გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ნიბლაძე. "ღვარცოფების გავრცელების რეგიონები საქართველოში და დამცავი ღონისძიებების სქემა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. N 6/4. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი. "გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე სეისმური ზემოქმედებისას". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2011წ. პროფესორი. 32. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, №122 მიმართულება.

ზ. ჭარბაძე. "ღვარცოფების გავრცელების რეგიონები საქართველოში და დამცავი ღონისძიებების სქემა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. № 6/4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. წვერავა, ზ.გელიაშვილი, მ.რომელაშვილი, მ.კუკულაძე. ,,ადგილობრივი ნედლეულის მაზაზე ეკოლოგიურად სუფთა სხვადასხვა დანიშნულების საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება’’. სტუ. 2014-0წ. ხელმძღვანელი. 62. სტუ.

ნ. ლომიძე. ,,აფხაზეთი–საქართველო ძიებანი შერიგებისათვის ''. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015-2015წ. ექსპერტი. . სტუ–ს კონფლიკტების დარეგულირების პოლიტიკური,სამართლებრივი და ეკონომიკური დარეგულირების კვლევითი ცენტრი.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ,,კონფლიქტების დარეგულირების პრეცედენტები და აფხაზეთის განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი სტატუსის მოდელირება“. სტუ. 2016-2016წ. მენეჯერი. 08/03/2016. სტუ-სთან თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე „კონფლიქტების დარეგულირების სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური კვლევების ცენტრი”.

ნ. ლომიძე. ,,კონფლიქტების შიდა სახელმწიფოებრივი რეგულაციის ეფექტურობის შეფასების კოგნიტური მოდელის დამუშავება სოციალური,პოლიტიკური,და ეკონომიკური განვითარების ფაქტორების გათვალისწინებით''. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016-2016წ. ექსპერტი. . სტუ–ს ინფორმარიკისა და მარტვის სისტემების ფაკულტეტის მდგრადი განვიტარების კვლევითი ცენტრი.

ნ. კუციავა, მზია ანდღულაძე. -„ნავთობიდან საბაზო ზეთების მიღება და ნამუშევარი ძრავული და ტრანსფორმატორული ზეთების რეგენერაცია’. . 0-2011წ. . N60. .

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, ნ.არახამია. ავტოსამრეცხაოების ამდინარე წყლებში შემცველი ნავთობპროდუქტებისა და სხვა ქიმიურად ტიქსიკური ნივთიერებების დამჭერი კომპაქტური მოწყობილობა-ფილტრი. სტუ. გრანტი 18, გვ 57,თბილისი. 0-2010წ. მიმართულების ხელ-ლი, სრ. პროფ.. № 18. სამშენებლო ფაკ-ტი, ჰიდროინჟნერიის დეპ-ტი, .

გ. მიქიაშვილი, ბადრი გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკის და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ვ. ლოლაძე, შ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგვლელი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. -2010წ. . . .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., სემიონოვი რ., ძაგანია თ.. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა. სტუ. 2014-2015წ. პროფესორი. 77. ფადიურაშვილი ვ..

ა. სონღულაშვილი. გადასახადები და ბიუჯეტი საქართველოში საბჭოთა რეჟიმის პერიოდში (1921-1991). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2016წ. ძირითადი პერსონალი. . .

მ. წვერავა, ლ.გვასალია, ე. შენგელია, თ. ფალავანდიშვილი. გრანტი. ,,აჭარის მცირე მდინარეების წყლის ხარისხისხის რეგულირება წარმოების ნარჩენების გამოყენებით”. საქართველოს სახელმწიფო სამეცნიერო ტექნიკური კომიტეტი, . 0-2006წ. . . .

მ. წვერავა, ლ. გვასალია. გრანტი. ,,რთული შედგენილობის, მრავალფუნქციური სასუქის მიღება ადგილობრივი გლაუკონიტური ფოსფორიტების ბაზაზე”. . სტუ. 0-2011წ. . . .

მ. წვერავა, ლ. გვასალია. გრანტი. მრავალკომპონენტიანი, მრავალფუნქციური, დაბალანსებული სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე”. სტუ. 0-2010წ. . 4. 62-ე გრანტი. .

ზ. აზმაიფარაშვილი. ელექტრომაგნიტური რეზონანსის პრინციპზე მომუშავე მაცივარი. სტუ. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. №76. სტუ.

ვ. სამხარაძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ზაქაიძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.