გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კოპალეიშვილი მადონა, მახვილაძე ნელი, ბედინაშვილი ირინე, ჩხაიძე ნანი. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. #11-3. ტექინფორმი.

კოპალეიშვილი მ., მახვილაძე ნ., ბედინაშვილი ი., ჩხაიძე ნ.. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. # 11-3. ტექინფორმი.

თ.ჩუბინიშვილი, დ.გაბუნია. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. პროექტი #11-3. ინსტიტუტი ტექინფორმი.

მ. კოპალეიშვილი. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. . სტუ. 2011-2011წ. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. N 11-3. სტუ, ტექინფორმი.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე. თ. მუსელიანი. საქართველოს ტექიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიაზე ხარჯების ეკონომიის მართვის კომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა.. სტუ. 0-2015წ. შემსრულებელი. გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის საპროექტო წინადადება #1. სტუ.

ქ. კვესელავა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი („ეკონომიკა და ბიზნესი, პოლიტიკა და სამართალი, მასკომუნიკაციები“) . „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011-2011წ. . . .

გ. ძნელაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) მართვის ინფორმაციულ–ანალიტიკური ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

მ. ბედინეიშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) მართვის ინფორმაციულ–ანალიტიკური ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. 12-2013-1. .

ნ. მაღრაძე, დავით ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრო და წყალმომარაგების სისტემების მუშაობის ანალიზი და მისი ოპტიმალური მენეჯმენტის მოდელის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. შემსრულებელი. . .

თ. მუსელიანი, გ. არაბიძე, ლ. იმნაიშვილი, მ. ბედინეიშვილი, მუსელიანი გრიგოლი, ჩხიკვაძე კარლო, ქარცივაძე დავითი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგომომარაგების მონიტორინგის სისტემის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მენეჯერი. 26. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი.

თ.მუსელიანი, ლ.იმნაიშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მონიტორინგის სისტემის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. . 13. ენერგეტიკსა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, მ. ქვლივიძე, ნ. მახვილაძე, ლ. ჩობანიანი, მ. ახობაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალების მომზადება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად . სტუ. 0-2015წ. შემსრულებელი. . სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახური - „ერთად“ და ტექინფორმი.

ი. გოცირიძე, ლიკა ღლონტი. საქართველოს” პროექტი“საქართველოს უმაღლესი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის (შშშP) პოლიტიკა. ფონდი ღია საზოგადოება "საქართველო". 2002-2002წ. . . სტუ.

თ. მუსელიანი, ნ. სამსონია, ჩომახიძე დემური. საქარტელოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრო და წყალმომარაგების სისტემების მუშაობის ანალიზი და მისი ოპტიმალური მენეჯმენტის მოდელის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის მენეჯერი. 67. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი.

თ. ჭიპაშვილი. საქთველოს მეკრეტოფილეობის რეგიონებში პათოგენური დაავადებიბისადმი რეზისტენტული უვიროსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების კოლექციის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ზ. ციხელაშვილი. საწარმოო ჩამდინარე წყლების სრული ბიოლოგიური გაწმენდა საწვავი ბიოგაზისა და სასუქის მიღებით. სტუ. გრანტი 40, გვ 17,თბილისი. 0-2011წ. . . სამშენებლო ფაკ-ტი,ჰიდროინჟინერიის დეპ-ტი "წყლის რესურსების გამოყენების, წყალმომარაგების და წყალარინების 44 მიმართულება.

დ. ერისთავი, შ.ანდღულაძე, თ. თუმანიშვილი, ლ. გვერდწითელი. საწვავის ახალი მახასიათებლების კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2013წ. სრული პროფესორი. № 25. სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის მიმართულება.

შ. ანდღულაძე, ჯ. იოსებიძე, ნ. დიასამიძე, თ. თუმანიშვილი, დ. ერისთავი, თ. კურცხალია. საწვავის მისართი ,,პეტროქს უნივერსალის" ზემოქმედება გამონაბოლქვი აირების შემადგენლობაზზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. MTCU/155/9-250/13. გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტი, ინოვაციური სატრანსპორტო ეკოლოგიური ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი, ავტომობილის უსაფრთხოების ლაბორატორია.

რ. ჩოგოვაძე. სახეთა ამოცნობა და ნეირონული ქსელების მოდელირება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 0-2005წ. ლაბორატორიის გამგე. გრანტი # 347/03. ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტი, .

ნ. ჯიბლაძე, ვ.მაისურაძე და სხვ. სიახლეები არასკალარული ოპტიმიზაციის თეორიაში და დიფერენციალური თამაშები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.