управляемый арифметический модуль. – Опубл. В Б.И., 1983, № 47.. . 1983წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С.А.С. № 962923. Управляемый арифметический модуль. – Опубл. В Б.И., № 36. 1982. . . 1982წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С.Универсальный вычислительный автомат. А.С. № 1196844. Б.И. 45, 1985 г. . 1985წ. .

ზ. აზმაიფარაშვილი, ლენკინი ბ.ვ.,მიშენინი ვ.ი,ეფენდიევი ი.მ.. დახურულ რეზერვუარში სითხის დონის საზომი მოწყობილობა ღერძული ამრევით. ვ.ა.ტრაპეზნიკოვის სახ. მართვის პრობლემების ინსტიტუტი(ქ.მოსკოვი) . 1991წ. 1573862.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ლუნკინი ბ.ვ. მიშენინი ვ.ი. ეფენდიევი ი.მ.. რეზონანსული სისტემის საკუთარი სიხშირის საზომი მოწყობილობა. ვ.ა.ტრაპეზნიკოვის სახ. მართვის პრობლემების ინსტიტუტი(ქ.მოსკოვი) . 1990წ. 1583875.