გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  216 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვარაზაშვილი. . . -წ. . . .

რ. კლდიაშვილი. . . 0-0წ. . . .

ზ. საბაშვილი. . . 0-0წ. . . .

გ. დვალი. . . 0-0წ. . . .

ნ. ნოზაძე. . . 0-0წ. . . .

თ. მათითაიშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ი.ლაგვილავა, შ.კენჭაძე. „თხევადი გამრეცხი საშუალებების ახალი ფორმულისა და ტექნოლოგიური რეგლამენტის შემუშავება“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 6-2013წ. მენეჯერი. პროექტი #26. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ორგანული ქიმიის მიმართულება.

ნ. ნიბლაძე. "ღვარცოფების გავრცელების რეგიონები საქართველოში და დამცავი ღონისძიებების სქემა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. N 6/4. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. მაისურაძე, E. Kutelia, T. Dzigrashvili, N. Maisuradze et. al.. Development of methods of nanostructured materials productina and characterization of their structuresen sitive parameters in the Republic Center for Structure Researches. . Geogian Technical University. 2010-2010წ. Leading Research. No.38. Republic Center for Structure Researches. .

მ. მორბედაძე, ზ. უფლისაშვილი. სასათბურე სათესელა . პატენტი - P 4989, 04. 0-2009წ. . . .

დ. ნატროშვილი, ს.ხარიბეგაშვილი. “რთული სტრუქტურის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანების გამოკვლევა პოტენციალთა მეთოდისა და ფსევდოდიფერენციალური განტოლებების გამოყენებით”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტი # 30. .

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე. „ვერტიკალურ თბოგამცემ ზედაპირზე ჩამომდინარე აფსკის თბოგაცემის ინტენსიურობაზე ხელოვნური ხაოიანობის გავლენის გამოკვლევა“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ლ. ზამბახიძე, ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი. "გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე სეისმური ზემოქმედებისას". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ასოცირებული პროფესორი. №32. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, №122 მიმართულება.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი. "გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე სეისმური ზემოქმედებისას". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2011წ. პროფესორი. 32. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, №122 მიმართულება.

ჟ. პეტრიაშვილი, ია მოსაშვილი. "ვირტულაური ლაბორატორიების და სასწავლო ფილმების შექმნა და დანერგვა ზოგად ქიმიაში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. . N 39. .

თ. ჩიგოგიძე. "საქართველოს კლიმატური პირობებისათვის CAD სისტემებთან თავსებადი მრავალწლიანი დეკორატიული ნარგავების ილუსტრირებული ელექტრონული კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენა“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. პროექტის მენეჯერი. 029-13. 2013 წლის ივლის-აგვისტოში ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებული პროექტი.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი, ზ. ჩხაიძე, ალ. ედიბერიძე, გ. კოხრეიძე. "ქართული დერივაციული, კომპოზიტური და სინტაგმატური სიტყვაფორმების ფრაზეოლოგიური თვისებები და მათი კომპიუტერული მოდელირება". სტუ. 2010-2010წ. მთავარი სპეციალისტი. 89. .

ზ. ჭარბაძე. "ღვარცოფების გავრცელების რეგიონები საქართველოში და დამცავი ღონისძიებების სქემა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. № 6/4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

კ. გორგაძე, მ.ჭირაქაძე, შ.ხიზანიშვილი. "წყლის მოტივტივე ტურბინის ახალი მოდელი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. №087-13 გამოყენებითი საგრანტო პროექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი "ტალღა".

ზ. ღვინიაშვილი. ,,,,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის . 2013-2014წ. მეცნიერთანამშრომელი. #45. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის .

მ. წვერავა, ზ.გელიაშვილი, მ.რომელაშვილი, მ.კუკულაძე. ,,ადგილობრივი ნედლეულის მაზაზე ეკოლოგიურად სუფთა სხვადასხვა დანიშნულების საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება’’. სტუ. 2014-0წ. ხელმძღვანელი. 62. სტუ.