გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ნ. ნიბლაძე. "ღვარცოფების გავრცელების რეგიონები საქართველოში და დამცავი ღონისძიებების სქემა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. N 6/4. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე. "ღვარცოფების გავრცელების რეგიონები საქართველოში და დამცავი ღონისძიებების სქემა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. № 6/4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. წვერავა, ზ.გელიაშვილი, მ.რომელაშვილი, მ.კუკულაძე. ,,ადგილობრივი ნედლეულის მაზაზე ეკოლოგიურად სუფთა სხვადასხვა დანიშნულების საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება’’. სტუ. 2014-0წ. ხელმძღვანელი. 62. სტუ.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ,,კონფლიქტების დარეგულირების პრეცედენტები და აფხაზეთის განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი სტატუსის მოდელირება“. სტუ. 2016-2016წ. მენეჯერი. 08/03/2016. სტუ-სთან თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე „კონფლიქტების დარეგულირების სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური კვლევების ცენტრი”.

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, ნ.არახამია. ავტოსამრეცხაოების ამდინარე წყლებში შემცველი ნავთობპროდუქტებისა და სხვა ქიმიურად ტიქსიკური ნივთიერებების დამჭერი კომპაქტური მოწყობილობა-ფილტრი. სტუ. გრანტი 18, გვ 57,თბილისი. 0-2010წ. მიმართულების ხელ-ლი, სრ. პროფ.. № 18. სამშენებლო ფაკ-ტი, ჰიდროინჟნერიის დეპ-ტი, .

გ. მიქიაშვილი, ბადრი გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკის და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ვ. ლოლაძე, შ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგვლელი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. -2010წ. . . .

ა. სონღულაშვილი. გადასახადები და ბიუჯეტი საქართველოში საბჭოთა რეჟიმის პერიოდში (1921-1991). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2016წ. ძირითადი პერსონალი. . .

მ. წვერავა, ლ.გვასალია, ე. შენგელია, თ. ფალავანდიშვილი. გრანტი. ,,აჭარის მცირე მდინარეების წყლის ხარისხისხის რეგულირება წარმოების ნარჩენების გამოყენებით”. საქართველოს სახელმწიფო სამეცნიერო ტექნიკური კომიტეტი, . 0-2006წ. . . .

მ. წვერავა, ლ. გვასალია. გრანტი. ,,რთული შედგენილობის, მრავალფუნქციური სასუქის მიღება ადგილობრივი გლაუკონიტური ფოსფორიტების ბაზაზე”. . სტუ. 0-2011წ. . . .

მ. წვერავა, ლ. გვასალია. გრანტი. მრავალკომპონენტიანი, მრავალფუნქციური, დაბალანსებული სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე”. სტუ. 0-2010წ. . 4. 62-ე გრანტი. .

ვ. სამხარაძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ზაქაიძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. კეკელიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. შურღაია. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. კუციავა, თ.შაქარაშვილი. მონოსაქარიდების, ბიოეთანოლის და ბიობენზინის მიღება ბიოგანახლებადი ნედლეულიდან.. სტუ, N82 პროექტის ანგარიში. 0-2013წ. . გვ.66. .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. პროექტი ,,ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. სტუ-ს გრანტი. 0-2012წ. . . დამუშავების სტადიაშია.

თ. მუსელიანი, პეტროსიანი ალექსანდრე, ქადაგიშვილი ნიკოლოზ, გიორგიშვილი ნინო, მაღრაზძე ნინო, იოსელიანი ანა, ფოლადაშვილი მერაბ. საქართელოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიის ხარჯის ეკონომიის მართვისკომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. პროექტის მენეჯერი. 29. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციისა და ინფორმატიკის ფაკულტეტი.

თ. მუსელიანი, პეტროსიანი ალექსანდრე, გიორგიშვილი ნინო, მაღრაძე ნინო, ფოლადაშვილი მერაბ, ქადაგიშვილი ნიკოლოზ. საქართელოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიის ხარჯის ეკონომიის მართვისკომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. პროექტის მენეჯერი. 29. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციისა და ინფორმატიკის ფაკულტეტი.