გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მუსელიანი, ნ. სამსონია, ჩომახიძე დემური. საქარტელოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრო და წყალმომარაგების სისტემების მუშაობის ანალიზი და მისი ოპტიმალური მენეჯმენტის მოდელის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის მენეჯერი. 67. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი.

თ. ჭიპაშვილი. საქთველოს მეკრეტოფილეობის რეგიონებში პათოგენური დაავადებიბისადმი რეზისტენტული უვიროსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების კოლექციის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ზ. ციხელაშვილი. საწარმოო ჩამდინარე წყლების სრული ბიოლოგიური გაწმენდა საწვავი ბიოგაზისა და სასუქის მიღებით. სტუ. გრანტი 40, გვ 17,თბილისი. 0-2011წ. . . სამშენებლო ფაკ-ტი,ჰიდროინჟინერიის დეპ-ტი "წყლის რესურსების გამოყენების, წყალმომარაგების და წყალარინების 44 მიმართულება.

დ. ერისთავი, შ.ანდღულაძე, თ. თუმანიშვილი, ლ. გვერდწითელი. საწვავის ახალი მახასიათებლების კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2013წ. სრული პროფესორი. № 25. სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის მიმართულება.

შ. ანდღულაძე, ჯ. იოსებიძე, ნ. დიასამიძე, თ. თუმანიშვილი, დ. ერისთავი, თ. კურცხალია. საწვავის მისართი ,,პეტროქს უნივერსალის" ზემოქმედება გამონაბოლქვი აირების შემადგენლობაზზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. MTCU/155/9-250/13. გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტი, ინოვაციური სატრანსპორტო ეკოლოგიური ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი, ავტომობილის უსაფრთხოების ლაბორატორია.

რ. ჩოგოვაძე. სახეთა ამოცნობა და ნეირონული ქსელების მოდელირება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 0-2005წ. ლაბორატორიის გამგე. გრანტი # 347/03. ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტი, .

ნ. ჯიბლაძე, ვ.მაისურაძე და სხვ. სიახლეები არასკალარული ოპტიმიზაციის თეორიაში და დიფერენციალური თამაშები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

null, ვ.მაისურაძე და სხვ. სიახლეები არასკალარული ოპტიმიზაციის თეორიაში და დიფერენციალური თამაშები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ს. ხიზანიშვილი. სოციოლოგიური კვლევები და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების ასპექტები (განათლება, მეცნეირება, კომეციალიზაცია). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. სოციოლოგ-მკვლევარი. . სტუ.

ქ. სალუქვაძე. სტუ-ის "გრანტი #029-13 საქართველოს კლიმატური პირობებისათვის cad-სისტემებთან თავსებადი მრავალწლიანი დეკორატიული ნარგავებისა და მწვანე მშენებლობის ობიექტების ილუსტრირებული ელექტრონული კატალოგ- კლასიფიკატორის შედგენა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეცნიერების დეპარტამენტი. 2014-2014წ. საგრანტო ჯგუფის წევრი. გრანტი #029-13. .

რ. სამხარაძე, მ. კიკნაძე. სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა სასწავლო პროცესში (ვიდეო ლექციების სასწავლო კურსების შექმნა C# ენის ბაზაზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. სრული პროფესორი. #35. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. გორგაძე, ჭირაქაძე მერაბი, ხიზანიშვილი შორენა. ტალღის ენერგიის გარდამქმნელის ახალი მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის საპროექრო წინადადება №317-2015-2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის ცენტრი.

კ. ოდიშარია, ნანი არაბული, ზაალ მიქაძე, თეიმურაზ ჭუმბურიძე. ტექნიკური კომპლექსების, სისტემების საიმედოობის გათვლისა და ეფექტურობის მაჩვენებლების პროგნოზირების თანამედროვე მეტოდების დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის ხელმზღვანელი. 9. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. სამსონია. ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგომომარაგების მენეჯმენტის ოპტიმალური მოდელის შემუშავება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. . . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ.კეკელიძე. ტიხრული კერამიკა (მინა), მხატვრული მინანქრები და ფერწერული საღებავები მტკიცე სტრუქტურის აქცეპტორ-პიგმენტების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2011წ. ხელმძღვანელი, მენეჯერი. სტუ-ს პროექტი #1. .

თ. ბერბერაშვილი, გ. გოდერძიშვილი, პ.კერვალიშვილი. უპილოტო სატრანსპორტო საშუალებების ავტონომიური პლატფორმების დაცვა ქვანტური კრიპტოგრაფიის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2013წ. ხელმძღვანელი. 55. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. დინუაშვილი, ზ.კიკნაძე, ლ.ბერიძე. ურბანული განვითარების ობიექტებზე (ტერიტორია და შენობა-ნაგებობები) მზის ენერგეტიკული ზემოქმედების CAD სისტემებთან შეთავსებადი ალგორითმების სისტემის დამუშავება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მენეჯერი. . .

მ. დინუაშვილი, ზ.კიკნაძე. ურბანული განვითარების ობიექტებზე გარემოს ენერგეტიკული ზემოქმედების თვალსაჩინო ვიზუალიზაცია (ქალაქის აერაციული რეჟიმის კომპიუტერული იმიტაცია). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის მენეჯერი. . .

ლ. მძინარიშვილი. უწყვეტი კოჰომოლოგიები და ფიბრაციები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 27. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. მძინარიშვილი. უწყვეტი ჰომოლოგია, უწყვეტი კოჰომოლოგია და ამოკვეთის აქსიომა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 10. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.